Ing.

Peter Honec

Ph.D.

FEEC, UAMT – Assistant professor

+420 54114 6390
honecp@feec.vutbr.cz

Send BUT message

Ing. Peter Honec, Ph.D.

Projects

 • 2020

  EmIC - Vestavěná inteligence pro chytré kamery s aplikacemi počítačového vidění v dopravě a průmyslu, zahájení: 01.07.2020, ukončení: 30.06.2023
  Detail

 • 2017

  Osvětlovací soustavy s definovanými charakteristikami pro průmyslové kamerové systémy a výkonné osvětlovací soustavy, zahájení: 01.05.2017, ukončení: 30.04.2020
  Detail

 • 2014

  Výzkum nových řídicích metod, měřicích postupů a inteligentních prostředků v automatizaci, zahájení: 01.01.2014, ukončení: 31.12.2016
  Detail

 • 2013

  TA03030333, Výzkum, návrh a pilotní ověření funkce integrovaného systému inteligentního parkování (ISIP), zahájení: 01.01.2013, ukončení: 31.12.2015
  Detail

 • 2011

  Podpora výzkumu moderních metod a prostředků v automatizaci, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2013
  Detail

 • 2007

  Inovace laboratorní výuky předmětu Počítačové vidění, zahájení: 01.01.2007, ukončení: 31.12.2007
  Detail