Ing.

Libor Válka

CSc.

FME, IMSE DMDM – Head of sub-department

+420 54114 3172
valka@fme.vutbr.cz

Send BUT message

Ing. Libor Válka, CSc.

Creative activities

  • DLOUHÝ, I.; VÁLKA, L.; ČUPERA, P.: nůžkové čelisti; Čelisti pro mechanické zatěžování segmentů trub. Areál FSI VUT - mechanická zkušebna ÚMVI NETME B3/109. (funkční vzorek)
    Detail

In the event of a discrepancy in the data, inspect the FAQs for visiting cards.