Detail projektu

Systém hospodaření s druhotnými materiály do pozemních komunikací pro ČR

Období řešení: 01.04.2007 — 01.04.2011

O projektu

Projekt řeší zabudování odpadního materiálu do konstrukcí pozemních komunikací v jednotlivých krajích ČR

Klíčová slova
odpadní materiál, dopravní stavby, silnice, železnice, funkční zkoušky

Klíčová slova anglicky
waste material, traffic constructions, roads, railways

Označení

CG712-043-910

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Stehlík Dušan, doc. Ing., Ph.D.
- hlavní řešitel (01.04.2007 - 01.04.2011)
Hýzl Petr, doc. Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (29.02.2008 - nezadáno)
Leitnerová Hana, Ing.
- spoluřešitel (29.02.2008 - nezadáno)
Varaus Michal, doc. Dr. Ing.
- spoluřešitel (29.02.2008 - nezadáno)

Útvary

Ústav pozemních komunikací
- příjemce (01.04.2007 - 01.04.2011)
Fakulta stavební
- spolupříjemce (01.04.2007 - 01.04.2011)

Zdroje financování

Ministerstvo dopravy a spojů ČR - Podpora realizace udržitelného rozvoje dopravy

- částečně financující (2007-04-01 - 2011-04-01)

Výsledky

STEHLÍK, D. Systém hospodaření s druhotnými materiály do pozemních komunikací. In Realizácia a ekonomika stavieb. 1. Bratislava, Štrbské pleso: Dóm techniky, s.r.o., 2007. s. 93-96. ISBN: 978-80-232-0276-2.
Detail

STEHLÍK, D.; HÝZL, P. Stavba full-scale modelu konstrukce vozovky. Silniční obzor, 2012, roč. 73, č. 2/2012, s. 31-34. ISSN: 0322-7154.
Detail

STEHLÍK, D. Experimentální výzkum využití recyklovaného kameniva do podkladních vrstev vozovek pozemních komunikací. In EXPERIMENT 07. 1. Brno: CERM,s.r.o., 2007. s. 443-448. ISBN: 978-80-7204-543-3.
Detail

STEHLÍK, D. Využití vedlejších produktů z výroby kameniva do pozemních komunikací. In RECYCLING 2008 "Možnosti a perspektivy recyklace stavebních odpadů jako zdroje plnohodnotných surovin". 1. Brno: ARSM, 2008. s. 29-33. ISBN: 978-80-214-3576-6.
Detail

HÝZL, P. Stavba cyklického triaxiálního zatěžovacího systému pro funkční stanovení odolnosti asfaltové směsi proti tvorbě trvalých deformací. In Experiment 07 Sborník. BRNO: CERM, 2007. s. 103-107. ISBN: 978-80-7204-543-3.
Detail

HÝZL, P.; VARAUS, M.; DAŠEK, O. Funkční zkoušky asfaltových směsí dle nových evropských norem a odvození parametrů do národní přílohy EN 13108-1 Asfaltový beton. In Sborník Asfaltové vozovky 2007. 1. Pragoprojekt a.s., 2007. s. 1-10. ISBN: 978-80-903925-0-2.
Detail

STEHLÍK, D. Využití vedlejších produktů z výroby kameniva do pozemních komunikací. In Realizácia a ekonomika stavieb. 1. Tatranská Lomnica: Dom techniky, 2008. s. 19-22. ISBN: 978-80-232-0291-5.
Detail

STEHLÍK, D.; HÝZL, P.; VARAUS, M.; VALENTIN, J.; MONDSCHEIN, P. Secondary materials management system for the road infrastructure in the Czech Republic. In CETRA 2010 Road and Rail Infrastructure. 1. Zagreb, Croatia: Department of Transportation, Faculty of Civil Engineering, University of Zagreb, 2010. p. 265-270. ISBN: 978-953-6272-37-2.
Detail

STEHLÍK, D.; HÝZL, P. Recyklovaný materiál do pozemních komunikací v České republice. In Zborník z konferencie s medzinárodnou účasťou - Znovupoužitie materiálov na stavebné účely. Nový Smokovec: Dom techniky, 2010. s. 75-80. ISBN: 978-80-232-0306-6.
Detail

HÝZL, P.; STEHLÍK, D.; VARAUS, M. Systém funkčních zkoušek pro posuzování silničních stavebních materiálů. In Konference zkoušení a jakost ve stavebnictví. Brno: VUT, FAST, 2010. s. 309-319. ISBN: 978-80-214-4144-6.
Detail

HÝZL, P. Nová metoda pro návrh optimálního složení asfaltové směsi. Silnice a železnice, 2009, roč. 2009, č. 2, s. 33-35. ISSN: 1801-822X.
Detail

HÝZL, P.; STEHLÍK, D.; VARAUS, M.; VALENTIN, J. Experience with the Transition of the Functional Testing of Asphalt Mixtures. Advanced Technologies In Asphalt Pavements, 2010, vol. 11, no. 1, p. 217-226. ISSN: 2005-3096.
Detail

STEHLÍK, D.; HÝZL, P.; VARAUS, M.; MONDSCHEIN, P. Management system with the secondary road construction materials. Advanced Technologies In Asphalt Pavements, 2010, vol. 11, no. 1, p. 127-132. ISSN: 2005-3096.
Detail

VARAUS, M.; HÝZL, P.; STEHLÍK, D. Recycling of asphalt pavevents in Czech Republic. Advanced Technologies In Asphalt Pavements, 2010, vol. 11, no. 1, p. 267-273. ISSN: 2005-3096.
Detail

STEHLÍK, D.; HÝZL, P.; VARAUS, M. Stmelené směsi a upravené zeminy do pozemních komunikací podle EN. 1. Brno: PKO, 2008.
Detail

STEHLÍK, D. Využití vedlekších produktů z výroby kameniva do pozemních komunikací. Realizácia a ekonomika stavieb. 1. Tatranská Lomnica: Dom techniky, 2008. ISBN: 978-80-232-0291-5.
Detail

HÝZL, P. Cyklický triaxiální zatěžovací systém. Zborník z konference s mezinárodnou účasťou Realizácia a ekonomika stavieb. 1. Štrbské Pleso: Dom techniky s.r.o., 2007. ISBN: 978-80-232-0276-2.
Detail

STEHLÍK, D. Systém hospodaření s druhotnými materiály do vozovek pozemních komunikací v ČR. Realizácia a ekonomika stavieb. 1. Bratislava, Štrbské pleso: Dóm techniky, s.r.o., 2007. ISBN: 978-80-232-0276-2.
Detail

STEHLÍK, D. Experimentální výzkum využití recyklovaného kameniva do podkladních vrstev vozovek pozemních komunikací. EXPERIMENT 07. 1. Brno: 2007. ISBN: 978-80-7204-543-3.
Detail

STEHLÍK, D. ČSN 73 6127-2 Stavba vozovek - Prolévané vrstvy - Část 2: Penetrační makadam. ČSN 73 6127-2 Stavba vozovek - Prolévané vrstvy - Část 2: Pentrační makadam. 1. Praha: ČNI, 2008. s. 1-8.
Detail

STEHLÍK, D. ČSN EN 14227-2 Směsi stmelené hydraulickými pojivy - Specifikace - Část 2: Směsi stmelené struskou. ČSN EN Směsi stmelené hydraulickými pojivy. 1. Praha: ČNI, 2008. s. 36-41.
Detail

STEHLÍK, D. ČSN 73 6127-4 Stavba vozovek - Prolévané vrstvy - Část 4: Kamenivo zpevněné popílkovou suspenzí. ČSN 73 6127-4 Kamenivo zpevněné popílkovou suspenzí. 1. Praha: ČNI, 2008. s. 1-8.
Detail

STEHLÍK, D. ČSN EN 14227-12 Směsi stmelené hydraulickými pojivy - Specifikace - Část 12: Zeminy upravené struskou. ČSN 73 6127-4 Kamenivo zpevněné popílkovou suspenzí. 1. Praha: ČNI, 2008. s. 1-8.
Detail

STEHLÍK, D. Problémy směsi stmelené popílkem (KAPS) v podkladních vrstvách vozovek. In AV07. 1. České Budějovice: Pragoprojekt, a.s., 2007. s. 200-207. ISBN: 978-80-903925-0-2.
Detail

STEHLÍK, D. Technické podmínky pro užití recklovaných stavebních materiálů do pozemních komunikací. In Recycling 2011 Možnosti a perspektivy recyklace stavebních odpadů jako zdroje plnohodnotných surovin. Brno: VUT Brno, 2011. s. 26-33. ISBN: 978-80-214-4253-5.
Detail

STEHLÍK, D.: ČSN 73 6127-2; ČSN 73 6127-2 Stavba vozovek - Prolévané vrstvy - Část 2: Penetrační makadam. text normy. (metodika certifikovaná uplatněná)
Detail

STEHLÍK, D.: ČSN EN 14227-2 NA; ČSN EN 14227-2 Směsi stmelené hydraulickými pojivy - Specifikace - Část 2: Směsi stmelené struskou. text národního dodatku k EN. (metodika certifikovaná uplatněná)
Detail

STEHLÍK, D.: ČSN EN 14227-12 NA; ČSN EN 14227-12 Směsi stmelené hydraulickými pojivy - Specifikace - Část 12: Zeminy upravené struskou. text národního dodatku k evropské normě. (metodika certifikovaná uplatněná)
Detail

HÝZL, P.: Zkoušení hotovotých úprav; Zkoušky hotových úprav - asfaltových vrstev. Text normy ČSN 73 6160 - kapitola 7, strana 14 až 17. (produkt převzatý do právního předpisu nebo normy)
Detail

HÝZL, P.: Návrh asfaltové směsi; ČSN 73 6160 Zkoušení asfaltových směsí - Laboratorní návrh asfaltové směsi. Text nomy ČSN 73 6160 kapitola 4, strana 6 až 13. (metodika certifikovaná uplatněná)
Detail

STEHLÍK, D.; HÝZL, P.; VARAUS, M.; VALENTIN, J.; MONDSCHEIN, P.: technické podmínky; Užití recyklovaných stavebních demoličních materiálů do pozemních komunikací. VUT FAST Brno. URL: http://www.pjpk.cz/data/USR_001_2_8_TP/TP_210.pdf. (metodika certifikovaná uplatněná)
Detail

STEHLÍK, D.; HÝZL, P.; VARAUS, M.: technické podmínky; Užití struskového kameniva do pozemních komunikací. VUT FAST. (metodika certifikovaná uplatněná)
Detail

STEHLÍK, D.: ČSN EN 14227-4; ČSN EN 14227-4 Směsi stmelené hydraulickými pojivy - Specifikace - Část 4: popílky pro směsi stmelené hydraulickými pojivy. RIV-N. (metodika certifikovaná uplatněná)
Detail

STEHLÍK, D.: ČSN 73 6127-4; ČSN 73 6127-4 Stavba vozovek - Prolévané vrstvy - Část 4: Kamenivo zpevněné popílkovou suspenzí. text normy. (metodika certifikovaná uplatněná)
Detail

GRÜNNER, K.: Znovupoužitie materiálov na stavebné účely. Nový Smokovec (19.05.2010)
Detail