Ing.

Petra Okřinová

FCE – Assistant lecturer

Petra.Okrinova@vut.cz

Send BUT message

Ing. Petra Okřinová

Publications

 • 2021

  OKŘINOVÁ, P.; APELTAUER, T.; APELTAUER, J. Aplikace inženýrského přístupu v rámci požární bezpečnosti. Sborník příspěvků - Juniorstav 2021 - 23 odborná konference doktorského studia. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stvební, 2021. ISBN: 978-80-86433-75-2.
  Detail | WWW

 • 2020

  KUBÍČEK, P.; STACHOŇ, Z.; JUŘÍK, V.; ŠAŠINKA, Č.; UGWITZ, P.; SNOPKOVÁ, D.; UHLÍK, O.; OKŘINOVÁ, P.; APELTAUER, J.; APELTAUER, T. Využití prostorové syntaxe pro formalizaci pohybu osob. GEODETICKÝ A KARTOGRAFICKÝ OBZOR, 2020, vol. 66, no. 11, p. 218-227. ISSN: 1805-7446.
  Detail | WWW

  OKŘINOVÁ, P.; PILNÝ, O. Bezpečnostní analýza dopravního uzlu. Sbormik konference ŽELVA. Thákurova 7, Praha 6 - Dejvice, 166 29: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stvební, Ktedra železničních staveb, 2020. p. 64-73. ISBN: 978-80-01-06765-9.
  Detail

  OKŘINOVÁ, P.; NIKOLOV, D.; UHLÍK, O. Optimization of the Evacuation of the Music Festival Grounds Using a Numerical Model. 2020.
  Detail

 • 2018

  OKŘINOVÁ, P.; APELTAUER, T.; BENEŠ, P. Užití numerických modelů v dopravním systému pražského metra D. In Sborník příspěvků - JUNIORSTAV 2018. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2018. p. 1-10. ISBN: 978-80-86433-69-1.
  Detail

  APELTAUER, T.; APELTAUER, J.; OKŘINOVÁ, P.; DUFEK, Z. Evakuace osob z tunelů železnice a metra v kontextu ochrany měkkých cílů. In Zbornik abstraktov - Tunely a podzemné stavby 2018. Žilina: Slovenská tunelárská asociácia, Podunajská24, 82106, Bratislava, 2018. p. 1-8. ISBN: 978-80-973073-9-4.
  Detail | WWW

  APELTAUER, T.; APELTAUER, J.; OKŘINOVÁ, P.; DUFEK, Z. Aktuální trendy v oblasti modelování pohybu osob ve vazbě na ochranu měkkých cílů a hromadnou dopravu. In Veřejný prostor - návrh, obnova, využití a revitalizace, včetně dopravně inženýrských opatření. Mikulov: 2018. p. 62-69. ISBN: 978-80-270-3445-1.
  Detail

  APELTAUER, T.; APELTAUER, J.; OKŘINOVÁ, P.; DUFEK, Z. Využití simulačních nástrojů při ochraně měkkých cílů dopravní infrastruktury. Litomyšl: Agentura VIACO, 2018. p. 107-112.
  Detail | WWW

 • 2017

  OKŘINOVÁ, P. Use to a numerical model to simulate the evacuation of railcar. In Young Scientist 2017. Košice: Technical University of Košice, Faculty of Civil Engineering, 2017. p. 1-11. ISBN: 978-80-553-3136-2.
  Detail

  CÁBOVÁ, K.; APELTAUER, T.; OKŘINOVÁ, P.; WALD, F. Application of fire and evacuation models in evaluation of fire safety in railway tunnels. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 2017, vol. 236, no. 1, p. 1-8. ISSN: 1757-8981.
  Detail | WWW | Full text in the Digital Library

  OKŘINOVÁ, P.; APELTAUER, T.; BENEŠ, P. Model evakuace tunelu metra I.D. In Sborník abstraktů při 19. odborné konference doktorského studia, Juniorstav 2017. JUNIORSTAV. Brno: 2017. p. 1-14. ISBN: 978-80-214-5473-6. ISSN: 1190-1535.
  Detail

 • 2016

  APELTAUER, T.; BENEŠ, P.; OKŘINOVÁ, P. Modelování pěší dopravy a příklady z praxe. In Zklidnění dopravy ve městech a obcích. Brno: Brněnské komunikace, a.s., 2016. p. 1-8. ISBN: 978-80-260-9662- 7.
  Detail

  APELTAUER, T.; BENEŠ, P.; OKŘINOVÁ, P. Model evakuace osob ze železničního tunelu. Silnice a železnice, 2016, vol. 2016, no. 4, p. 20-23. ISSN: 1801-822X.
  Detail | WWW

 • 2015

  OKŘINOVÁ, P. Podlahové plochy ve správě budov. In Sborník anotací konference Junior Forensic Science Brno 2015. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství,Údolní 244/53, 602 00 Brno, 2015. p. 1-9. ISBN: 978-80-214-5145- 2.
  Detail

  APELTAUER, T.; BENEŠ, P.; OKŘINOVÁ, P. Vysoká hustota osob při hromadných akcích jako rizikový faktor. Silnice a železnice, 2015, vol. 2015, no. 5, p. 138-139. ISSN: 1801-822X.
  Detail | WWW

  OKŘINOVÁ, P.; REMEŠ, J. Podlahové plochy ve správě budov. TZB- info, 2015, no. 13143, p. - (- p.)ISSN: 1801-4399.
  Detail | WWW

*) Publications are generated once a 24 hours.