Product detail

Čelisti pro mechanické zatěžování segmentů trub

DLOUHÝ, I. VÁLKA, L. ČUPERA, P.

Product type

funkční vzorek

Abstract

Upínací čelisti pro zatěžování kompaktních těles vyříznutých z tenkostěnných ocelových nebo plastových trub. Přípravek nůžkovitého typu zmožňující na standardním zkušebním stroji vyvodit ve zkušebním tělese napětí odpovídající obvodovému napětí ve stěně trubky, resp. tlakové nádoby. Přípravek je určen pro tenkostěnné trubky o vnitřním průměru 190 až 210 mm. Přípravek umožňuje testování kompaktních těles s trhlinou určených pro kvantifikaci lomové houževnatosti materiálů používaných na tenkostěnné roury a tlakové nádoby.

Keywords

upínací přípravek, kompaktní vzorek, lomová houževnatost, segment trubky

Create date

03.09.2013

Location

Areál FSI VUT - mechanická zkušebna ÚMVI NETME B3/109

Documents