Detail projektu

Intenzifikace přenosu tepla

Období řešení: 01.01.2011 — 31.12.2013

O projektu

Přenos tepla z chlazených povrchů zvláště za vysokých teplot je určen parametry z niž některé mohou být modifikovány. Pro některé případy hraje výraznou roli kvalita povrchu a to jak z hlediska drsnosti, tak z hlediska přítomnosti oxidických vrstev, které se vyskytují prakticky na všech technických površích. Měření provedená v LPTP v loňském roce ukázala překvapivě vysoký vliv tenké oxidické vrstvy na nerezových površích. Podobně jako vrstva okují na nízkolegovaných ocelích i tato vrstva zvýšila intenzitu přenosu tepla.

Označení

FSI-S-11-20

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Kotrbáček Petr, doc. Ing., Ph.D.
- hlavní řešitel (01.01.2012 - 31.12.2014)
Hnízdil Milan, Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2012 - 31.12.2014)
Hrabovský Jozef, Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2012 - 31.12.2014)
Kvapil Jiří, Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2012 - 31.12.2014)
Luks Tomáš, Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2012 - 31.12.2014)
Ondroušková Jana, Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2012 - 31.12.2014)
Pohanka Michal, doc. Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2012 - 31.12.2014)
Zahradník Radek, Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2012 - 31.12.2014)

Útvary

Laboratoř přenosu tepla a proudění
- interní (01.01.2012 - 31.12.2014)
Fakulta strojního inženýrství
- příjemce (01.01.2012 - 31.12.2014)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2012-01-01 - 2014-12-31)

Výsledky

ONDROUŠKOVÁ, J.; POHANKA, M. Nonhomogeneous cooling effect on metallurgical structure of material. In Power System Engineering, Thermodynamics & Fluid Flow. 2011. p. 10-16. ISBN: 978-80-261-0004-1.
Detail

KENNETH, B.; MORAVEC, R.; HORSKÝ, J.; GUZEJ, M. The Effect of Steel Composition on the Interfacial Heat Transfer Coefficients for the Secondary Cooling Zones in a Continuous Caster. In AISTech 2014 Iron and Steel Technology Conference. AIST Association for Iron&Steel Technology. Indianapolis: AISTech 2014, 2014. p. 2873-2880. ISBN: 9781935117421. ISSN: 1551-6997.
Detail

HORSKÝ, J.; RAUDENSKÝ, M. EXPERIMENTAL STUDY OF HEAT TRANSFER FOR COOLING IN METALLURGY. In Tepelná technika v teorii a praxi. 2011. p. 57-69. ISBN: 978-80-248-2463-5.
Detail

ZAHRADNÍK, R.; KOTRBÁČEK, P.; BOHÁČEK, J. Experimental investigation of heat transfer between hot air nozzle flow and cylinder. In Experimental fluid Mechanics 2011. Proceedings of the International conference. Jičín: 2011. p. 1059-1064. ISBN: 978-80-7372-784-0.
Detail

LUKS, T.; ONDROUŠKOVÁ, J.; HORSKÝ, J. Nozzle cooling of hot surfaces with various orientations. In Experimental fluid Mechanics 2011. Proceedings of the International conference. Jičín: 2011. p. 337-346. ISBN: 978-80-7372-784-0.
Detail

KVAPIL, J.; HRABOVSKÝ, J.; POHANKA, M. Water chamber geometry and stabilizer construction effect on water pressure distribution of high pressure descaling nozzles. In Experimental Fluid Mechanics 2011. Proceedings of the International conference. Jičín: 2011. p. 394-404. ISBN: 978-80-7372-784-0.
Detail

RAUDENSKÝ, M.; HNÍZDIL, M.; LEE, S.; KIM, S.; HWANG, J. Influence of Water Temperature on Cooling Intensity of Mist Nozzles in Continuous Casting. In 19th Conference on Materials and Technology. Ljubljana 2011: 2011. p. 60-70. ISBN: 978-961-92518-4-3.
Detail

HORSKÝ, J.; RAUDENSKÝ, M.; KVAPIL, J. Controlled Cooling Simulation of Steel Strips. In Steel Strip 2011. 2011. p. 163-170. ISBN: 978-80-260-0539-1.
Detail

CHABIČOVSKÝ, M.; RAUDENSKÝ, M. TECHNIQUES OF MEASUREMENT OF SPRAY COOLING HOMOGENEITY. Program and book of abstracts, 21th Conference on Materials and Technology. Ljubljana, Slovenija: Institute of Metals and Technology, 2013. p. 58-58. ISBN: 978-961-92518-6-7.
Detail

LUKS, T.; HORSKÝ, J.; NILSSON, A.; JONSSONS, N.; LAGERGREN, J. Contact stress distribution and roll surface temperature in the roll gap analyzed with different sensors. La Metallurgia Italiana, 2014, vol. 160, no. 1, p. 19-25. ISSN: 0026-0843.
Detail

KOTRBÁČEK, P.; HORSKÝ, J.; KVAPIL, J.; SCHOERKHUBER, K. OPTIMIZATION OF WORKING ROLL COOLING IN HOT ROLLING. In Rolling 2013. Milano, Italy: Associazione Italiana di metallurgia, 2013. p. 1-11. ISBN: 9788885298958.
Detail

HORSKÝ, J.; ONDROUŠKOVÁ, J.; MORAVEC, R.; BLAZEK, K.; YIN, H. Analysis of Directly Measured Heat Transfer Coefficients During Special Experiments to Provide Better Understanding of Secondary Cooling During Continuous Casting Process. In 2013 AISTech Conference Proceedings. AIST Association for Iron&Steel Technology. Pittsburgh: AISTech 2013, 2013. p. 1401-1409. ISBN: 978-1-935117-33-9. ISSN: 1551-6997.
Detail

LEGRAND, N.; LABBE, N.; WEISZ-PATRAULT, D.; EHRLACHER, A.; LUKS, T.; HORSKÝ, J. Analysis of roll gap heat transfers in hot steel strip rolling through roll temperature sensors and heat transfer models. Key Engineering Materials (print), 2012, vol. 504-506, no. 2, p. 1043-1048. ISSN: 1013-9826.
Detail

ZAHRADNÍK, R. The Simulation of the Influence of Water Remnants on a Hot Rolled Plate After Cooling. Acta Polytechnica, 2012, vol. 52, no. 4, p. 118-120. ISSN: 1210-2709.
Detail

ASTROUSKI, I.; RAUDENSKÝ, M. THE STUDY OF POLYMERIC HOLLOW FIBER HEAT EXCHANGERS. In Engineering Mechanics 2012. Svratka: 2012. p. 47-57. ISBN: 978-80-86246-40-6.
Detail

CHABIČOVSKÝ, M.; RAUDENSKÝ, M.; HNÍZDIL, M. INFLUENCE OF WATER TEMPERATURE ON HEAT TRANSFER COEFFICIENT IN SPRAY COOLING OF STEEL SURFACES. In ENGINEERING MECHANICS 2012. Svratka: J. Náprstek, C. Fischer, 2012. p. 126-127. ISBN: 978-80-86246-39-0.
Detail

HRABOVSKÝ, J.; HORSKÝ, J. INFLUENCE OF THE WATER CHAMBER AND POSITION OF THE STABILIZER ON THE IMPACT PRESSURE AT HIGH PRESSURE DESCALING. In Conf. Porc. Metal 2012. 1st edition 2012. 2012 Tanger Ltd. Ostrava, 2012. p. 1-6. ISBN: 978-80-87294-29-1.
Detail

HNÍZDIL, M.; RAUDENSKÝ, M. Influence of Water Temperature on the Cooling Intensity during Continuous Casting and Hot Rolling. In 21ST INTERNATIONAL CONFERENCE ON METALLURGY AND MATERIALS (METAL 2012). 1st Edition 2012. OSTRAVA: TANGER LTD, 2012. p. 1-6. ISBN: 978-80-87294-31-4.
Detail

RAUDENSKÝ, M.; HNÍZDIL, M.; HWANG, J.; LEE, S.; KIM, S. Influence of Water Temperature on The Cooling Intensity of Mist Nozzles in Continuous Casting. Materiali in tehnologije, 2012, vol. 46, no. 3, p. 311-315. ISSN: 1580-2949.
Detail

ZAHRADNÍK, R. Impact of Water Remains on a Hot Rolled Plate After Cooling. MM Science Journal, 2012, vol. 2012, no. 7, p. 1-2. ISSN: 1805-0646.
Detail

ONDROUŠKOVÁ, J.; LUKS, T.; HORSKÝ, J. Nozzle cooling of hot surfaces with various orientations. EPJ Web of Conferences, 2012, vol. 25, no. 4, p. 1-10. ISSN: 2100-014X.
Detail

KVAPIL, J.; HRABOVSKÝ, J.; POHANKA, M. Water chamber geometry and stabilizer construction effect on water pressure distribution of high pressure descaling nozzles. EPJ Web of Conferences, 2012, vol. 25, no. 4, p. 01076-p.1 (01076-p.11 p.)ISSN: 2100-014X.
Detail

ZAHRADNÍK, R.; BOHÁČEK, J.; KOTRBÁČEK, P. Experimental investigation of heat transfer between hot air nozzle flow and cylinder. EPJ Web of Conferences, 2012, vol. 25, no. 4, p. 01102-p.1 (01102-p.6 p.)ISSN: 2100-014X.
Detail

BELLEROVÁ, H.; TSENG, A.; POHANKA, M.; RAUDENSKÝ, M. Heat transfer of spray cooling using alumina/water nanofluids with full cone nozzles. HEAT AND MASS TRANSFER, 2012, vol. 48, no. 11, p. 1971-1983. ISSN: 0947-7411.
Detail

BELLEROVÁ, H.; TSENG, A.; POHANKA, M.; RAUDENSKÝ, M. Spray cooling by solid jet nozzles using alumina/water nanofluids. INTERNATIONAL JOURNAL OF THERMAL SCIENCES, 2012, vol. 62, no. 12, p. 127-137. ISSN: 1290-0729.
Detail

HORSKÝ, J.; KOTRBÁČEK, P.; KVAPIL, J.; SCHOERKHUBER, K. Optimization of working roll cooling in hot rolling. 9th International Conference on Heat Transfer, Fluid Mechanics and Thermodynamics. 1. Malta: HEFAT, 2012. p. 685-690. ISBN: 978-1-86854-986-3.
Detail

POHANKA, M.; KOTRBÁČEK, P. Design of cooling units for heat treatment. In Heat treatment conventional and applications. In Tech. Rijeka, Croatia: InTech, 2012. p. 1-20. ISBN: 978-953-51-0768-2.
Detail

HORSKÝ, J.; RAUDENSKÝ, M.; LUKS, T. Thermal Load and Fatigue of Rolls in Hot Rolling. In 2012 AISTech Conference Proceedings. AIST Association for Iron&Steel Technology. Atlanta (GA, U.S.A.): AISTech 2012, 2012. p. 2149-2157. ISBN: 978-1-935117-24-7. ISSN: 1551-6997.
Detail

ZAHRADNÍK, R.; RAUDENSKÝ, M. Provozní měření průběhů teplot při lití a tuhnutí odlitků s volným chlazením, vzduchovým a vodním chlazením. Brno: LPTaP, 2011. s. 1-15.
Detail

ZAHRADNÍK, R.; BOHÁČEK, J.; RAUDENSKÝ, M.; KOTRBÁČEK, P.; POHANKA, M. Stanovení součinitele přestupu tepla pro vzduchové trysky. Brno: LPTaP, 2011. s. 1-75.
Detail

RAUDENSKÝ, M.; HRABOVSKÝ, J.; JANČÍKOVÁ, Z. Intensification of spray cooling by presence of oxides. In Oceláři. Ostrava: Tanger spol. s.r.o., 2013. p. 113-118. ISBN: 978-80-87294-37-6.
Detail

HORSKÝ, J.; Vysoké učení technické v Brně, Brno, CZ: Magnetický kontaktní teplotní senzor. 24110, užitný vzor. (2012)
Detail

KOTRBÁČEK, P.; Vysoké učení technické v Brně, Brno, CZ: Zařízení k nastavení trysek chladicího systému. 24175, užitný vzor. (2012)
Detail

HRAZDIL, V.; KOTRBÁČEK, P.; CHABIČOVSKÝ, M.; Vysoké učení technické v Brně, Brno, CZ: Výměník tepla na bází dutých vláken. 25032, užitný vzor. (2013)
Detail

POHANKA, M.; RAUDENSKÝ, M.: FV05/LPTP/11/2011; Zařízení pro zjišťování chladicích intenzit roztoků obsahujících nanočástice. LPTP. (funkční vzorek)
Detail

HORSKÝ, J.; KVAPIL, J.: FV01/LPTP/6/2011; Zařízení pro zjišťování teplotních přechodových odporů při kontaktu dvou povrchů. LPTP. (funkční vzorek)
Detail