Detail produktu

Zařízení pro zjišťování chladicích intenzit roztoků obsahujících nanočástice

POHANKA, M. RAUDENSKÝ, M.

Typ produktu

funkční vzorek

Abstrakt

Zařízení slouží ke zjišťování chladicích účinků kapalin obsahujících nanočástice. Metodika je založena na nestacionárním ochlazování teplosměnného povrchu osazeného teplotními čidly. Pro chladicí kapalinu je vytvořen uzavřený okruh, který zajišťuje bezpečnou manipulaci s kapalinou a její míchání. Chladicí účinky jsou stanoveny na základě následného vyhodnocení inverzní úlohou vedení tepla.

Klíčová slova

intensita chlazení, nano-částice

Datum vzniku

30.11.2011

Umístění

LPTP

Možnosti využití

Využití výsledku jiným subjektem je v některých případech možné bez nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje v některých případech licenční poplatek