Project detail

Začlenění problematiky evolučních algoritmů do výuky

Duration: 01.01.2011 — 31.12.2011

On the project

Projekt je zaměřen na rozšíření výuky předmětu Teoretická informatika, v rámci kterého budou pro studenty vytvořeny dvě nové laboratorní úlohy zabývající se problematikou evolučních algoritmů. Evoluční algoritmy nacházejí široké uplatnění v moderním světě např. při vytváření rozvrhu práce v továrnách, v managementu, při řešení nejrůznějších optimalizačních problémů, při řízení robotů apod., proto považujeme za nezbytné, aby byli studenti s touto problematikou seznámeni. Studenti si budou moci prakticky vyzkoušet možnosti genetických algoritmu, genetického programování a dále tak rozvíjet své profesní znalosti, dovednosti a zvyšovat svou konkurenceschopnost na trhu práce. Zakoupené vybavení, které je nezbytnou součástí realizovaných úloh, pomůže rozšířit možnosti počítačové laboratoře pro výuku Teoretické informatiky a simulaci problému označovaných jako NP - úplné.

Description in English
The aim of project is to enhance teaching of theoretical informatics, in which students will create two new laboratory tasks dealing with evolutionary algorithms. Evolutionary algorithms are widely used in the modern world, for example, when creating the schedule of work in factories, in management, in solving various optimization problems in robot control, etc. Students will be able to test the possibilities of genetic algorithms, genetic programming, and develop their professional knowledge, skills, and increase their competitiveness in the labor market. Purchased equipment will help extend the capabilities of computer labs for teaching theoretical computer science and simulation problems known as NP - complete.

Keywords
Evoluční výpočty, Genetické algoritmy, Genetické programování

Key words in English
Evolutionary Computation, Genetic algorithms, Genetic programming

Mark

2076/ G1

Default language

Czech

People responsible

Atassi Hicham, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Číka Petr, doc. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Karásek Jan, Ing., Ph.D. - principal person responsible

Units

Department of Telecommunications
- (2011-01-01 - 2011-12-31)

Funding resources

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ)

- whole funder (2011-01-01 - 2011-12-31)