Project detail

Synchronizace blokových šifer pro modulární kryptografický systém pro verzi BRI ISDN a PRI ISDN

Duration: 08.03.2005 — 31.12.2005

On the project

Projekt se zabývá problematikou synchronizace a kryptografického protokolu pro modulární kryptografický systém MKS ve verzi ISDN. Obsahem projektu je: - rešerše současného stavu problematiky ISDN šifrátorů, - analýza samosynchronizačních provozních režimů blokové šifry, - určení výkonnostních parametrů těchto režimů, - návrh kryptografického protokolu pro MKS, - bezpečnostní analýza navrženého protokolu, - návrh implementace kryptografického řešení pro MKS.

Description in English
The project deals with problems of synchronization and the cryptography protocol for a modular cryptography system MKS in ISDN version. The content of the project is: - the background research of the ISDN encryptors contemporary state, - the analysis of self-synchronizing encryption modes of the block cipher, - the determination of efficiency parameters of these modes, - the design of the cryptography protocol for the MKS, - the security analysis of the designed protocol, - the suggestion of the implementation of the cryptography solution for the MKS.

Keywords
kryptografie, bloková šifra, synchronizace

Key words in English
cryptography, block cipher, synchronization

Mark

ST200520005002

Default language

Czech

People responsible

Číka Petr, doc. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Křivánek Vítězslav, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Zeman Václav, doc. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Burda Karel, doc. Ing., CSc. - principal person responsible

Units

Department of Telecommunications
- (2005-12-08 - not assigned)

Funding resources

Národní bezpečnostní úřad ČR - Projekty řeší problematiku výzkumu a vývoje v oblasti kryptografie a kryptoanalýzy s cílem zajištění kryptografických prostředků pro ochranu utajovaných skutečností.

- whole funder (2005-12-08 - not assigned)

Results

BURDA, K., ZEMAN, V., ČÍKA, P., KŘIVÁNEK, V. Synchronizace blokových šifer pro modulární kryptografický systém (MKS) pro verzi BRI ISDN a PRI ISDN. 1. FEKT VUT Brno: Národní bezpečnostní úřad, 2005. s. 1 ( s.)
Detail