Detail produktu

Analyzátor provozu Aequor Tracer – Unit

OUJEZSKÝ, V. HORVÁTH, T. MÜNSTER, P.

Typ produktu

funkční vzorek

Abstrakt

Analyzátor provozu Aequor Tracer – Unit slouží primárně k připojení v rámci kritické infrastruktury a jejich ochraně. Na funkčním vzorku běží vyvinutý software, který je rozdělen do frontendu a backendu, přičemž frontend je viditelný uživatelům a backend se děje na pozadí. Mezi oběma rozhraními jsou spouštěny sockety, nicméně data jsou reprezentována v čitelné podobě přes frontend. Algoritmus pro detekci polohy IP adresy může zjistit, zda konkrétní IP adresa leží uvnitř vybrané mapy na základě hodnot zeměpisné šířky a délky. Pro výpočet se použijí hodnoty zeměpisné šířky a délky. Tyto hodnoty se používají jak pro IP adresu, tak pro hranice pozadí mapy. Následně, za použití algoritmu průniku polygonu a algoritmu klastrování, je určeno, zda hodnota IP adresy existuje ve vybrané oblasti. Výpočet lze provést ručně zadáním IP adresy, nebo se výpočet provede automaticky pro všechny nové příchozí veřejné IP adresy.

Klíčová slova

Analyzátor; provozu; Aequor; Tracer; 1U;

Datum vzniku

14.10.2019

Umístění

SC5.035, Technická 12, Brno, 616 00

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek požaduje licenční poplatek

www

Dokumenty