Detail projektu

Detekce bezpečnostních hrozeb na aktivních prvcích kritických infrastruktur

Období řešení: 01.01.2017 — 31.12.2020

Označení

VI20172019072

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Münster Petr, doc. Ing., Ph.D. - hlavní řešitel

Útvary

Ústav telekomunikací
- příjemce (01.01.2017 - nezadáno)

Zdroje financování

Ministerstvo vnitra ČR - Bezpečnostní výzkum České republiky 2015-2020

- plně financující (2017-01-01 - 2019-12-31)

Výsledky

OUJEZSKÝ, V.; HORVÁTH, T. Traffic Similarity Observation Using a Genetic Algorithm and Clustering. Technologies - MDPI, 2018, vol. 6, no. 4, p. 1-10. ISSN: 2227-7080.
Detail

HORVÁTH, T.; MÜNSTER, P.; CYMOREK, P.; OUJEZSKÝ, V.; VOJTĚCH, J. Implementation of NG-PON2 Transmission Convergence Layer into OPNET Modeler. In FOAN2017. 2017. p. 1-5. ISBN: 978-1-5386-2413-5.
Detail

OUJEZSKÝ, V.; HORVÁTH, T. Aequor Tracer – Network Analysis Application. In 27th Telecommunications Forum Proceeding TELFOR 2019. Bělehrad, Srbsko: IEEE, 2019. p. 77-80. ISBN: 978-1-7281-4790-1.
Detail

ŠIMONÍK, J.; HORVÁTH, T. GPON síť s modifikovanou koncovou jednotkou. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2018, roč. 20, č. 4, s. 1-5. ISSN: 1213-1539.
Detail

HORVÁTH, T.; MÜNSTER, P.; OUJEZSKÝ, V.; VOJTĚCH, J. Activation Process of ONU in EPON/GPON Networks. In 2018 41st International Conference on Telecommunications and Signal Processing. Athény, Řecko: IEEE, 2018. p. 38-42. ISBN: 978-1-5386-4695-3.
Detail

HORVÁTH, T.; CYMOREK, P.; MÜNSTER, P.; OUJEZSKÝ, V.; VOJTĚCH, J. Simulations of Grant Allocation in NG-PON2 Networks Using OPNET Modeler. Journal of Communications Software and Systems, 2018, vol. 14, no. 4, p. 281-289. ISSN: 1845-6421.
Detail

HORVÁTH, T.; MÜNSTER, P.; OUJEZSKÝ, V.; VOJTĚCH, J. Activation Process of ONU in EPON/GPON/XG-PON/NG-PON2 Networks. Applied Sciences - Basel, 2018, vol. 8, no. 10, p. 1-18. ISSN: 2076-3417.
Detail

CHAPČÁK, D.; OUJEZSKÝ, V.; HORVÁTH, T.; MÜNSTER, P. Bezpečnostní testování aktivních prvků PON sítě. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2018, roč. 20, č. 4, s. 1-5. ISSN: 1213-1539.
Detail

HORVÁTH, T.; OUJEZSKÝ, V.; MÜNSTER, P.; JURČÍK, M. Detekce bezpečnostních hrozeb na aktivních prvcích kritických infrastruktur. 2018. s. 1-42.
Detail

HORVÁTH, T.; ČLUPEK, V.; MÜNSTER, P.; OUJEZSKÝ, V. Key Exchange with PUF in NG-PON2 Networks. In 42nd International Conference on Telecommunications and Signal Processing (TSP). Budapešť, Maďarsko: IEEE, 2019. p. 118-121. ISBN: 978-1-7281-1864-2.
Detail

OUJEZSKÝ, V.; HORVÁTH, T.; MÜNSTER, P. Application for Determining whether IP Addresses belong to a Map by Coordinates. In 42nd International Conference on Telecommunications and Signal Processing (TSP). Budapest, Hungary: IEEE, 2019. p. 14-18. ISBN: 978-1-7281-1864-2.
Detail

OUJEZSKÝ, V.; CHAPČÁK, D.; HORVÁTH, T.; MÜNSTER, P. Security Testing of Active Optical Network Devices. In 42nd International Conference on Telecommunications and Signal Processing (TSP). Budapest, Hungary: IEEE, 2019. p. 9-13. ISBN: 978-1-7281-1864-2.
Detail

HORVÁTH, T.; MÜNSTER, P.; OUJEZSKÝ, V.; HOLÍK, M.; CYMOREK, P. Time and Memory Complexity of Next-Generation Passive Optical Networks in NS-3. In 8th International Conference on Fiber Optics in Access Networks (FOAN) 2019. Sarajevo, Bosna a Hercegovina: IEEE, 2019. p. 68-71. ISBN: 978-1-7281-1563-4.
Detail

HORVÁTH, T.; MÜNSTER, P.; VOJTĚCH, J. Deployment of PON in Europe and Deep Data Analysis of GPON. In Telecommunication Systems- Principles and Applications of Wireless-Optical Technologies. první. Londýn: IntechOpen, 2019. p. 1-20. ISBN: 978-1-78984-294-4.
Detail

ČLUPEK, V.; HORVÁTH, T.; MÜNSTER, P.; OUJEZSKÝ, V. New Security Improvements in Next-Generation Passive Optical Networks Stage 2. Applied Sciences - Basel, 2019, vol. 9, no. 20, p. 1-16. ISSN: 2076-3417.
Detail

JURČÍK, M.; HORVÁTH, T.; MÜNSTER, P.; OUJEZSKÝ, V.: xPON package; xPON SimPack. SC5.035, Technická 12, Brno, 616 00. URL: http://nsr.utko.feec.vutbr.cz/VI2VS428.php. (software)
Detail

OUJEZSKÝ, V.; HORVÁTH, T.; MÜNSTER, P.: Aequor Tracer; Aequor Tracer - analyzátor provozu. SC5.035, Technická 12, Brno, 616 00. URL: http://nsr.utko.feec.vutbr.cz/VI2VS428.php. (software)
Detail

OUJEZSKÝ, V.; HORVÁTH, T.; MÜNSTER, P.: Analyzátor provozu Aequor Tracer 1U; Analyzátor provozu Aequor Tracer – Unit. SC5.035, Technická 12, Brno, 616 00. URL: http://nsr.utko.feec.vutbr.cz/VI2VS428.php. (funkční vzorek)
Detail