doc. Ing.

Petr Baxant

Ph.D.

FEEC, UEEN – Associate professor

+420 54114 6212
baxant@feec.vutbr.cz

Send BUT message

doc. Ing. Petr Baxant, Ph.D.

Projects

 • 2011

  FR-TI3/383, Výzkum a vývoj modulárního systému fytotronových komor s nízkou energetickou spotřebou, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2014
  Detail

  Inovace laboratorní výuky ve světelné laboratoři, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2011
  Detail

  Výzkum bezpečnosti, spolehlivosti a efektivnosti elektroenergetických systémů, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2014
  Detail

 • 2010

  Inovace výuky ve světelné laboratoři, zahájení: 01.01.2010, ukončení: 31.12.2010
  Detail

  Výzkum spolehlivosti, bezpečnosti a efektivnosti energetických systémů, zahájení: 01.01.2010, ukončení: 31.12.2010
  Detail

 • 2009

  Využití kompaktních řídících systémů k inovaci laboratorní výuky elektroenergetiky, zahájení: 01.01.2009, ukončení: 31.12.2009
  Detail

  Inovace laboratorní výuky s problematikou osvětlovacích soustav, zahájení: 01.01.2009, ukončení: 31.12.2009
  Detail

 • 2006

  Inovace laboratoře světelné techniky, projekt FRVŠ, kategorie A, zahájení: 01.01.2006, ukončení: 31.12.2006
  Detail

 • 2005

  Porovnání chyby spektrometru s a bez kosinového nástavce, zahájení: 26.04.2005
  Detail

 • 2003

  Hodnocení změn v kvalitě osvětlení pomocí spektrofotometru , zahájení: 11.04.2003, ukončení: 10.02.2004
  Detail

 • 2002

  GA102/03/1162, Realizace expertního systému pro osvětlování prostoru s vyšší zrakovou náročností, zahájení: 26.03.2002, ukončení: 31.12.2005
  Detail

 • 2001

  GP102/01/D005, Digitální fotografie v novém systému hodnocení osvětlovacích soustav, zahájení: 01.09.2001, ukončení: 31.12.2003
  Detail

 • 2000

  GA102/00/D006, Digitální fotografie v novém systému hodnocení osvětlovacích soustav, zahájení: 01.09.2000, ukončení: 31.12.2000
  Detail