Detail projektu

Analýza tvářitelnosti a svařitelnosti materiálů vyrobených 3D tiskem kovů drátovou metodou

Období řešení: 01.03.2020 — 28.02.2023

O projektu

3D tisk kovů je a bude i v budoucnu nástrojem pro prototypovopou výrobu pro každé odvětví strojírenství, a to jako náhrada stávajících technologií výroby či renovací nástrojů, přípravků i výrobků. Problémem je současná neznalost struktury a vlastností takto zpracovávaných materiálů, což se projevuje mj. i při formulování materiálových modelů numerických simulací. Podstata projektu tedy spočívá v realizaci 3D tisku a analýze tvářitelnosti a svařitelnosti navařených materiálů.

Označení

FSI-S-20-6336

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Řiháček Jan, Ing., Ph.D. - hlavní řešitel
Forejt Milan, prof. Ing., CSc. - spoluřešitel
Harant Martin, Ing. - spoluřešitel
Izák Josef, Bc. - spoluřešitel
Kopečný Adam, Ing. - spoluřešitel
Sigmund Marian, Ing., Ph.D. - spoluřešitel

Útvary

Ústav strojírenské technologie
- spolupříjemce (01.01.2020 - 31.12.2022)
ÚST-odbor technologie svařování a povrchových úprav
- interní (01.01.2020 - 31.12.2022)
ÚST-odbor technologie tváření kovů a plastů
- interní (01.01.2020 - 31.12.2022)
Fakulta strojního inženýrství
- příjemce (01.01.2020 - 31.12.2022)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2020-01-01 - 2021-12-31)

Výsledky

ŘIHÁČEK, J.; ZEJDA, V.; PETERKOVÁ, E.; CÍSAŘOVÁ, M. Influence of initial hole preparation on properties and limits in hole flanging. MM Science Journal, 2020, vol. 2020, no. 5, p. 4201-4209. ISSN: 1803-1269.
Detail

ŘIHÁČEK, J.; PETERKOVÁ, E.; CÍSAŘOVÁ, M.; KUBÍČEK, J. Comparison of FEM and FVM for the Numerical Simulation of Forging Process. MM Science Journal, 2020, vol. 2020, no. 1, p. 3734-3739. ISSN: 1805-0476.
Detail