Ing.

Peter Honec

Ph.D.

FEEC, UAMT – Assistant professor

+420 54114 6390
honecp@feec.vutbr.cz

Send BUT message

Ing. Peter Honec, Ph.D.

Creative activities

 • HONEC, P.; HONEC, J.; VALACH, S.; PETYOVSKÝ, P.: LINE1707; Prototyp řádkové kamery LINE1707. UAMT, E-617. URL: UAMT. (prototyp)
  Detail

 • HONEC, P.; HONEC, J.; PETYOVSKÝ, P.; VALACH, S.: PAL; Distribuované zpracování obrazových dat s využitím lokální počítačové sítě. UAMT E-617, E-620. URL: http://www uamt. (prototyp)
  http://www, number of downloads: 2
  Detail

 • KALOVÁ, I.; HONEC, J.; HONEC, P.; VALACH, S.: Scanner; Scanner profilů automobilů. UAMT E-617, E-620. URL: http://www uamt. (prototyp)
  http://www, number of downloads: 1
  Detail

 • HONEC, P.; VALACH, S.; HONEC, J.; KALOVÁ, I.: DG64; DG64 - PCI karta s DSP TMS320C6416T. UAMT E-617,E-620. URL: http://www uamt. (prototyp)
  http://www, number of downloads: 1
  Detail

 • HONEC, P.; KALOVÁ, I.; HORÁK, K.: LINE548prot; Prototyp kamery LINE548. E-617, UAMT. (prototyp)
  Detail

 • HONEC, P.; KALOVÁ, I.; HONEC, J.: material-tester AORTY; Material-tester. VUT FSI, odbor aplikované mechaniky a biomechaniky. URL: VUT FSI. (prototyp)
  Detail

 • HONEC, P.; KALOVÁ, I.; HONEC, J.; HORÁK, K.: VideoDet; VideoDet. E-617, UAMT. (prototyp)
  Detail

 • HONEC, J., HONEC, P., KALOVÁ, I.: Lasmer; Laserový měřič rychlosti vozidel, projekt 1M0567. Laboratoř počítačového vidění E-617. (prototyp)
  Detail

 • KALOVÁ, I.; HORÁK, K.; HONEC, P.: S3D-010; Soustava pro fotogrammetrickou rekonstrukci objektů, projekt 1M0567. Laboratoř počítačového videní - E617. (funkční vzorek)
  Detail

 • HONEC, P.; KALOVÁ, I.; HORÁK, K.: spv-PRPRO; Redukce pro řízení objektivu (výsledek VZ UAMT). UAMT E617, CAMEA. URL: http://www.uamt.feec.vutbr.cz/vision/RESULTS/products.html. (funkční vzorek)
  http://www.uamt.feec.vutbr.cz/vision/RESULTS/products.html, number of downloads: 1
  Detail

 • HONEC, J.; KALOVÁ, I.; HONEC, P.: CamLSR; Korektor polohy světelného svazku. UAMT E611. URL: http://www.uamt.feec.vutbr.cz/vision/RESULTS/products.html. (funkční vzorek)
  http://www.uamt.feec.vutbr.cz/vision/RESULTS/products.html, number of downloads: 1
  Detail

 • KALOVÁ, I.; HONEC, P.; HORÁK, K.; RICHTER, M.: O-rings; Vizuální kontrola kvality těsnících kroužků (výsledek CAK). UAMT E617. URL: http://www.uamt.feec.vutbr.cz/vision/RESULTS/products.html. (funkční vzorek)
  http://www.uamt.feec.vutbr.cz/vision/RESULTS/products.html, number of downloads: 1
  Detail

 • HONEC, P.; KALOVÁ, I.; HORÁK, K.: Chassis; Detektor koroze vozidel (výsledek CAK). UAMT E617. URL: http://www.uamt.feec.vutbr.cz/vision/RESULTS/products.html. (funkční vzorek)
  http://www.uamt.feec.vutbr.cz/vision/RESULTS/products.html, number of downloads: 1
  Detail

 • BABINEC, T.; ČÍP, P.; HONEC, P.: ScreenInspector_01; Zařízení pro optickou detekci a kontrolu předložené obrazové informace. E533. URL: http://www.uamt.feec.vutbr.cz/vision/RESULTS/PRODUCTS/2010/24677%20-%20Detekce%20obrazovky.pdf. (funkční vzorek)
  http://www.uamt.feec.vutbr.cz/vision/RESULTS/PRODUCTS/2010/24677%20-%20Detekce%20obrazovky.pdf, number of downloads: 2
  Detail

 • HONEC, P.; KALOVÁ, I.; HORÁK, K.: PLC fáze 1; Power-line communication modul pro dálkový přenos informací třídy home-automation (výsledek VZ UAMT a CAK). E-617, E-619. URL: http://www.uamt.feec.vutbr.cz/vision/RESULTS/products.html. (funkční vzorek)
  http://www.uamt.feec.vutbr.cz/vision/RESULTS/products.html, number of downloads: 1
  Detail

 • HONEC, P.; KALOVÁ, I.; HORÁK, K.: Rozmítaný linescan; Rozmítaný řádkový snímač obrazu s vysokým rozlišením (výsledek CAK). E-617. URL: http://www.uamt.feec.vutbr.cz/vision/RESULTS/products.html. (funkční vzorek)
  http://www.uamt.feec.vutbr.cz/vision/RESULTS/products.html, number of downloads: 1
  Detail

 • KALOVÁ, I.; HONEC, P.; HORÁK, K.: follower; Polohovací hlavice pro sledování pohybu objektů (výsledek CAK). E-617. URL: http://www.uamt.feec.vutbr.cz/vision/RESULTS/products.html. (funkční vzorek)
  http://www.uamt.feec.vutbr.cz/vision/RESULTS/products.html, number of downloads: 1
  Detail

 • HORÁK, K.; HONEC, P.: KH_CONNECT_01; Laboratorní zařízení pro defektoskopii automobilových konektorů (výsledek VZ UAMT a CAK). E511. URL: http://www.uamt.feec.vutbr.cz/vision/RESULTS/products.html. (funkční vzorek)
  http://www.uamt.feec.vutbr.cz/vision/RESULTS/products.html, number of downloads: 2
  Detail

 • HONEC, P.; HORÁK, K.; VOMELA, M.: PLC fáze 2; PLC kit pro spínání spotřebičů v síti (výsledek VZ UAMT a CAK). Honeywell - Tuřanka. URL: http://www.uamt.feec.vutbr.cz/vision/RESULTS/products.html. (funkční vzorek)
  http://www.uamt.feec.vutbr.cz/vision/RESULTS/products.html, number of downloads: 1
  Detail

 • HONEC, P.; JANÁKOVÁ, I.: SORTER-M-D; Model třídiče plastových pelet s pásovým dopravníkem a line-scan kamerou pro detekci a selekci vadných pelet. Model umístěn u partnera pracovního balíčku WP19.. (funkční vzorek)
  Detail

 • HONEC, P.; JANÁKOVÁ, I.: CaLiCo; Kaskádový řadič světel. ÚAMT FEKT VUT v Brně, Technická 12, Brno, T12 SE2.149. (funkční vzorek)
  Detail

 • HONEC, P.; JANÁKOVÁ, I.; POLÁK, R.: IndyCamLight; Liniové světlo IndyCamLight. ÚAMT FEKT VUT v Brně, Technická 12, Brno, T12 SE2.149. (funkční vzorek)
  Detail

 • HONEC, P.; HORÁK, K.; KALOVÁ, I.: spv-NNCVT; Klasifikátor vad kontinuální výroby (výsledek CAK). UAMT, CAMEA, PEGAS NONWOVENS, FATRA. URL: http://www.uamt.feec.vutbr.cz/vision/RESULTS/products.html. (software)
  http://www.uamt.feec.vutbr.cz/vision/RESULTS/products.html, number of downloads: 1
  Detail

 • HONEC, P.; JANÁKOVÁ, I.: FW-CaLiCo; Obslužná knihovna a GUI pro kaskádový řadič světel. ÚAMT FEKT VUT v Brně, Technická 12, Brno, T12 SE2.149. URL: http://www.uamt.feec.vutbr.cz/projekty/cz011020000160840010376. (software)
  http://www.uamt.feec.vutbr.cz/projekty/cz011020000160840010376, number of downloads: 0
  Detail

In the event of a discrepancy in the data, inspect the FAQs for visiting cards.