Ing.

Petra Okřinová

FCE – Assistant lecturer

Petra.Okrinova@vut.cz

Send BUT message

Ing. Petra Okřinová

Projects

 • 2020

  TJ04000232, Efektivní časoprostorové predikce s využitím metod strojového učení, zahájení: 01.06.2020, ukončení: 31.05.2022
  Detail

 • 2019

  VI20192022118, Ochrana měkkých cílů v bezpečnostním prostředí ČR, zahájení: 01.07.2019, ukončení: 27.12.2022
  Detail

  TL02000352, Klasifikace sociálně-psychologických parametrů osob prostřednictvím umělé inteligence a strojového vidění pro potřeby ochrany osob v reálném čase, zahájení: 01.01.2019, ukončení: 31.12.2021
  Detail

  TL02000103, Kognitivní psychologie a prostorová syntaxe ve virtuálním prostředí pro agentní modely, zahájení: 01.01.2019, ukončení: 31.12.2022
  Detail

  TH04010377, Vývoj metod identifikace a ochrany měkkých cílů dopravní infrastruktury pro zvýšení jejich bezpečnosti a odolnosti před teroristickým útokem, zahájení: 01.01.2019, ukončení: 31.12.2022
  Detail

 • 2018

  Analýza progresivních stavebních struktur a materiálů, zahájení: 01.03.2018, ukončení: 28.02.2019
  Detail

 • 2017

  Užití numerických modelů pro simulace evakuace a pohybu osob ve shromažďovacích stavbách , zahájení: 01.03.2017, ukončení: 28.02.2018
  Detail

  Numerické modelování inženýrských úloh ve stavebnictví, zahájení: 01.03.2017, ukončení: 28.02.2018
  Detail

  TH02010372, Systém pro monitorování, vyhodnocování a řízení proudů chodců a cyklistů, zahájení: 01.01.2017, ukončení: 31.12.2019
  Detail

 • 2016

  Validace a verifikace výpočtových modelů v oboru požární bezpečnosti, zahájení: 01.03.2016, ukončení: 28.02.2017
  Detail

 • 2015

  Jízda přes dva jízdní pruhy, zahájení: 01.01.2015, ukončení: 31.12.2015
  Detail

  Propojení mikroskopických modelů dopravy a modelů pohybu osob a požáru při návrhu komplexních dopravně-inženýrských řešení, zahájení: 01.01.2015, ukončení: 31.12.2016
  Detail