doc. Ing.

Radek Kalousek

Ph.D.

FME, IPE – Associate professor

+420 54114 2848, +420 54114 2783
kalousek@fme.vutbr.cz

Send BUT message

doc. Ing. Radek Kalousek, Ph.D.

Publications

 • 2020

  Polat, O.; Coskun, M.; Kalousek, R.; Zlamal, J.; Kurt, BZ.; Caglar, Y.; Caglar, M.; Turut, A. Frequency and temperature-dependent electric modulus spectroscopy of osmium-doped YbFeO3 structure. Journal of Physics: Condensed Matter, 2020, vol. 32, no. 6, p. 065701-065701. ISSN: 0953-8984.
  Detail | WWW

 • 2019

  TAN, H.; KALOUSEK, R.; SALAMON, D. Increasing energy efficiency by tailoring the electric pulse pattern during Spark Plasma Sintering. CERAMICS INTERNATIONAL, 2019, vol. 44, no. 9, p. 24392-24397. ISSN: 1873-3956.
  Detail | WWW

 • 2018

  Ferreira, I.; Ayre, M.; Bavdaz, M.; Guainazzi, M.; Stefanescu, A.; Komarek, M.; Valenta, T.; Hynek, R.; Zavodnik, M.; Sobotka, P.; Pejchal, T.; Badin, V.; Kalousek, R.; Bacovsky, J. Horak, M. Flajsman, L.; Wojewoda, O.; Zlamal, J. Design of the charged particle diverter for the ATHENA mission. In SPACE TELESCOPES AND INSTRUMENTATION 2018: ULTRAVIOLET TO GAMMA RAY. BELLINGHAM: SPIE-INT SOC OPTICAL ENGINEERING, 2018. p. 1-16. ISBN: 978-1-5106-1952-4.
  Detail

  BŘÍNEK, L.; KVAPIL, M.; ŠAMOŘIL, T.; HRTOŇ, M.; KALOUSEK, R.; KŘÁPEK, V.; SPOUSTA, J.; DUB, P.; VARGA, P.; ŠIKOLA, T. Plasmon Resonances of Mid-IR Antennas on Absorbing Substrate: Optimization of Localized Plasmon-Enhanced Absorption upon Strong Coupling Effect. ACS Photonics, 2018, vol. 5, no. 11, p. 4378-4385. ISSN: 2330-4022.
  Detail | WWW

  SVATOŠ, V.; SUN, W.; KALOUSEK, R.; GABLECH, I.; PEKÁREK, J.; NEUŽIL, P. Single Measurement Determination of Mechanical, Electrical, and Surface Properties of a Single Carbon Nanotube via Force Microscopy. Sensors and Actuators, 2018, vol. 271, no. NA, p. 217-222. ISSN: 0924-4247.
  Detail | WWW

 • 2017

  DVOŘÁK, P.; ÉDES, Z.; KVAPIL, M.; ŠAMOŘIL, T.; LIGMAJER, F.; HRTOŇ, M.; KALOUSEK, R.; KŘÁPEK, V.; DUB, P.; SPOUSTA, J.; VARGA, P.; ŠIKOLA, T. Imaging of near-field interference patterns by a-SNOM – influence of illumination wavelength and polarization state. OPTICS EXPRESS, 2017, vol. 25, no. 14, p. 16560-16573. ISSN: 1094-4087.
  Detail | WWW | Full text in the Digital Library

  BABOCKÝ, J.; KŘÍŽOVÁ, A.; ŠTRBKOVÁ, L.; KEJÍK, L.; LIGMAJER, F.; HRTOŇ, M.; DVOŘÁK, P.; TÝČ, M.; ČOLLÁKOVÁ, J.; KŘÁPEK, V.; KALOUSEK, R.; CHMELÍK, R.; ŠIKOLA, T. Quantitative 3D phase imaging of plasmonic metasurfaces. ACS Photonics, 2017, vol. 4, no. 6, p. 1389-1397. ISSN: 2330-4022.
  Detail | WWW

  KALOUSEK, R.; SPOUSTA, J.; ZLÁMAL, J.; DUB, P.; ŠIKOLA, T.; SHEN, Z.; SALAMON, D.; MACA, K. Rapid heating of zirconia nanoparticle- powder compacts by infrared radiation heat transfer. Journal of the European Ceramic Society, 2017, vol. 37, no. 3, p. 1067-1072. ISSN: 0955-2219.
  Detail

  BARTOŠÍK, M.; KORMOŠ, L.; FLAJŠMAN, L.; KALOUSEK, R.; MACH, J.; LIŠKOVÁ, Z.; NEZVAL, D.; ŠVARC, V.; ŠAMOŘIL, T.; ŠIKOLA, T. Nanometer-Sized Water Bridge and Pull-Off Force in AFM at Different Relative Humidities: Reproducibility Measurement and Model Based on Surface Tension Change. JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY B, 2017, vol. 121, no. 3, p. 610-619. ISSN: 1520-6106.
  Detail

 • 2016

  KVAPIL, M.; KROMKA, A.; REZEK, B.; KALOUSEK, R.; KŘÁPEK, V.; DUB, P.; ŠIKOLA, T. Influence of nanocrystalline diamond on resonant properties of gold plasmonic antennas. physica status solidi (a), 2016, vol. 213, no. 6, p. 1564-1571. ISSN: 1862-6300.
  Detail

  SALAMON, D.; KALOUSEK, R.; ZLÁMAL, J.; MACA, K. Role of conduction and convection heat transfer during rapid crack-free sintering of bulk ceramic with low thermal conductivity. Journal of the European Ceramic Society, 2016, vol. 36, no. 12, p. 2955-2959. ISSN: 0955-2219.
  Detail | WWW

 • 2015

  URBÁNEK, M.; UHLÍŘ, V.; LAMBERT, C.; KAN, J.; EIBAGI, N.; VAŇATKA, M.; FLAJŠMAN, L.; KALOUSEK, R.; IM, M.; FISCHER, P.; ŠIKOLA, T.; FULLERTON, E. Dynamics and efficiency of magnetic vortex circulation reversal. PHYSICAL REVIEW B, 2015, vol. 91, no. 9, p. 094415-1 (094415-11 p.)ISSN: 1098-0121.
  Detail

  SALAMON, D.; KALOUSEK, R.; MACA, K.; SHEN, Z. Rapid Grain Growth in 3Y-TZP Nanoceramics by Pressure-Assisted and Pressure-Less SPS. Journal of the American Ceramic Society, 2015, vol. 98, no. 12, p. 3706-3712. ISSN: 0002-7820.
  Detail

  KŘÁPEK, V.; KOH, A.; BŘÍNEK, L.; HRTOŇ, M.; TOMANEC, O.; KALOUSEK, R.; MAIER, S.; ŠIKOLA, T. Spatially resolved electron energy loss spectroscopy of crescent-shaped plasmonic antennas. OPTICS EXPRESS, 2015, vol. 23, no. 9, p. 11855-11867. ISSN: 1094-4087.
  Detail

  NEUMAN, J.; NOVÁČEK, Z.; PAVERA, M.; ZLÁMAL, J.; KALOUSEK, R.; SPOUSTA, J.; DITTRICHOVÁ, L.; ŠIKOLA, T. Experimental optimization of power-function-shaped drive pulse for stick-slip piezo actuators. PRECISION ENGINEERING-JOURNAL OF THE INTERNATIONAL SOCIETIES FOR PRECISION ENGINEERING AND NANOTECHNOLOGY, 2015, vol. 42, no. 1, p. 187-194. ISSN: 0141-6359.
  Detail

 • 2013

  DVOŘÁK, P.; NEUMAN, T.; BŘÍNEK, L.; ŠAMOŘIL, T.; KALOUSEK, R.; DUB, P.; VARGA, P.; ŠIKOLA, T. Control and Near- Field Detection of Surface Plasmon Interference Patterns. NANO LETTERS, 2013, vol. 13, no. 6, p. 2558-2563. ISSN: 1530- 6984.
  Detail

  BŘÍNEK, L.; ÉDES, Z.; DVOŘÁK, P.; NEUMAN, T.; ŠAMOŘIL, T.; KALOUSEK, R.; DUB, P.; ŠIKOLA, T. Interference povrchových plazmonů v blízkém poli. Československý časopis pro fyziku, 2013, vol. 63, no. 4, p. 234-236. ISSN: 0009- 0700.
  Detail

  BŘÍNEK, L.; DVOŘÁK, P.; NEUMAN, T.; DUB, P.; KALOUSEK, R.; ŠIKOLA, T. Aplikace rastrovací optické mikroskopie v blízkém poli pro plasmoniku. Jemná mechanika a optika, 2013, vol. 58, no. 6, p. 169-171. ISSN: 0447- 6441.
  Detail

 • 2012

  KOLÍBAL, M.; KALOUSEK, R.; NOVÁK, L.; VYSTAVĚL, T.; ŠIKOLA, T. Controlled faceting in (110) germanium nanowire growth by switching between vapor-liquid-solid and vapor-solid- solid growth. Applied Physics Letters, 2012, vol. 100, no. 20, p. 203102- 1 (203102-4 p.)ISSN: 0003- 6951.
  Detail

  KALOUSEK, R.; DUB, P.; BŘÍNEK, L.; ŠIKOLA, T. Response of plasmonic resonant nanorods: an analytical approach to optical antennas. OPTICS EXPRESS, 2012, vol. 20, no. 16, p. 17916-17927. ISSN: 1094- 4087.
  Detail

 • 2009

  BARTOŠÍK, M.; ŠKODA, D.; TOMANEC, O.; KALOUSEK, R.; JÁNSKÝ, P.; ZLÁMAL, J.; SPOUSTA, J.; DUB, P.; ŠIKOLA, T. Role of humidity in local anodic oxidation: A study of water condensation and electric field distribution. PHYSICAL REVIEW B, 2009, vol. 79, no. 19, p. 195406-195412. ISSN: 1098- 0121.
  Detail

  ČECHAL, J.; MATLOCHA, T.; POLČÁK, J.; KOLÍBAL, M.; TOMANEC, O.; KALOUSEK, R.; DUB, P.; ŠIKOLA, T. Characterization of oxidized gallium droplets on silicon surface: an ellipsoidal droplet shape model for angle resolved X- ray photoelectron spectroscopy analysis. Thin Solid Films, 2009, vol. 517, no. 6, p. 1928-1934. ISSN: 0040- 6090.
  Detail

  SPOUSTA, J.; ZLÁMAL, J.; URBÁNEK, M.; BĚHOUNEK, T.; PLŠEK, R.; KALOUSEK, R.; ŠIKOLA, T. Citlivostní analýza vyhodnocování optických parametrů tenkých vrstev (aneb jaké jsou naše šance získat věrohodný výsledek fitováním spekter odrazivosti). Jemná mechanika a optika, 2009, vol. 54, no. 7- 8, p. 225-228. ISSN: 0447- 6441.
  Detail

  ŠKODA, D.; KALOUSEK, R.; TOMANEC, O.; BARTOŠÍK, M.; BŘÍNEK, L.; ŠUSTR, L.; ŠIKOLA, T. Studium optických vlastností nanostruktur pomocí mikroskopie blízkého pole. Jemná mechanika a optika, 2009, vol. 54, no. 7- 8, p. 219-222. ISSN: 0447- 6441.
  Detail

  BÁBOR, P.; DUDA, R.; PRŮŠA, S.; MATLOCHA, T.; KOLÍBAL, M.; KALOUSEK, R.; NEUMAN, J.; URBÁNEK, M.; ŠIKOLA, T. Mechanika iontů jako prostředek k analýze nanosvěta. Jemná mechanika a optika, 2009, vol. 54, no. 7- 8, p. 209-214. ISSN: 0447- 6441.
  Detail

 • 2008

  TOMANEC, O.; HRNČÍŘ, T.; LOVICAR, L.; ŠUSTR, L.; BŘÍNEK, L.; KALOUSEK, R.; CHMELÍK, R.; SPOUSTA, J.; ŠIKOLA, T. Studium vlastností mikro- a nanostruktur v oblasti plazmoniky na Ústavu fyzikálního inženýrství FSI VUT v Brně. Jemná mechanika a optika, 2008, vol. 52, no. 6, p. 187-189. ISSN: 0447- 6441.
  Detail

 • 2007

  BARTOŠÍK, M.; ŠKODA, D.; TOMANEC, O.; KALOUSEK, R.; JÁNSKÝ, P.; ZLÁMAL, J.; SPOUSTA, J.; ŠIKOLA, T. The influence of humidity on the kinetics of local anodic oxidation. Journal of Physics: Conference Series, 2007, vol. 61, no. 0, p. 75-79. ISSN: 1742- 6588.
  Detail

 • 2006

  ČERVENKA, J.; KALOUSEK, R.; BARTOŠÍK, M.; ŠKODA, D.; TOMANEC, O.; ŠIKOLA, T. Fabrication of nanostructures on Si(100) and GaAs(1 0 0) by local anodic oxidation. Applied Surface Science, 2006, vol. 253, no. 5, p. 2373-2378. ISSN: 0169- 4332.
  Detail

 • 2004

  KALOUSEK, R., ČERVENKA, J., BARTOŠÍK, M., ŠKODA, D., ŠIKOLA, T. Fabrication of nanostructures on Si(100) and GaAs(100) by local anodic oxidation. In New Trend in Physics. Brno: VUT v Brně, 2004. p. 226 ( p.)ISBN: 80-7355-024- 5.
  Detail

 • 2003

  KALOUSEK, R.; SCHMID, M.; HAMMERSCHMID, A.; LUNDGREN, E.; VARGA, P. Slowing down adatom diffusion by an adsorbate: Co on Pt(111) with and without preadsorbed CO. PHYSICAL REVIEW B, 2003, vol. 68, no. 23, p. 233401 ( p.)ISSN: 1098- 0121.
  Detail

  KALOUSEK, R., ŠKODA, D., LOPOUR, F., ŠIKOLA, T. Simulace zobrazení povrchů pomocí bezkontaktní metody AFM. Československý časopis pro fyziku, 2003, vol. 53, no. 2, p. 89 ( p.)ISSN: 0009- 0700.
  Detail

  ŠKODA, D., KALOUSEK, R., BARTOŠÍK, M., MATUROVÁ, K., ŠIKOLA, T. Fabrication of Nanostructures by AFM. In EVC' 03 Abstracts. Berlin: EVC, 2003. p. 243 ( p.)
  Detail

  KALOUSEK, R., ŠKODA, D., ŠIKOLA, T. Noncontact Atomic Force Microscopy - Simulated Images of Real Surface Structures. In ECASIA ' 03 Book of abstracts. Berlin: ECASIA, 2003. p. 80 ( p.)
  Detail

  KALOUSEK, R., ŠKODA, D., ŠIKOLA, T. AFM – zařízení pro mikroskopii povrchů a nanotechnologie. In Zpravodaj CVS 11(2). Praha: CVS, 2003. p. 47 ( p.)
  Detail

  ŠKODA, D., LOPOUR, F., KALOUSEK, R., BURIAN, D., SPOUSTA, J., MATĚJKA, F., ŠIKOLA, T. Aplikace AFM v oblasti přípravy a studia nanostruktur. Československý časopis pro fyziku, 2003, vol. 53, no. 2, p. 105 ( p.)ISSN: 0009- 0700.
  Detail

 • 2002

  LOPOUR, F., ŠIKOLA, T., SPOUSTA, J., ŠKODA, D., MATĚJKA, F., KALOUSEK, R. Application of AFM in Microscopy and in Fabrication of Micro/ Nanostructures. Surface and Interface Analysis, 2002, vol. 34, no. 1, p. 352 ( p.)ISSN: 0142- 2421.
  Detail

 • 2001

  ŠIKOLA, T., LOPOUR, F., KALOUSEK, R., ŠKODA, D. Vývoj a aplikace zařízení pro UHV SPM. Československý časopis pro fyziku, 2001, vol. 51, no. 1, p. 33 ( p.)ISSN: 0009- 0700.
  Detail

  KALOUSEK, R., DUB, P., ŠIKOLA, T., LOPOUR, F. Fyzikální principy a limity rozlišení bezkontaktní metody AFM - simulace oscilací raménka. Československý časopis pro fyziku, 2001, vol. 51, no. 1, p. 43 ( p.)ISSN: 0009- 0700.
  Detail

  KALOUSEK, R., SCHMID, M. A study of metallic surfaces by UHV STM. In Materials Structure & Micromechanics of Fracture (MSMF-3). Brno: Vutium, 2001. p. 369 ( p.)ISBN: 80-214-1892- 3.
  Detail

  KALOUSEK, R., KONVICKA, C., SCHMID, M. UHV STM - a Technique for Studies of Atomic Surface Structures. In Juniormat ' 01 sborník. Brno: Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, 2001. p. 78 ( p.)
  Detail

  KALOUSEK, R., ŠIKOLA, T., LOPOUR, F., ŠKODA, D., BUŠ, V. Noncontact Scanning Force Microscopy – a Computer Simulation of Resolution Limits. In 9th European Conference on Applications of Surface and Interface Analysis (ECASIA'01) Book of Abstracts. Avignon, France: P. Marcus, A. Galtayries, N. Frémy, 2001. p. 285 ( p.)
  Detail

  LOPOUR, F., ŠIKOLA, T., SPOUSTA, J., KALOUSEK, R., MATĚJKA, F., ŠKODA, D. Application of AFM in Microscopy and in Fabrication of Micro/ Nanostructures. In 9th European Conference on Applications of Surface and Interface Analysis (ECASIA'01) Book of Abstracts. Avignon, France: P. Marcus, A. Galtayries, N. Frémy, 2001. p. 320 ( p.)
  Detail

  KALOUSEK, R., ŠIKOLA, T., BUŠ, V., ŠKODA, D. Noncontact Scanning Force Microscopy - Principles and Simulations. In Sborník příspěvků konference Nové trendy ve fyzice. Brno: FEI VUT v Brně, 2001. p. 369 ( p.)ISBN: 80-214-1992- X.
  Detail

  LOPOUR, F., KALOUSEK, R., ŠIKOLA, T., ŠKODA, D. Vývoj a aplikace zařízení pro UHV SPM. Jemná mechanika a optika, 2001, vol. 46, no. 4, p. 133 ( p.)ISSN: 0447- 6441.
  Detail

 • 2000

  KALOUSEK, R., LOPOUR, F., ŠIKOLA, T. Fyzikální principy a limity rozlišení bezkontaktní metody AFM- simulace oscilací raménka. In 2. seminář o rastrovací tunelovací mikroskopii a příbuzných technikách. Praha: FÚ AVČR, 2000. p. 6 ( p.)
  Detail

  LOPOUR, F., KALOUSEK, R. Vývoj a aplikace zařízení pro UHV SPM. In II. sborník příspěvků doktorandů, konference u příležitosti 100. výročí založení FSI. Brno: Vutium, 2000. p. 177 ( p.)
  Detail

  KALOUSEK, R., DUB, P., ŠIKOLA, T., LOPOUR, F. Vibrational Analysis of the Cantilever in noncontact Scanning Force Microscopy. Surface and Interface Analysis, 2000, vol. 30, no. 1, p. 292 ( p.)ISSN: 0142- 2421.
  Detail

*) Publications are generated once a 24 hours.