Ing.

Peter Honec

Ph.D.

FEEC, UAMT – Assistant professor

+420 54114 6390
honecp@feec.vutbr.cz

Send BUT message

Ing. Peter Honec, Ph.D.

Patents

  • 2009

    užitný vzor
    HONEC, P.; HORÁK, K.; KALOVÁ, I.; Vysoké učení technické v Brně: Zařízení pro detekci vozidel ve sledovaném prostoru a určení jejich polohy a/nebo rychlosti v něm. 19311, užitný vzor. Praha (2009)
    Detail