• Brno University of Technology - Centre of Sports Activities
  • Research centres

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.
prof. Ing. Petr Dostál, CSc.

prof. Ing. Petr Dostál, CSc.

Main e-mail dostal@fbm.vutbr.cz
Personal BUT number 27610
 
Send BUT message

2017
Využití umělé inteligence v podnikatelství, zahájení: 01.01.2017, ukončení: 31.12.2017
Detail
Identifikace kompetencí leaderů podporujících jejich úspěšné působení v mezinárodním prostředí , zahájení: 01.01.2017, ukončení: 31.12.2017
Detail
2015
Efektivní využití ICT a kvantitativních metod pro optimalizaci podnikových procesů, zahájení: 01.01.2015, ukončení: 31.12.2016
Detail
2013
Využití ICT a matematických metod při řízení podniku , zahájení: 01.01.2013, ukončení: 31.12.2014
Detail
2011
Rozvoj poznatků ke zdokonalování informační podpory ekonomického řízení podniku, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2011
Detail
2010
Informační podpora proveditelnosti inovací, zahájení: 01.01.2010, ukončení: 31.12.2010
Detail


In the event of a discrepancy in the data, inspect the FAQs for visiting cards.