Detail publikace

Stanovení součinitele přestupu tepla pro vzduchové trysky

ZAHRADNÍK, R. BOHÁČEK, J. RAUDENSKÝ, M. KOTRBÁČEK, P. POHANKA, M.

Originální název

Stanovení součinitele přestupu tepla pro vzduchové trysky

Český název

Stanovení součinitele přestupu tepla pro vzduchové trysky

Typ

zpráva odborná

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Projekt zaměřený na zdokonalení technologie sušení umělých střev. Cílem je experimentální stanovení intenzity přenosu tepla (vyjádřené rozložením součinitele přestupu tepla) pro vybranou trysku, průměr ofukovaného tělesa 18 mm, tři vzdálenosti od dna žlabu a proměnný tlaku vzduchu ve třech úrovních.

Český abstrakt

Projekt zaměřený na zdokonalení technologie sušení umělých střev. Cílem je experimentální stanovení intenzity přenosu tepla (vyjádřené rozložením součinitele přestupu tepla) pro vybranou trysku, průměr ofukovaného tělesa 18 mm, tři vzdálenosti od dna žlabu a proměnný tlaku vzduchu ve třech úrovních.

Klíčová slova

součinitel přenosu tepla; distribuce součinitele přestupu tepla; válec; proud horký vzduch;

Vydáno

22.06.2011

Nakladatel

LPTaP

Místo

Brno

Strany od

1

Strany do

75

Strany počet

75

BibTex


@techreport{BUT98522,
 author="Radek {Zahradník} and Jan {Boháček} and Miroslav {Raudenský} and Petr {Kotrbáček} and Michal {Pohanka}",
 title="Stanovení součinitele přestupu tepla pro vzduchové trysky",
 annote="Projekt zaměřený na zdokonalení technologie sušení umělých střev. Cílem je experimentální stanovení intenzity přenosu tepla (vyjádřené rozložením součinitele přestupu tepla) pro vybranou trysku, průměr ofukovaného tělesa 18 mm, tři vzdálenosti od dna žlabu a proměnný tlaku vzduchu ve třech úrovních.",
 address="LPTaP",
 chapter="98522",
 institution="LPTaP",
 year="2011",
 month="june",
 pages="1--75",
 publisher="LPTaP",
 type="report"
}