Project detail

Simulátor distribučních sítí pro výcvik a certifikaci pracovníků

Duration: 01.07.2018 — 31.12.2020

On the project

Cílem projektu je vytvořit simulátor distribučních sítí s možností integrace nových prvků Smart Grids, vyhovujícím svojí strukturou výše uvedeným Nařízením Komise (EU) s a zvýšit efektivnost přípravy provozního personálu na provozní i poruchové jevy, které se mohou v distribučních sítích vyskytovat. Provozovateli distribuční sítě tak mj. odpadne nutnost provádět podrobné zkoušky na certifikovaném zařízení při jeho uvádění do provozu. Další vlastností simulátoru je schopnost modelování soudobých časově proměnných zatížení/výroby – např. FVE a VTE a upozornění na možné přetížení jednotlivých prvků sítě a potřebu časově vymezené reakce dispečera.

Keywords
simulátor, distribuční sítě, obnovitelné zdroje, Smart Grids, přechodové děje, integrace obnovitelných zdrojů, certifikace personálu, výcvik personálu, modelování sítí

Key words in English
simulator, distribution networks, renewable sources, transients, integration of renewable sources, personnel certification, personnel training, network modeling

Mark

TK01020104

Default language

Czech

People responsible

Ptáček Michal, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Topolánek David, doc. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Toman Petr, doc. Ing., Ph.D. - principal person responsible

Units

Department of Electrical Power Engineering
- (2018-07-01 - 2020-12-31)

Funding resources

Technologická agentura ČR - Program na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací THÉTA

- whole funder (2018-08-27 - not assigned)

Results

TOPOLÁNEK, D.; DRÁPELA, J.; VYČÍTAL, V.; KOPIČKA, M., BLAHŮŠEK, R, JURÍK. M. Optimalizace nastavení Q(U) a P(U) charakteristik FVE připojených do soustavy NN. In Sborník konference ČK CIRED 2019. 1. České Budějovice: EGC České Budějovice, 2019. s. 1-15. ISBN: 978-80-905014-8-5.
Detail

PTÁČEK, M.; DRÁPELA, J.; TOMAN, P.; TOPOLÁNEK, D.; HOJDAR, K.; HROUDA, J.; KYSNAR, F.; PROCHÁZKA, K.; EGC - EnerGoConsult ČB s.r.o., České Budějovice, CZ Vysoké učení technické v Brně, Brno, CZ: Simulátor distribučních sítí pro výcvik a certifikaci pracovníků. 34105, užitný vzor. (2020)
Detail

PROCHÁZKA, K.; KYSNAR, F.; HROUDA, J.; HOJDAR, K.; DRÁPELA, J.; TOMAN, P.; PTÁČEK, M.; TOPOLÁNEK, D.: DNSim; Simulátor DS pro výcvik a certifikaci personálu. - EGC - EnerGoConsult ČB s.r.o., Čechova 727, České Budějovice 6, 370 01 České Budějovice - Ústav elektroenergetiky, FEKT, VUT v Brně, Technická 12, Brno 61600. URL: https://www.ueen.fekt.vut.cz/simulator-ds-pro-vycvik-certifikaci-personalu. (software)
Detail