Project detail

Inovace laboratoře světelné techniky, projekt FRVŠ, kategorie A

Duration: 01.01.2006 — 31.12.2006

Mark

IS-486

Default language

Czech

People responsible

Drápela Jiří, doc. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Toman Petr, doc. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Baxant Petr, doc. Ing., Ph.D. - principal person responsible

Units

Department of Electrical Power Engineering
- (2005-04-15 - 2006-12-31)

Funding resources

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ)

- whole funder (2005-04-15 - not assigned)

Link