Ing.

Libor Válka

CSc.

FME, IMSE DMDM – Head of sub-department

+420 54114 3172
valka@fme.vutbr.cz

Send BUT message

Ing. Libor Válka, CSc.

Publications

 • 2019

  HAVLÍK, P.; KOUŘIL, J.; VÁLKA, L.; DLOUHÝ, I.; CHALUPNÍK, P. The production optimization of steel impellers by using of the electron beam welding method. In Technological Forum 2019 - Book of Proceeding. 1. Jaroměř: TISK AS, s.r.o., 2019. p. 235-241. ISBN: 978-80-87583-30-2.
  Detail

 • 2018

  VÁLKA, L.; DLOUHÝ, I. Fracture toughness transition of ferritic-pearlitic steel at static and dynamic loading evaluated by master curve concept. Materiálové inžinierstvo, 2018, vol. 24, no. 4, p. 101-107. ISSN: 1335-0803.
  Detail | WWW

 • 2016

  VÁLKA, L.; DLOUHÝ, I. Fracture behaviour of weld joints made of pearlitic and bainitic steel. Materiálové inžinierstvo, 2016, vol. 23, no. 1, p. 33-42. ISSN: 1335-0803.
  Detail

  AL KHADDOUR, S.; STRATIL, L.; VÁLKA, L.; DLOUHÝ, I. Prediction of fracture toughness transition from tensile test data using artificial neural networks. In MULTI-SCALE DESIGN OF ADVANCED MATERIALS - CONFERENCE PROCEEDINGS. Brno: Brno University of Technology, 2016. p. 79-86. ISBN: 978-80-214-5358- 6.
  Detail

  DLOUHÝ, I.; VÁLKA, L. Aplikovatelnost koncepce "master" křivky pro hodnocení lomové houževnatosti C- Mn oceli na odlitky. Slévárenství, 2016, vol. 64, no. 5- 6, p. 167-172. ISSN: 0037-6825.
  Detail

 • 2015

  VÁLKA, L. The influence of impurity level on fracture behaviour of high strength structural steels. Žilina, Slovensko: Katedra materiálového inžinierstva, SF Žilinskej Univerzity v Žilině, 2015.
  Detail

  VÁLKA, L.; DLOUHÝ, I. Vliv metalurgie na tranzitní lomové chování vysoce pevných konstrukcních ocelí. Slévárenství, 2015, vol. 63, no. 11- 12, p. 422-426. ISSN: 0037- 6825.
  Detail

  AL KHADDOUR, S., STRATIL,L., VÁLKA, L., DLOUHÝ, I. Correlation of reference temperature with general yield temperature for notched tensile specimens. In MULTI-SCALE DESIGN OF ADVANCEDMATERIALS - CONFERENCE PROCEEDINGS. Brno: Brno University of Technology, 2015. p. 24-29. ISBN: 978-80-214-5146- 9.
  Detail

  BÁRTKOVÁ, D.; DYMÁČEK, P.; LANGER, J.; VÁLKA, L. Determination of mechanical properties of light alloys and composites by means of Small Punch Testing. In Multi- Scale Design of Advanced Materials , Conference Proceedings. 2015. p. 59-65. ISBN: 9788021451469.
  Detail | WWW

 • 2001

  DLOUHÝ, I.; VÁLKA, L.; POKLUDA, J. Competition of Transgranular and Intergranular Failure of Brittle Fracture Initiation. In Cleaner Metal for Industrial Exploitation. Řež: Inst. Nuclear Research, 2001. p. 62-73. ISBN: 92-828-8323- X.
  Detail

 • 2000

  VÁLKA, L. Aplikovatelnost modelů kritického lomového napětí v závislosti na míře popuštění bainitické struktury. Kovové materiály, 2000, vol. 38, no. 4, p. 253-268. ISSN: 0023- 432X.
  Detail

 • 1997

  VÁLKA, L.; HOLZMANN, M.; DLOUHÝ, I. "Master" křivka lomové houževnatosti - význam, metody určování a aplikace. In Metodické a aplikační problémy lomové mechaniky 97. Žinkovy: Škoda výzkum, s.r.o., 1997.
  Detail

  VÁLKA, L. Mikromechanistické aspekty iniciace křehkého lomu nízkouhlíkových a nízkolegovaných ocelí. Brno: ÚFM AV ČR, 1997.
  Detail

  VÁLKA, L.; HOLZMANN, M.; DLOUHÝ, I. The role of microstructure in brittle fracture behaviour of low alloy tempered bainitic steel. Materials Science and Engineering A, 1997, vol. 234, p. 723-726. ISSN: 0921- 5093.
  Detail

  HOLZMANN, M.; DLOUHÝ, I.; VÁLKA, L. Problematika hodnocení lomové houževnatosti nízkouhlíkových a nízkolegovaných ocelí v tranzitní oblasti. In Konštrukčné materiály 97. Bratislava: 1997. p. 161-170.
  Detail

  HOLZMANN, M.; DLOUHÝ, I.; VÁLKA, L. Tranzitní chování lomové houževnatosti jako základ hodnocení zbytkové životnosti. In Predikce mechanických vlastností materiálů na základě strukturních charakteristik. Nové Město na Moravě: 1997. p. 472-486.
  Detail

 • 1996

  HOLZMANN, M.; DLOUHÝ, I.; VÁLKA, L. Instrumented Impact Testing as a Method of Cleavage Fracture Stress Determination (Tempered Bainitic Steels). In Mechanisms and Mechanics of Damage and Failure. ECF 11, ESIS. France: 1996. p. 675-680.
  Detail

  DLOUHÝ, I.; KOZÁK, V.; VÁLKA, L.; HOLZMANN, M. The susceptibility of local parameters to steel microstructure evaluated using Charpy type specimen. Journal de Physique IV, 1996, vol. 1996, no. 6, p. 205-214. ISSN: 1155- 4339.
  Detail

  HUDEC, R.; VLACH, B.; VÁLKA, L.; PACAL, B.; PAPÁNKOVÁ, G. Increasing of utility properties of ferritic ductile cast iron determined for work under low temperatures. In Workshop 96 - Materials Science in Mechanical Engineering. Brno: 1996. p. 565-566.
  Detail

 • 1995

  HOLZMANN, M.; MAN, J.; VÁLKA, L.; VLACH, B. R-Curves and Fracture Toughness Transition Behaviour at Static, Rapid and Impact Loading of Cr-Ni-Mo- V Reactor Pressure Vessel Steel. The International Journal of Pressure Vessels and Piping, 1995, vol. 62, no. 1, p. 39-47. ISSN: 0308- 0161.
  Detail

  DLOUHÝ, I.; VÁLKA, L.; HOLZMANN, M. Instrumentovaná zkouška vrubové houževnatosti, dynamická lomová houževnatost a jejich korelace. In Metodické a aplikační problémy lomové mechaniky. Dodatky. Plzeň: Škoda Plzeň, 1995.
  Detail

 • 1994

  HOLZMANN, M.; DLOUHÝ, I.; VÁLKA, L. Může fraktografie přispět k objasnění příčin rozptylu lomové houževnatosti v tranzitní oblasti?. In Mezinárodní fraktografická konference ' 94. Košice: TU Košice, 1994. p. 316-321.
  Detail

  VÁLKA, L.; HOLZMANN, M.; MAN, J. Vliv rychlosti zatěžování na tranzitní lomové chování reaktorové Cr-Ni-Mo- V oceli. In Materiál v inženýrské praxi 94. Košice: TU Košice, 1994. p. 35-44.
  Detail

  DLOUHÝ, I.; VÁLKA, L.; MAN, J.; HOLZMANN, M. Experiences with Fracture Toughness Determination of Bearing Steels and White Cast Iron using Chevron- notch Three Point Bend Specimens. In 15th Conf. on Materials Testing in Metallurgy, 11th Conf. on Material Testing, "EUROMAT 94". Hungary: 1994.
  Detail

  DLOUHÝ, I.; HOLZMANN, M.; MAN, J.; VÁLKA, L. Použití zkušebních těles s šípovými vruby pro stanovení lomové houževnatosti ložiskových ocelí. Kovové materiály, 1994, vol. 32, no. 1, p. 3-13. ISSN: 0023- 432X.
  Detail

 • 1993

  HOLZMANN, M.; MAN, J.; VÁLKA, L. J-R Curves and Fracture Toughness Transition Behaviour at Static, Rapid and Impact Loading of Cr-Ni-Mo- V Reactor Pressure Vessel Steel. In Trans. of the 12th Int. Conf. on Structural Mechanics in Reactor Technology; Volume G: Fracture Mechanics and Non- Destructive Evaluation. Stuttgart: University of Stuttgart, 1993. p. 153-157.
  Detail

  MAN, J.; HOLZMANN, M.; VÁLKA, L. Současný stav normalizace zkoušek lomově- mechanických charakteristik. Zváranie - Svařování, 1993, vol. 42, p. 241-248. ISSN: 0044- 5525.
  Detail

  VÁLKA, L.; POKLUDA, J. K problematice vlivu středního napětí na základní únavové charakteristiky. Kovové materiály, 1993, vol. 31, no. 3, p. 279-288. ISSN: 0023- 432X.
  Detail

  VÁLKA, L. Odvození kalibrační funkce těles s chevron- vruby pro měření lomové houževnatosti křehkých materiálů tříbodovým ohybem. Engineering Mechanics, 1993, p. 22-28. ISSN: 1802- 1484.
  Detail

  DLOUHÝ, I.; HOLZMANN, M.; VÁLKA, L.; MAN, J. Hodnocení lomové houževnatosti vysoce křehkých materiálů. In IV. sympózium o zařízeních, metodách studia struktury, vlastností materiálů a transferu progresivních technologií. Brno: Conmet, 1993. p. 25-34.
  Detail

 • 1992

  HOLZMANN, M.; MAN, J.; VÁLKA, L. Přehled a posouzení současných metod pro hodnocení lomové houževnatosti materiálů. In Zkoušení mechanických vlastností materiálů při statickém a dynamickém zatěžování. Brno: Conmet, 1992. p. 8-18.
  Detail

  DLOUHÝ, I.; HOLZMANN, M.; MAN, J.; VÁLKA, L. Použití zkušebních těles s lomenými vruby pro stanovení lomové houževnatosti ložiskových ocelí. In XIV. dny tepelného zpracování. Bratislava: 1992. ISBN: 978-80-904462-3- 6.
  Detail

  MAN, J.; HOLZMANN, M.; VÁLKA, L. Lomově mechanické charakteristiky z pohledu mezinárodních norem. In III. odborně-propagační seminář o metodách studia struktury a vlastností materiálů, transferu progresivních technologií. Brno: Conmet, 1992. p. 10-20.
  Detail

*) Publications are generated once a 24 hours.