Detail produktu

xPON SimPack

JURČÍK, M. HORVÁTH, T. MÜNSTER, P. OUJEZSKÝ, V.

Typ produktu

software

Abstrakt

Vytvořený software se skládá ze souboru, jehož zdrojový kód je napsán v jazyce C++ ve vývojovém prostředí Eclipse. Soubor obsahuje kód, který umožnuje simulaci navržené topologie optické sítě a zachycuje její provoz do výstupních souborů, které lze dále analyzovat jinými nástroji, jako je např. aplikace wireshark. Parametry simulace, jako je počet klientů a zatížení linek, lze dynamicky měnit a umožňuje tak lepší doladění simulace vzhledem k reálnému prostředí. Výsledkem simulace je navíc i její reálná doba trvání a lze tak porovnávat časovou náročnost v závislosti na nastavení sítě.

Klíčová slova

xPON; transmission convergence layer; simulace; NS-3

Datum vzniku

20.12.2019

Umístění

SC5.035, Technická 12, Brno, 616 00

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek požaduje licenční poplatek

www

Dokumenty