Project detail

Zapůjčení kompletního jasového analyzátoru LDA - LumiDisp, konzultace a měření

Duration: 11.05.2018 — 30.06.2018 Funding: Vnitřní projekty VUT

Default language

Czech

People responsible

Baxant Petr, doc. Ing., Ph.D.
- hlavní řešitel (2018-05-11 - 2018-06-30)
Sumec Stanislav, Ing., Ph.D.
- spoluřešitel uvedený v projektu (2018-05-11 - 2018-06-30)
Škoda Jan, Ing., Ph.D.
- spoluřešitel uvedený v projektu (2018-05-11 - 2018-06-30)

Units

Department of Electrical Power Engineering
- (2018-06-27 - not assigned)
Janáček Academy of Music and Performing Arts
- (2018-06-27 - not assigned)

Funding resources

-
- whole funder (2018-05-11 - 2018-06-30)