Project detail

Analýza tvářitelnosti a svařitelnosti materiálů vyrobených 3D tiskem kovů drátovou metodou

Duration: 01.03.2020 — 28.02.2023

On the project

3D tisk kovů je a bude i v budoucnu nástrojem pro prototypovopou výrobu pro každé odvětví strojírenství, a to jako náhrada stávajících technologií výroby či renovací nástrojů, přípravků i výrobků. Problémem je současná neznalost struktury a vlastností takto zpracovávaných materiálů, což se projevuje mj. i při formulování materiálových modelů numerických simulací. Podstata projektu tedy spočívá v realizaci 3D tisku a analýze tvářitelnosti a svařitelnosti navařených materiálů.

Mark

FSI-S-20-6336

Default language

Czech

People responsible

Forejt Milan, prof. Ing., CSc. - fellow researcher
Harant Martin, Ing. - fellow researcher
Izák Josef, Bc. - fellow researcher
Kopečný Adam, Ing. - fellow researcher
Sigmund Marian, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Řiháček Jan, Ing., Ph.D. - principal person responsible

Units

Institute of Manufacturing Technology
- (2020-01-01 - 2022-12-31)
Dept. of Metal Forming and Plastics
- (2020-01-01 - 2022-12-31)
Dept. of Welding Technology and Surface Treatment
- (2020-01-01 - 2022-12-31)
Faculty of Mechanical Engineering
- (2020-01-01 - 2022-12-31)

Funding resources

Brno University of Technology - Vnitřní projekty VUT

- whole funder (2020-01-01 - 2021-12-31)

Results

ŘIHÁČEK, J.; ZEJDA, V.; PETERKOVÁ, E.; CÍSAŘOVÁ, M. Influence of initial hole preparation on properties and limits in hole flanging. MM Science Journal, 2020, vol. 2020, no. 5, p. 4201-4209. ISSN: 1803-1269.
Detail

ŘIHÁČEK, J.; PETERKOVÁ, E.; CÍSAŘOVÁ, M.; KUBÍČEK, J. Comparison of FEM and FVM for the Numerical Simulation of Forging Process. MM Science Journal, 2020, vol. 2020, no. 1, p. 3734-3739. ISSN: 1805-0476.
Detail