Ing.

Luděk Buchta

Ph.D.

CEITEC, RG-2-02 – Researcher

+420 54114 9846
ludek.buchta@ceitec.vutbr.cz

Send BUT message

Ing. Luděk Buchta, Ph.D.

Projects

  • 2014

    Výzkum nových řídicích metod, měřicích postupů a inteligentních prostředků v automatizaci, zahájení: 01.01.2014, ukončení: 31.12.2016
    Detail