Detail projektu

Nové inteligentní submikronové struktury a systémy pro moderní mikrosenzory

Období řešení: 01.01.2011 — 31.12.2013

O projektu

Předkládaný grantový projekt je orientován zejména do oblasti základního výzkumu. Podstata navrhovaného grantového projektu patří do široké a velmi perspektivní oblasti mikroelektroniky – smíšených analogových a digitálních obvodů na bázi technologie CMOS. Z této neustále se rozšiřující oblasti se problematika grantového projektu zaměřuje na základní výzkum inteligentních submikronových struktur a systémů pracujících ve smíšeném analogově-číslicovém módu pro zpracování signálů z moderních mikrosenzorů. Metodice návrhu těchto obvodových struktur a systémů začíná být ve světě věnována stále větší pozornost, a to zejména v souvislosti s potřebami současných aplikací, s novými funkčními bloky a s pokrokem v technologii, které tento proces mohou velmi usnadnit a také výrazně zlepšit vlastnosti navrhovaných obvodů a systémů. Nové inteligentní submikronové struktury a mikrosystémy budou určeny zejména pro zpracování signálů ze speciálních chemických mikrosenzorů vyvíjených na Ústavu mikroelektroniky ve výzkumné laboratoři LabSensNano (Laboratoř mikrosenzorů a nanotechnologií).

Popis anglicky
The fundamental research problems of the proposed grant project belong to the wide and very perspective area of the microelectronics – mixed analog and digital circuits on the base of CMOS technology. From this permanently expanding area the project is oriented to fundamental research of new intelligent sub-micron structures and microsystems for advanced microsensors. The design methodology of this sub-micron structures and SoC circuits is a subject of great attention in the scientific community, especially in conjunction with the needs of new applications, new circuit building blocks and progress in technology that can significantly simplify this process and also remarkably improve the properties of the designed circuits and systems. The novel sub-micron structures and microsystems will be utilized mainly for signal processing from custom chemical microsensors developed at department of microelectronics in Laboratory of microsensors and nanotechnology - LabSensNano.

Klíčová slova
integrované obvody, obvody pracující ve smíšeném módu, mikrosenzor, zpracování signálů

Klíčová slova anglicky
integrated circuits, mixed-mode circuits, microsensor, signal processing

Označení

GAP102/11/1379

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Vrba Radimír, prof. Ing., CSc.
- hlavní řešitel (01.01.2011 - nezadáno)

Útvary

Ústav mikroelektroniky
- příjemce (01.01.2011 - nezadáno)

Zdroje financování

Grantová agentura České republiky - Standardní projekty
- plně financující (2011-01-01 - 2013-12-31)

Výsledky

KHATEB, F.; KHATIB, N.; KOTON, J. Novel Low-Voltage Ultra-Low-Power DVCC Based on Floating-Gate Folded Cascode OTA. Microelectronics Journal, 2011, vol. 2011 (42), no. 8, IF:0.919, p. 1010-1017. ISSN: 0026-2692.
Detail

PROKOP, R. Dynamic Input Offset Auto-Compensation of Continuously Working Opamp. In Proceedings of the 36th International Conference on Telecommunications and Signal Processing (TSP 2013). 2013. p. 440-443. ISBN: 978-1-4799-0403-7.
Detail

KHATEB, F. Utilizing the Bulk-driven Technique in Low-voltage Low-power Integrated Circuits Design. Brno: VUTIUM, 2011. p. 1-36.
Detail

KHATEB, F.; KHATIB, N.; KUBÁNEK, D. Novel Ultra-Low-Power Class AB CCII+ Based on Floating-Gate Folded Cascode OTA. CIRCUITS SYSTEMS AND SIGNAL PROCESSING, 2012, vol. 2012 (31), no. 2, IF: 0.817, p. 447-464. ISSN: 0278-081X.
Detail

PRISTACH, M.; HUSÁR, A.; FUJCIK, L.; HRUŠKA, T.; MASAŘÍK, K. Digital Signal Soft-Processor for Video Processing. In Electronic Devices and Systems IMAPS CS International Conference 2011 Proceedings. první. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2011. p. 180-185. ISBN: 978-80-214-4303-7.
Detail

KLEDROWETZ, V.; HÁZE, J. Basic Block of Pipelined ADC Design Requirements. Radioengineering, 2011, vol. 2011, no. 1, p. 234-238. ISSN: 1210-2512.
Detail

KHATEB, F. Bulk-driven floating-gate and bulk-driven quasi-floating-gate techniques for low-voltage low-power analog circuits design. AEU - International Journal of Electronics and Communications, 2014, vol. 2014 (68), no. 1, IF: 0.696, p. 64-72. ISSN: 1434-8411.
Detail

PAVLÍK, M.; KLEDROWETZ, V.; HÁZE, J.; PRISTACH, M.; PROKOP, R.; FUJCIK, L.; KHATEB, F. SC Sigma-Delta Converter for Vibration Sensor Processing System. In 36th International Conference on Telecommunications and Signal Processing. 1. Řím: 2013. p. 392-397. ISBN: 978-1-4799-0403-7.
Detail

PRISTACH, M.; PAVLÍK, M.; HÁZE, J.; FUJCIK, L. Optimized Architecture of High Order CIC Filters. In Proceedings of the 20th International Conference Mixed Design of Integrated Circuits and Systems. Lodz, Poland: Lodz University of Technology, 2013. p. 263-266. ISBN: 978-83-63578-01-5.
Detail

KHATEB, F.; JAIKLA, W.; KUMNGERN, M.; PROMMEE, P. Comparative study of Sub-volt Differential Difference Current Conveyors. Microelectronics Journal, 2013, vol. 2013 (44), no. 12, IF: 0,912, p. 1278-1284. ISSN: 0026-2692.
Detail

KUBÁNEK, D.; KHATEB, F.; VRBA, K. Current-Controlled Square/Triangular Wave Generator with MO-CCDVCC. In 36th International Conference on Telecommunications and Signal Processing. Rome, Italy: Asszisztencia Szervezo Kft., 2013. p. 444-448. ISBN: 978-1-4799-0403-7.
Detail

KHATEB, F.; KHATIB, N.; PROMMEE, P.; JAIKLA, W.; FUJCIK, L. Ultra-low voltage tunable transconductor based on bulk-driven quasi-floating-gate technique. JOURNAL OF CIRCUITS SYSTEMS AND COMPUTERS, 2013, vol. 2013 (22), no. 8, IF: 0.238, p. 1350073-1 (1350073-13 p.)ISSN: 0218-1266.
Detail

BOHRN, M.; FUJCIK, L.; VRBA, R. Field Programmable Neural Array for Feed-Forward Neural Networks. In Proceedings of the 36th International Conference on Telecommunication and Signal Processing, TSP 2013. Rome, Italy: Asszisztencia Szervezo Kft., 2013. p. 727-731. ISBN: 978-1-4799-0403-7.
Detail

JAIKLA, W.; KHATEB, F.; SIRIPONGDEE, S.; SUPAVARASUWAT, P.; SUWANJAN, P. Electronically Tunable Current-mode Biquad Filter Employing CCCDTAs and Grounded Capacitors with Low Input and High Output Impedance. AEU - International Journal of Electronics and Communications, 2013, vol. 2013 (67), no. 12, IF: 0.551, p. 1005-1009. ISSN: 1434-8411.
Detail

KHATEB, F.; KUMNGERN, M.; VLASSIS, S.; PSYCHALINOS, C. Differential difference current conveyor using bulk-driven technique for ultra-low-voltage applications. CIRCUITS SYSTEMS AND SIGNAL PROCESSING, 2014, vol. 2014 (33), no. 1, IF: 1.264, p. 159-176. ISSN: 0278-081X.
Detail

KUMNGERN, M.; KHATEB, F.; DEJHAN, K.; PHASUKKIT, P.; TUNGJITKUSOLMUN, S. Voltage-Mode Multifunction Biquadratic Filters Using New Ultra-Low-Power Differential Difference Current Conveyors. Radioengineering, 2013, vol. 2013 (22), no. 2, IF: 0.687, p. 448-457. ISSN: 1210-2512.
Detail

BOHRN, M.; FUJCIK, L.; VRBA, R. Novel On-Chip Sine Wave Generator. In 34th International Conference on Telecommunications and Signal Processing (TSP 2011) (id 19321) Proceedings. 1. 2011. p. 505-508. ISBN: 978-1-4577-1409-2.
Detail

PAVLÍK, M.; KLEDROWETZ, V.; HÁZE, J.; FUJCIK, L. SoftBUS – alternative bus for home automation. In Recent Researches in Circuits, Systems, Communication and computers. Tenerife, Španělsko: WSEAS Press, 2011. p. 17-21. ISBN: 978-1-61804-056-5.
Detail

KLEDROWETZ, V.; HÁZE, J. Design of a 10-b Pipelined ADC without calibration. In Recent Researches in Circuits, Systems, Communications & Computers. Tenerife, Španělsko: WSEAS Press, 2011. p. 329-332. ISBN: 978-1-61804-056-5.
Detail

KHATEB, F.; KHATIB, N.; KUBÁNEK, D. Low-voltage Ultra-Low-Power Current Conveyor Based on Quasi-Floating Gate Transistors. Radioengineering, 2012, vol. 2012 (21), no. 2, IF: 0.739, p. 725-735. ISSN: 1210-2512.
Detail

KHATEB, F.; HORSKÝ, P.; FUJCIK, L.; VRBA, R.; PAVLÍK, M. Comment on "High performance low-voltage QFG-based DVCC and a novel fully differential SC integrator based on it". IEICE Electronics Express, 2012, vol. 2012 (9), no. 18, IF: 0.461, p. 1492-1493. ISSN: 1349-2543.
Detail

KHATEB, F.; KAÇAR, F.; KHATIB, N.; KUBÁNEK, D. High-precision Differential-Input Buffered and External Transconductance Amplifier for Low-voltage Low-power Applications. CIRCUITS SYSTEMS AND SIGNAL PROCESSING, 2013, vol. 2013 (32), no. 2, IF: 0.982, p. 453-476. ISSN: 0278-081X.
Detail

KLEDROWETZ, V.; PAVLÍK, M.; HÁZE, J.; FUJCIK, L.; PROKOP, R. A 12-bit second order sigma-delta modulator design in 0.7 um CMOS technology. In IMAPS CS International Conference 2012. 1. Brno: VUT Brno, 2012. p. 208-213. ISBN: 978-80-214-4539-0.
Detail

PRISTACH, M.; FUJCIK, L. Serial IIR Filter Generator for ASIC. In Electronic Devices and Systems IMAPS CS International Conference 2011 Proceedings. první. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2012. p. 219-223. ISBN: 978-80-214-4539-0.
Detail

KHATEB, F.; JAIKLA, W.; KUBÁNEK, D.; KHATIB, N. Electronically tunable voltage-mode quadrature oscillator based on high performance CCCDBA. ANALOG INTEGRATED CIRCUITS AND SIGNAL PROCESSING, 2013, vol. 2013 (74), no. 3, IF: 0.553, p. 499-505. ISSN: 0925-1030.
Detail

PRISTACH, M.; FUJCIK, L. Serial IIR Filter Structure Generator for ASICs. ElectroScope - http://www.electroscope.zcu.cz, 2012, vol. 2012, no. 6, p. 1-4. ISSN: 1802-4564.
Detail

KUBÁNEK, D.; KHATEB, F.; VRBA, K. Square Wave Generator with Voltage-Controlled Frequency Based on Universal Current Conveyor. Przeglad Elektrotechniczny, 2013, vol. 2013, no. 2a, p. 191-194. ISSN: 0033-2097.
Detail

KHATEB, F.; BAY ABO DABBOUS, S.; VLASSIS, S. A Survey of Non-conventional Techniques for Low-voltage Low-power Analog Circuit Design. Radioengineering, 2013, vol. 2013 (22), no. 2, IF: 0.687, p. 415-427. ISSN: 1210-2512.
Detail

KHATEB, F.; VLASSIS, S. Low-voltage Bulk-driven Rectifier for Biomedical Applications. Microelectronics Journal, 2013, vol. 2013 (44), no. 8, IF: 0.912, p. 642-648. ISSN: 0026-2692.
Detail

KHATEB, F.; KHATIB, N.; Vysoké učení technické v Brně Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Brno, CZ: Zapojení FG MOS a QFG MOS tranzistorů pro analogové integrované obvody. 303698, patent. (2013)
Detail

KHATEB, F.; KHATIB, N.; Vysoké učení technické v Brně Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Brno, CZ: Zapojení FG MOS a QFG MOS tranzistorů pro analogové integrované obvody. 23091, užitný vzor. Brno (2011)
Detail

PRISTACH, M.; KLEDROWETZ, V.; FUJCIK, L.: ADOP_TestBoard; Zařízení pro testování parametrů mikroprocesoru ADOP. N5.16. URL: http://www.umel.feec.vutbr.cz/vyzkum/vysledky/funkcni-vzorky/pristach-fv-ADOP.pdf. (funkční vzorek)
Detail

FUJCIK, L.; PROKOP, R.; PAVLÍK, M.; KHATEB, F.; KLEDROWETZ, V.; PRISTACH, M.: MASHA; Integrovaný 16-bitový CMOS převodník sigma-delta s předzpracováním vstupního signálu. UMEL, T10/6.27. URL: http://www.umel.feec.vutbr.cz/vyzkum/vysledky/funkcni-vzorky/fujcik-fv-MASHA.pdf. (funkční vzorek)
Detail

HRUŠKA, T.; MASAŘÍK, K.; FUJCIK, L.; PŘIKRYL, Z.; HUSÁR, A.; PRISTACH, M.: ADOP; ADOP mikroprocesor. UIFS, ww.fit.vutbr.cz. (funkční vzorek)
Detail

FUJCIK, L.; PROKOP, R.; HÁZE, J.; PAVLÍK, M.; KLEDROWETZ, V.; PRISTACH, M.: VIDIP; Integrovaný systém pro diagnostiku signálů z moderních senzorů vibrací. UMEL, T10/6.27. URL: http://www.umel.feec.vutbr.cz/vyzkum/vysledky/funkcni-vzorky/. (funkční vzorek)
Detail

PAVLÍK, M.; PRISTACH, M.; HÁZE, J.; FUJCIK, L.; PROKOP, R.; KLEDROWETZ, V.; KHATEB, F.: DStest2; Měřicí zařízení se záznamem dat pro testování převodníků delta-sigma. N6.36. URL: http://www.umel.feec.vutbr.cz/vyzkum/vysledky/funkcni-vzorky/pavlik-fv-test-modul.pdf. (funkční vzorek)
Detail

KHATEB, F.; FUJCIK, L.; KLEDROWETZ, V.; PRISTACH, M.; PROKOP, R.; PAVLÍK, M.: BD-QFG DDA; Nízkonapěťový nízkopříkonový CMOS BD-QFG DD (Bulk-Driven Quasi-Floating-Gate Differential Difference) zesilovač. UMEL, T10/6.27. URL: http://www.umel.feec.vutbr.cz/vyzkum/vysledky/funkcni-vzorky/. (funkční vzorek)
Detail

FUJCIK, L.; PRISTACH, M.: AIDF Generator; SW jádro pro generování digitálních interpolačních filtrů pro obvody ASIC. T10/5.16. URL: http://www.umel.feec.vutbr.cz/vyzkum/vysledky/funkcni-vzorky/fujcik-fv-AIDF.pdf. (software)
Detail

BOHRN, M.; FUJCIK, L.: TestModuleDigit; Univerzální testovací modul pro digitální zákaznické integrované obvody. pracoviště 5.16, Technická 10. URL: http://www.umel.feec.vutbr.cz/vyzkum/vysledky/funkcni-vzorky/bohrn-fv-testovaci-modul.pdf. (funkční vzorek)
Detail

FUJCIK, L.; PRISTACH, M.: ADDF Generator; Generátor HW struktur digitálních decimačních filtrů pro obvody ASIC. T10/5.16. URL: http://www.umel.feec.vutbr.cz/vyzkum/vysledky/software/. (software)
Detail