Product detail

Tříkanálový převodník optického signálu na napětí pro snímání akčních potenciálů srdce

CHMELAŘ, M. KOLÁŘOVÁ, J. PROVAZNÍK, I.

Product type

funkční vzorek

Abstract

Tříkanalový převodník optického signálu snímaného optickým kabelem využívající převodníky proud/napětí s kompenzací stejnosměrné složky signálu pomocí integrátoru. Převodníky používají ve zpětné vazbě vysokoohmové odpory. Napájení je bateriové, je použito stabilizace napětí a zdroj záporného napětí je vytvářen pomocí měniče.

Keywords

Optický převodník, snímání akčních potenciálů, srdce

Create date

19.11.2010

Location

Ústav biomedicínského inženýrství FEKT VUT v Brně

www

Documents