Detail projektu

Výzkum perspektivních výrobních technologií

Období řešení: 01.01.2019 — 31.12.2021

O projektu

Podstatou projektu je aplikovaný výzkum v oblasti perspektivních výrobních technologií (zejména technologií obrábění, 3D tisku, ale i dalších moderních technologií) pro specifické a interdisciplinární aplikace. Výzkum je zaměřen na pokročilé aplikace moderních řezných nástrojů, ale i na přípravu, testování materiálů a obrábění nekonvenčními nebo speciálními technologiemi, pokročilou analýzu struktury a kvality materiálů, integritu povrchů a hodnocení textury povrchů moderními metodami.

Označení

FSI-S-19-6014

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Píška Miroslav, prof. Ing., CSc.
- hlavní řešitel (01.01.2019 - 31.12.2021)
Bučková Katrin, Bc.
- spoluřešitel (01.01.2019 - 31.12.2021)
Cherepanov Maksym, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2019 - 31.12.2021)
Jaroš Aleš, Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2019 - 31.12.2021)
Mouralová Kateřina, Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2019 - 31.12.2021)
Ohnišťová Petra, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2019 - 31.12.2021)
Olina Anna, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2019 - 31.12.2021)
Polzer Aleš, Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2019 - 31.12.2021)
Sedlák Josef, doc. Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2019 - 31.12.2021)
Slaný Martin, Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2019 - 31.12.2021)
Sliwková Petra, Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2019 - 31.12.2021)
Trčka Tomáš, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2019 - 31.12.2021)
Varhaník Matúš, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2019 - 31.12.2021)
Žídek Jan, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2019 - 31.12.2021)

Útvary

Ústav strojírenské technologie
- spolupříjemce (01.01.2019 - 31.12.2021)
ÚST-odbor technologie obrábění
- interní (01.01.2019 - 31.12.2021)
Fakulta strojního inženýrství
- příjemce (01.01.2019 - 31.12.2021)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT
- plně financující (2019-01-01 - 2020-12-31)

Výsledky

PÍŠKA, M.; BUČKOVÁ, K. Advanced knee implants for the third millenium. Journal of Material Sciences & Enginering, 2019, vol. 8, no. March 2019, p. 20-21. ISSN: 2169-0022.
Detail

PÍŠKA, M.; BUČKOVÁ, K. EBM – průlomová technologie výroby exponovaných kovových součástí 3D tiskem. MM Průmyslové spektrum. Technicko-ekonomický dvouměšíčník, 2020, roč. 2020, č. 4, s. 42-45. ISSN: 1211-6653.
Detail

POLZER, A.; ŠEBESTA, V.; TRČKA, T. 5-Axis Dry Milling of Bottom of Pocket by Ball and Circle-Segment End Mills. MM Science Journal, 2020, vol. 2020, no. 1, p. 3740-3744. ISSN: 1805-0476.
Detail

PÍŠKA, M.; BUČKOVÁ, K. Analysis of machined electron beam treated Ti6Al4V-ELI implant surfaces. Advanced Materials Letters, 2019, vol. Volume 10, no. 6, p. 381-385. ISSN: 0976-3961.
Detail

MOURALOVÁ, K.; PROKEŠ, T.; BENEŠ, L.; SLIWKOVÁ, P. Analysis of subsurface defects occurrence in abrasion resistant Creusabro steel after WEDM including the study of morphology and surface topography. MACHINING SCIENCE AND TECHNOLOGY, 2019, vol. 23, no. 6, p. 1-18. ISSN: 1091-0344.
Detail

PÍŠKA, M. Advanced knee implants for the third millennium. Journal of Material Sciences & Enginering. UK London: OMICS International, 2019. p. 1 (1 s.). ISSN: 2169-0022.
Detail

MOURALOVÁ, K.; PROKEŠ, T.; BENEŠ, L. Analysis of the oxide occurrence on WEDM surfaces in relation to subsequent surface treatments. PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF MECHANICAL ENGINEERS PART C-JOURNAL OF MECHANICAL ENGINEERING SCIENCE, 2019, vol. 234, no. 3, p. 721-733. ISSN: 0954-4062.
Detail

ZEMČÍK, O.; SEDLÁK, J. Application of Linear Optimization on Parameters of 3D FDM Print. TEHNIČKI VJESNIK - TECHNICAL GAZETTE, 2019, vol. 26, no. 4, p. 1164-1170. ISSN: 1330-3651.
Detail

PÍŠKA, M.; BUČKOVÁ, K. On the SLM and EBM of Ti-6Al-4V ELI alloy for advanced knee arthroplasty. CARDIFF: BONE RESEARCH SOCIETY and BRITISH ORTHOPAEDIC RESEARCH SOCIETY, 2019. p. 92-92.
Detail

PÍŠKA, M.; BUČKOVÁ, K. On the SLM and EBM of Ti-6Al-4V ELI alloy for advanced knee arthroplasty. Cardiff: British Orthopaedics Research Society, 2019. p. 25-25.
Detail

OHNIŠŤOVÁ, P.; PÍŠKA, M.; DLUHOŠ, J.; HORNÍKOVÁ, J.; ŠANDERA, P.; PETRENEC, M. A Study of Crack Initiation Mechanism in the Aluminum Alloy 7475-T7351 when Tensile Loading. In Materials Structure & Micromechanics of Fracture (MSMF9). 1. Brno: Vutium, 2019. p. 124-124. ISBN: 978-80-214-5760-7.
Detail

OHNIŠŤOVÁ, P.; PÍŠKA, M.; PETRENEC, M.; DLUHOŠ, J.; HORNÍKOVÁ, J.; ŠANDERA, P. Fatigue Life of 7475-T7351 Aluminum After Local Severe Plastic Deformation Caused by Machining. Materials, 2019, vol. 12, no. 21, p. 1-23. ISSN: 1996-1944.
Detail

OLINA, A.; PÍŠKA, M.; PETRENEC, M.; HERVOCHES, C.; BERAN, P.; PECHOUŠEK, J.; KRÁL, P. Assessment of Retained Austenite in Fine Grained Inductive Heat Treated Spring Steel. Materials, 2019, vol. 2019/4063, no. 12, p. 1-17. ISSN: 1996-1944.
Detail

OHNIŠŤOVÁ, P.; PÍŠKA, M.; DLUHOŠ, J.; HORNÍKOVÁ, J.; ŠANDERA, P.; PETRENEC, M. A Study of Crack Initiation Mechanism in the Aluminum Alloy 7475-T7351 when Tensile Loading. In Procedia Structural Integrity. Procedia Structural Integrity. Elsevier, 2019. p. 469-474. ISSN: 2452-3216.
Detail

MOURALOVÁ, K.; BENEŠ, L.; PROKEŠ, T.; BEDNÁŘ, J.; ZAHRADNÍČEK, R.; JANKOVÝCH, R.; FRIES, J.; VONTOR, J. Analysis of the machinability of copper alloy Ampcoloy by WEDM. Materials, 2020, vol. 13, no. 4, p. 1-14. ISSN: 1996-1944.
Detail

KUPČÁK, R.; ZOUHAR, J.; JANDA, J. Application of composite materials in sports optics. In TRANSFER 2019. 2019. Trenčín: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíně, 2019. p. 105-116. ISBN: 978-80-8075-889-9.
Detail

SEDLÁK, J.; VOCÍLKA, O.; SLANÝ, M.; CHLADIL, J.; POLZER, A.; VARHANÍK, M. Desing and Production of Eye Prosthesis Using 3D Printing. MM Science Journal, 2020, vol. 2020, no. 3, p. 3806-3812. ISSN: 1803-1269.
Detail

ROBL, J.; SEDLÁK, J.; POKORNÝ, Z.; ŇUKSA, P.; BARÉNYI, I.; MAJERÍK, J. Analysis of advanced additive technology in direct metal laser sintering and precision casting method. Bulletin of the Polish Academy of Sciences: Technical Sciences, 2020, vol. 68, no. 1, p. 109-118. ISSN: 2300-1917.
Detail

PÍŠKA, M.; SLIWKOVÁ, P. ANALYSIS OF FORCES INDUCED BY COATED CUTTING TOOLS AT WET AND DRY GROOVING OF HARDENED STEEL. MM Science Journal, 2020, vol. 2020, no. 3, p. 3794-3799. ISSN: 1803-1269.
Detail

PÍŠKA, M.; MADAJ, M.; VUT v Brně: Cutting Tool. EP 2 946 863 B1, patent. (2019)
Detail

PÍŠKA, M.: European Advanced Material Congress 2018. Stockholm (20.08.2018)
Detail