Detail projektu

Specifické faktory úspěchu podniků v České republice

Období řešení: 01.03.2017 — 28.02.2018

O projektu

Projekt se zaměřuje na vymezení specifických faktorů úspěchu podniků v České republice. Rešerše odborných zdrojů potvrdila terminologickou nejednotnost ve vymezení faktorů úspěchu, přínosem bude propojení jednotlivých doktorských témat holistickým přístupem. Cílem projektu je v teoretické rovině koncipovat současný stav poznaní specifických faktorů úspěchu podniků z primárních i sekundárních zdrojů a v praktické rovině analyzovat kritická místa a vzájemné závislosti mezi nimi. Formulovat závěry a doporučeni pro daná odvětví.

Označení

FP-J-17-4254

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav managementu
- interní (01.01.2017 - 31.12.2017)
Fakulta podnikatelská
- příjemce (01.01.2017 - 31.12.2017)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2017-01-01 - 2018-12-31)

Výsledky

KITA, P. BUSINESS MODEL ENGAGEMENT LEVELS IN ENVIRONMENTAL CHALLENGES FROM A MULTIPLE CUSTOMER VALUE PERSPECTIVE. In SMART AND EFFICIENT ECONOMY: PREPARATION FOR THE FUTURE INNOVATIVE ECONOMY. KOLEJNI 2906-4, BRNO, 612 00, CZECH REPUBLIC: BRNO UNIV TECHNOLOGY, FAC BUSINESS & MANAGEMENT, 2016. p. 301-307. ISBN: 978-80-214-5413-2.
Detail

HAVÍŘ, D. A Comparison of the Approaches to Customer Experience Analysis. Economics and Business, 2017, vol. 31, no. 1, p. 82-93. ISSN: 2256-0394.
Detail

KITA, P.; KITA, J., KONSTIAK, P. To some novel bysiness models in social enterprise. In 4th international multidisciplinary scientific conference on social sciences and arts SGEM 2017. 51 "Alexander Malinov: Blvd., 1712 Sofia, Bulgaria: STEF92 Technology Ltd., 2017. p. 1109-1116. ISBN: 978-619-7408-17-1.
Detail

KITA, P.; HAVÍŘ, D. CONNECTING CUSTOMER EXPERIENCE AND SUSTAINABLE MULTIPLE CUSTOMER VALUE CREATION AS KEY SUCCESS FACTORS. In 16TH INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE PERSPECTIVES OF BUSINESS AND ENTREPRENEURSHIP DEVELOPMENT IN DIGITAL AGE ECONOMICS, MANAGEMENT, FINANCE AND SYSTEM ENGINEERING FROM THE ACADEMIC AND PRACTIONERS VIEWS. Brno University of Technology, Faculty of Business and Management Kolejni 2906/4 612 00 Brno, Czech Republic: Brno, Faculty of business and management, 2017. p. 85-95. ISBN: 978-80-214-5532-0.
Detail

REKOVÁ, E. Pro-export strategies of the Czech Republic with the focus on born globals. In Perspective of Business and Enterpreneurship Development in Digital Age - Proceeding of Selected Papers. 1. Brno: 2017. p. 115-123. ISBN: 978-80-214-5532-0.
Detail

KRMELA, A. Udržitelnost business modelů pro udržitelnost. In Workshop specifického výzkumu 2018. Brno: Vysoké učení technické v Brně Fakulta Podnikatelská, 2018. s. 128-137. ISBN: 978-80-214-5705-8.
Detail

HAVÍŘ, D. Specifické faktory úspěchů - zákaznická zkušenost, tvorba hodnoty a born globals. In Workshop specifického výzkumu 2017. Brno: Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská, 2017. s. 4-16. ISBN: 978-80-214-5598-6.
Detail

KRMELA, A. Business Model Dynamics in Business-to-Business Environment. In Workshop speficického výzkumu 2017. Brno: Vysoké Učení Technické, Fakulta Podnikatelská, 2017. p. 45-55. ISBN: 978-80-214-5598-6.
Detail

ŠIMBEROVÁ, I.; KRMELA, A.; KITA, P. Sustainable innovation of industrial companies. In "Business and Management 2018". 10th International Scientific Conference. Lithuania: VGTU, 2018. p. 1-10. ISBN: 978-609-457-921-9.
Detail

KITA, P.; ŠIMBEROVÁ, I. Business model research proposal: Novel business model concepts based on sustainable multiple customer value creation in a selected industry. Sborník vědeckých prací University Pardubice, 2018, vol. XXVI, no. 44(3/2018), p. 114-126. ISSN: 1211-555X.
Detail

REKOVÁ, E. Marketing Strategy of Born Globals Firms. TRENDY EKONOMIKY A MANAGEMENTU, 2018, vol. 12, no. 31, p. 87-100. ISSN: 1802-8527.
Detail