Detail produktu

Zkoušky hotových úprav - asfaltových vrstev

HÝZL, P.

Typ produktu

produkt převzatý do právního předpisu nebo normy

Abstrakt

Jde o metodiku zkoušení hotových úprav - zhutněných asfaltových vrstev.Stanovení míry zhutnění, spojení vrstev, mezerovitosti vrstvy.

Klíčová slova

Asfaltová směs, Míra zhutnění, Spojení vrstev

Datum vzniku

01.04.2008

Umístění

Text normy ČSN 73 6160 - kapitola 7, strana 14 až 17

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek