Ing.

Lukáš Radil

Ph.D.

FEEC, UEEN – Assistant professor

+420 54114 6234
radil@feec.vutbr.cz

Send BUT message

Ing. Lukáš Radil, Ph.D.

Projects

 • 2021

  Pilotní projekt napájení trakčního vedení měniči AC/AC, zahájení: 01.01.2021, ukončení: 31.12.2023
  Detail

 • 2017

  TH02020518, Modulární čistírna odpadních vod pro obce s využitím vlastního energetického potenciálu k minimalizaci provozních nákladů, zahájení: 01.01.2017, ukončení: 31.12.2019
  Detail

 • 2012

  Inovace laboratorní výuky zaměřené na provoz transformátorů, zahájení: 01.01.2012, ukončení: 31.12.2012
  Detail

 • 2011

  Výzkum bezpečnosti, spolehlivosti a efektivnosti elektroenergetických systémů, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2014
  Detail

 • 2010

  Výzkum spolehlivosti, bezpečnosti a efektivnosti energetických systémů, zahájení: 01.01.2010, ukončení: 31.12.2010
  Detail

  Rozšíření stávajících laboratorních úloh pro laboratoř Elektrotepelné techniky, zahájení: 01.01.2010, ukončení: 31.12.2010
  Detail

  Inovace výuky předmětu Výroba elektrické energie v experimentální oblasti, zahájení: 01.01.2010, ukončení: 31.12.2010
  Detail