Detail produktu

Zařízení pro zjišťování teplotních přechodových odporů při kontaktu dvou povrchů

HORSKÝ, J. KVAPIL, J.

Typ produktu

funkční vzorek

Abstrakt

Zařízení slouží ke stanovení teplotních přechodových odporů při kontaktu dvou povrchů. Podstatou metodiky je nestacionární teplotní měření po velmi rychlém kontaktu dvou těles o různé počáteční teplotě. Tělesa jsou vybavena teplotními čidly a na základě naměřených teplotních průběhů je inverzní metodou vedení tepla stanoven teplotní přechodový odpor. Tělesa jsou uvedena do kontaktu předepjatou pružinou. Lze měnit počáteční podmínky experimentu – teploty těles a měrný tlak v kontaktu.

Klíčová slova

teplotní přechodové pole

Datum vzniku

30.06.2011

Umístění

LPTP

Možnosti využití

Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován)

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje v některých případech licenční poplatek