Project detail

Využití šedé a dešťové vody v budovách

Duration: 01.01.2011 — 31.12.2013

On the project

Předkládaný projekt bude řešen v několika krocích. V první fázi projektu se provede rešerše nejnovějších poznatků ze zahraničí s jejich vyhodnocením. Ve druhé fázi se provede bilance množství šedých a dešťových vod jako zdroje a porovná se s bilancí potřeby vod pro splachování. Dále se upřesní předpisové požadavky na kvalitu vody pro sprchování, posoudí se možné způsoby čištění a úpravy šedých vod. V následující fázi bude zhotoven prototyp a bude ověřen na konkrétním charakteristickém objektu. Závěrem práce bude vyhodnocení ekonomiky. Souběžně proběhne zpracování projekčních podkladů a návodů, jakož i provozních zásad.

Description in English
To evolve greywater and storm water treatment for their following exploitation in buildings on level of practical market use. For this item determine an optimal amount of greywater reuse in charakteristic types of buildings, determine technical conditions for greywater reuse pipework and equipment as well as determine and approve sanitary conditions. Following develope guidelines for greywater reuse systems design and for their management as well as elaborate marketing and promotion materials.

Keywords
šedé vody, srážkové vody, dvojí trubní rozvod, opětovné využití, akumulace vody, specifická potřeba sprchové vody, specifická potřeba vody pro WC, rekuperace tepla, membránové technologie, hygienické zabezpečení

Key words in English
greywater, storm water, double water distribution, reuse, water storage, specific shower water demain, specific flush water demain, warm recovery, membrane technology, sanitary provision

Mark

TA01020311

Default language

Czech

People responsible

Raclavský Jaroslav, doc. Ing., Ph.D.
- principal person responsible (2011-01-01 - not assigned)
Beránek Josef, Ing.
- fellow researcher (2010-05-25 - not assigned)
Biela Renata, Ing., Ph.D.
- fellow researcher (2010-05-25 - not assigned)
Hluštík Petr, doc. Ing., Ph.D.
- fellow researcher (2010-05-25 - not assigned)
Ošlejšková Monika, Ing.
- fellow researcher (2010-05-25 - not assigned)
Raček Jakub, Ing., Ph.D.
- fellow researcher (2012-02-29 - not assigned)
Vrána Jakub, Ing., Ph.D.
- fellow researcher (2010-05-25 - not assigned)

Units

Institute of Municipal Water Management
- (2011-01-01 - not assigned)

Funding resources

Technologická agentura ČR - Program aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA
- whole funder (2011-01-01 - 2013-12-31)

Results

BIELA, R.; RACLAVSKÝ, J.; HLUŠTÍK, P.; RAČEK, J. Problematika využití šedých a dešťových vod v budovách. In Vodní systém měst zatížený významnými antropogenními změnami. 1. Praha: ČVUT v Praze, Fakulta stavební, 2011. s. 16-21. ISBN: 978-80-01-04819-1.
Detail

RAČEK, J. Gray water reuse in urban areas. In Management of Water Quality and Quantity. Cham, Deutschland: Springer, 2019. p. 195-217. ISBN: 978-3-030-18359-2.
Detail

RACLAVSKÝ, J.; BIELA, R.; HLUŠTÍK, P.; RAČEK, J. Využití šedých a dešťových vod v budovách - projekt TAČR. In Sanhyga 2011. 1. Piešťany: Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia ZSVTS Bratislava, 2011. s. 97-100. ISBN: 978-80-89216-42-0.
Detail

BIELA, R. Kvalita šedých vod a možnost jejich využití. TZB-info, 2011, roč. 13., č. 49, s. 1-5. ISSN: 1801-4399.
Detail

VRÁNA, J.; OŠLEJŠKOVÁ, M. Možnosti úspor pitné vody. Topenářství, 2011, roč. 2011, č. 8, s. 40-42. ISSN: 1211-0906.
Detail

RACLAVSKÝ, J.; HLUŠTÍK, P.; BIELA, R.; RAČEK, J. Hospodaření s šedou a dešťovou vodou v budovách. In 10. Zdravotno-technické stavby - Malé vodné diela - Krajina a voda. 1. Bratislava: Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva, 2011. s. 213-219. ISBN: 978-80-89385-17-1.
Detail

RAČEK, J. Šedé vody a jejich zpětné využití v budovách. In JUNIORSTAV 2012. 1. Brno, ČR: VUT v Brně, Fakulta stavební, 2012. s. 321-329. ISBN: 978-80-214-4393-8.
Detail

BIELA, R. Recenze na článek doktoranda Ing. Jakuba Račka Šedé vody a jejich zpětné využití v budovách (Apollo 96968). Brno, ČR: VUT v Brně, Fakulta stavební, 2012.
Detail

RACLAVSKÝ, J.; BIELA, R.; HLUŠTÍK, P.; RAČEK, J. Využití šedých a dešťových vod v budovách - projekt TAČR. SOVAK, 2012, roč. 21., č. 2., s. 10-11. ISSN: 1210-3039.
Detail

BIELA, R. Šedé vody, jejich kvalita a možnost využití. SOVAK, 2012, roč. 21., č. 2, s. 11-13. ISSN: 1210-3039.
Detail

RACLAVSKÝ, J.; HLUŠTÍK, P.; BIELA, R.; RAČEK, J.; BARTONÍK, A. Hospodaření s šedou a dešťovou vodou v budovách. Vodní hospodářství, 2012, roč. 62., č. 2, s. 65-68. ISSN: 1211-0760.
Detail

RAČEK, J. Ekologické hospodaření s šedou vodou v budovách. Materiály pro stavbu, 2012, roč. 18., č. 3, s. 51-55. ISSN: 1213-0311.
Detail

VRÁNA, J.; OŠLEJŠKOVÁ, M. Výpočtový průtok ve vnitřních vodovodech – specifika oddílných vodovodů. In IX. International Scientific Conference FCE TUKE. Košice: TU v Košiciach, 2012. s. 1-10. ISBN: 978-80-553-0905-7.
Detail

RACLAVSKÝ, J.; BIELA, R.; VRÁNA, J.; HLUŠTÍK, P.; RAČEK, J.; BARTONÍK, A. Greywater and rainwater management in buildings. In Buildings and environment 2012. 1. Brno: Fakulta stavební, Vysoké učení technické v Brně, 2012. p. 269-272. ISBN: 978-80-214-4505-5.
Detail

VRÁNA, J. Dimenzování oddílných vodovodů. In 17. vedecko - odborná medzinárodná konferencia SANHYGA 2012. Zborník prednášok. Bratislava: SSTP, 2012. s. 57-64. ISBN: 978-80-89216-50-5.
Detail

RACLAVSKÝ, J.; BIELA, R.; VRÁNA, J.; HLUŠTÍK, P.; RAČEK, J.; BARTONÍK, A. Greywater and rainwater management in buildings. In enviBUILD BUILDINGS AND ENVIRONMENT 2012. 1. Zurich-Durnten, Switzerland: Trans Tech Publications Ltd, 2013. p. 195-198. ISBN: 978-3-03785-596-6.
Detail

RAČEK, J. Možnosti čištění šedých vod pro zpětné využití v budovách. JUNIORSTAV 2013. 1. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2013. s. 317-325. ISBN: 978-80-214-4670-0.
Detail

BIELA, R. Recenze na článek Ing. Stanislava Piňose - Energetické úspory a možnost využití energie při úpravě a čištění vod. Praha: TZB-info, 2013. s. 1 (1 s.).
Detail

RACLAVSKÝ, J.; HLUŠTÍK, P.; BIELA, R.; RAČEK, J. Hospodaření s šedou a dešťovou vodou v budovách. In 11. Zdravotno-technické stavby - malé vodné diela - krajina a voda. 1. Bratislava: Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva, Stavebná fakulta STU, 2012. s. 189-193. ISBN: 978-80-89385-22-5.
Detail

RACLAVSKÝ, J.; BIELA, R.; VRÁNA, J.; HLUŠTÍK, P.; RAČEK, J.; BARTONÍK, A. Greywater and rainwater management in buildings. Advanced Materials Research, 2013, vol. 649, no. 649, p. 195-198. ISSN: 1022-6680.
Detail

RACLAVSKÝ, J.; BIELA, R.; VRÁNA, J.; HLUŠTÍK, P.; RAČEK, J.; BARTONÍK, A. Greywater and rainwater management in buildings. Advanced Materials Research (online), 2013, vol. 649, no. 649, p. 195-198. ISSN: 1662-8985.
Detail

PLOTĚNÝ, K.-VRÁNA, J.-PÍREK,O. Zdravotně technické instalace. In A13 - Navrhování systémů hospodaření s vodou pro budovy dle principů trvale udržitelné výstavby. 1. Brno: NSC, 2012. s. 31-60. ISBN: 978-80-87665-12-1.
Detail

VRÁNA, J.; HLUŠTÍK, P.; RAČEK, J.; RACLAVSKÝ, J. Využití šedé vody ve zdravotních instalacích. Český instalatér, 2013, roč. 2013, č. 2, s. 14-17. ISSN: 1210-695X.
Detail

VRÁNA, J. Využití srážkových vod v budovách. In Sborník přednášek konference "Jak dosáhnout téměř nulové spotřeby energie v budovách". Praha: STP, 2013. s. 38-45. ISBN: 978-80-02-02456-9.
Detail

BIELA, R. Možnosti úspory pitné vody. TZB-info, 2013, roč. 15., č. 18, s. 1-4. ISSN: 1801-4399.
Detail

VRÁNA, J. Dimenzování vnitřních vodovodů - 1. část. Stanovení výpočtového průtoku. Topenářství, 2013, roč. 2013, č. 4, s. 20-27. ISSN: 1211-0906.
Detail

VRÁNA, J.; RAČEK, J.; RACLAVSKÝ, J.; BARTONÍK, A. Preparation a new Czech Standard ČSN 75 6780 Reuse of greywater and rainwater in buildings and adjoining grounds. In CLIMA 2013 - 11th REHVA World Congress and the 8th International Conference on Indoor Air Quality, Ventilation and Energy Conservation in Buildings. 1. Praha: STP, 2013. p. 1-4. ISBN: 978-80-260-4001-9.
Detail

VRÁNA, J. Dimenzování vnitřních vodovodů - 2. část. Návrh průměrů přívodního potrubí. Topenářství, 2013, roč. 2013, č. 5, s. 18-21. ISSN: 1211-0906.
Detail

VRÁNA, J. Revize ČSN 75 5455 Výpočet vnitřních vodovodů. CTI INFO, 2013, roč. 2013, č. 5-6, s. 20-24. ISSN: 1214-7583.
Detail

RAČEK, J. MOŽNOSTI APLIKACE SYSTÉMŮ VYUŽITÍ ŠEDÝCH VOD VE VYBRANÝCH PRÁDELNÁCH. In JUNIORSTAV 2014. 1. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2014. s. 279-290. ISBN: 978-80-214-4851-3.
Detail

HLUŠTÍK, P.; RACLAVSKÝ, J.; RAČEK, J. Analýza využití šedých vod pro VŠ koleje v Brně. 12. Zdravotno-technické stavby - Malé vodné diela - Krajina a voda. 1. Košice: ELSEWA s.r.o., 2013. s. 1-9. ISBN: 978-80-89385-27-0.
Detail

VRÁNA, J. Nová norma ČSN 75 9010 pro návrh, výstavbu a provoz vsakovacích zařízení srážkových vod. TZB-info, 2011, roč. 2011, č. 1, s. 1-4. ISSN: 1801-4399.
Detail

VRÁNA, J. Ochrana před znečištěním pitné vody zpětným průtokem. TZB-info, 2018, roč. 18, č. 5, s. 1-3. ISSN: 1801-4399.
Detail

VRÁNA, J. Nebezpečí znečištění pitné vody zpětným průtokem. CTI INFO, 2015, roč. 2015, č. 4, s. 19-21. ISSN: 1214-7583.
Detail

RACLAVSKÝ, J.; HLUŠTÍK, P. Greywater recycling in buildings. In 15th International multidisciplinary scientific goeoconference SGEM 2015 - Energy and Clean Technologies. International multidisciplinary geoconference SGEM. 1. Sofia, Bulgaria: SGEM, 2015. p. 283-290. ISBN: 978-619-7105-38-4. ISSN: 1314-2704.
Detail

RAČEK, J. Testování prototypu systému využití šedých vod. In JUNIORSTAV 2015. 1. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2015. s. 259-269. ISBN: 978-80-214-5091-2.
Detail

POLÁŠEK, D.; HLAVÍNEK, P. Zkušenosti z vývoje a pilotního provozu membránového anaerobního reaktoru pro čištění odpadních vod z potravinářského průmyslu. In Nové trendy v čistírenství. 1. Praha: ENVI-PUR, s.r.o., 2014. s. 27-37. ISBN: 978-80-905059-3-3.
Detail

VRÁNA, J. Dimenzování vnitřních vodovodů - 3. část: Zjednodušené metody dimenzování přívodního potrubí. Topenářství, 2014, roč. 2014, č. 3, s. 22-26. ISSN: 1211-0906.
Detail

VRÁNA, J. Využití srážkových vod. CTI INFO, 2014, roč. 2014, č. 3, s. 24-28. ISSN: 1214-7583.
Detail

RACLAVSKÝ, J.; VRÁNA, J.; RAČEK, J.; HLUŠTÍK, P.; BIELA, R.; BARTONÍK, A.; PLOTĚNÝ, K.: SEDAVODA_2; Čistící jednotka pro šedé vody s využitím deskových membrán SiClaro. ASIO, spol. s r.o., Kšírova 552/45, 619 00 Brno. (prototyp)
Detail

RACLAVSKÝ, J.; VRÁNA, J.; RAČEK, J.; HLUŠTÍK, P.; BIELA, R.; BARTONÍK, A.; PLOTĚNÝ, K.: SEDAVODA_1; Čistící jednotka pro šedé vody s C-mem membránou. Mládežnická 8, Břeclav, CZ. URL: http://www.asio.cz/cz/automatizovana-membranova-jednotka-na-cisteni-sedych-vod. (prototyp)
Detail

RACLAVSKÝ, J.; VRÁNA, J.; RAČEK, J.; HLUŠTÍK, P.; BIELA, R.; BARTONÍK, A.; PLOTĚNÝ, K.: SEDAVODA_2; Čistící jednotka pro šedé vody s využitím deskových membrán SiClaro. ASIO, spol. s r.o., Kšírova 552/45, 619 00 Brno. (poloprovoz)
Detail

RACLAVSKÝ, J.; VRÁNA, J.; RAČEK, J.; HLUŠTÍK, P.; BIELA, R.; BARTONÍK, A.; PLOTĚNÝ, K.: SEDAVODA_1; Čistící jednotka pro šedé vody s C-mem membránou. Mládežnická 8, Břeclav, CZ. URL: http://www.asio.cz/cz/automatizovana-membranova-jednotka-na-cisteni-sedych-vod. (poloprovoz)
Detail

RACLAVSKÝ, J.; VRÁNA, J.; RAČEK, J.; HLUŠTÍK, P.; BIELA, R.; BARTONÍK, A.; PLOTĚNÝ, K.: SEDAVODA_2; Čistící jednotka pro šedé vody s využitím deskových membrán SiClaro. ASIO, spol. s r.o., Kšírova 552/45, 619 00 Brno. (funkční vzorek)
Detail

RACLAVSKÝ, J.; VRÁNA, J.; RAČEK, J.; HLUŠTÍK, P.; BIELA, R.; BARTONÍK, A.; PLOTĚNÝ, K.: SEDAVODA_01; Čistící jednotka pro šedé vody s C-mem membránou. Mládežnická 8, Břeclav, CZ. URL: http://www.asio.cz/cz/automatizovana-membranova-jednotka-na-cisteni-sedych-vod. (funkční vzorek)
Detail