Project detail

Inovace laboratorní výuky zaměřené na provoz transformátorů

Duration: 01.01.2012 — 31.12.2012

On the project

Projekt je zaměřen na rozvoj výuky zabývající se třífázovými transformátory respektive prvky distribučních a přenosových sítí. Cílem projektu je vytvoření měřících pracovišť, které umožní realizovat laboratorní výuku této problematiky. K přenesení vyrobené elektrické energie ke konečnému zákazníkovy obecně slouží přenosová síť a distribuční sítě. Významnou roli při tomto přenosu elektřiny plní transformátory. Transformátory obecně představují drahá elektrická zařízení, které při přenosu energie nelze vynechat. U větších odběrů je nutno používat i více paralelně pracujících transformátorů. Špatný provoz nebo výpadek transformátoru může výrazně snížit kvalitu elektrické energie či ovlivnit spolehlivost dodávek elektrické energie ke konečným zákazníkům. Rostoucí požadavky na kvalitu a spolehlivost dodávek elektrické energie potvrzují oprávněnost, zabývat se provozem transformátorů i v praktické rovině. Výuka zabývající se provozem transformátorů probíhá víceméně v teoretické rovině, což je neudržitelné vzhledem k nutnosti zvýšit praktické zkušenosti studentů. Projekt nabízí alternativní řešení pro dále nevyhovující stav. Přináší pro studenty řadu prakticky zaměřených úloh reflektující skutečný provoz transformátorů. Seznámí se například s měřením hodinového úhlu u transformátoru, s problematikou paralelní spolupráce transformátorů, ať už se stejnými nebo odlišnými parametry či s výpočtem parametrů transformátorů pro jejich náhradní schéma.

Mark

2484/2012/G1

Default language

Czech

People responsible

Matoušek Antonín, doc. Ing., CSc. - fellow researcher
Radil Lukáš, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Ptáček Michal, Ing., Ph.D. - principal person responsible

Units

Department of Electrical Power Engineering
- (2012-01-01 - not assigned)

Funding resources

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ)

- part funder (2012-01-01 - 2012-12-31)