doc. Ing.

Petr Číka

Ph.D.

FEEC, UTKO – Department Finantial Officer

+420 54114 6956
cika@feec.vutbr.cz

Send BUT message

doc. Ing. Petr Číka, Ph.D.

Projects

 • 2019

  Architektura systému pro zabezpečený real-time monitoring energetických soustav , zahájení: 01.08.2019, ukončení: 30.06.2021
  Detail

 • 2017

  Výzkum informačních a komunikačních systémů a jejich bezpečnost, zahájení: 01.03.2017, ukončení: 29.02.2020
  Detail

 • 2014

  Kognitivní multimediální analýza zvukových a obrazových signálů, zahájení: 01.01.2014, ukončení: 31.12.2016
  Detail

 • 2012

  Zpracování, distribuce a příjem multimediálních dat, internetová televize, zahájení: 01.01.2012, ukončení: 31.12.2012
  Detail

 • 2011

  Začlenění problematiky evolučních algoritmů do výuky, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2011
  Detail

  Výzkum sofistikovaných metod číslicového zpracování obrazu a zvuku, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2014
  Detail

 • 2010

  Videokonference a videokonferenční aplikace, zahájení: 01.01.2010, ukončení: 31.12.2010
  Detail

  Výzkum komunikačních systémů a sítí, zahájení: 01.01.2010, ukončení: 31.12.2010
  Detail

 • 2009

  Multimediální aplikace pro přenosná zařízení, zahájení: 01.01.2009, ukončení: 31.12.2009
  Detail

 • 2008

  Rozsáhlá inovace teoretické i praktické části výuky předmětu Multimediální služby zaměřená na internetovou telefonii a videokonference, zahájení: 01.01.2008, ukončení: 31.12.2008
  Detail

 • 2007

  Simulace zabezpečovacích korekčních kódů a její začlenění do výuky předmětu Datová komunikace, zahájení: 01.01.2007, ukončení: 31.12.2007
  Detail

 • 2006

  Výuka principů interaktivního televizního vysílání v předmětu Multimediální služby, zahájení: 01.01.2006, ukončení: 31.12.2006
  Detail

 • 2005

  Synchronizace blokových šifer pro modulární kryptografický systém pro verzi BRI ISDN a PRI ISDN, zahájení: 08.03.2005, ukončení: 31.12.2005
  Detail