• Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Jak se připojit?

Práce s databázemi je možná ze všech počítačů připojených v síti VUT v Brně a je zdarma, včetně uložení nebo vytištění nalezených záznamů (týká se i plných textů článků pokud je databáze obsahuje.

Proxy server - EZproxy

Pro připojení odkudkoliv můžete využít připojení přes proxy server (služba EZproxy). Odkaz najdete v pravém sloupci pod názvem autentizovaný vstup, popř. vstup přes EZproxy. K přístupu je využívána autentizace prostřednictvím portálu VUT. Jediné, co potřebujete, je tedy VUT login a VUT heslo.

Shibboleth

U některých databází funguje přístup přes Shibboleth. Pokud uvidíte na stránce databáze link vstup přes Shibboleth, můžete se přes něj do databáze dostat z jakéhokoliv počítače, stačí vám účet na VUT (tzn. VUT login a VUT heslo). Zatím tento přístup podporují databáze Ebsco, Emerald a IEEE Xplore.

VPN

Dalším způsobem, jak se připojit k databázím mimo VUT, je připojení prostřednictvím VPN. K tomu budete potřebovat VUTlogin a VUTPin - další informace a návody pro připojení najdete na stránce http://wifigw.cis.vutbr.cz/index.php#vpn

Při práci s databází dodržujte podmínky použití databází.

Licenční podmínky u většiny elektronických zdrojů jsou podobné, je ale nutné si je vždy u konkrétního zdroje prostudovat.
Odkaz bývá většinou na úvodní stránce databáze ("Terms and Conditions", "Terms of Use", "Copyright Notes" a podobně).

Všeobecně je nutno dodržovat následující zásady:

  • Články z těchto zdrojů je možné stahovat a tisknout pouze pro vlastní potřebu či potřebu výuky (další šíření těchto materiálů není přípustné).
  • Není možné naráz stahovat celé publikace či celé číslo elektronického časopisu – vždy pouze jeden článek či kapitolu.
  • Stahovat materiály je možné pouze na vlastní počítač.
  • Pokud použijete některý z elektronických zdrojů při vypracování nějakého článku či jiné vědecké práce, je nutné tento zdroj řádně ocitovat.
  • S ohledem na autorská práva není možný tisk celých titulů knih nebo časopisů.

Nepokoušejte se stahovat velké množství dat, zejména pomocí "robotů", databázový zdroj se může zablokovat pro celou VUT.


Publikováno: 04.06.2015 10:50

Zkrácený odkaz: https://www.vutbr.cz/uk/navody/databaze/f38767/d103192

22.04.2021 12:50:25
php 0.10s, sql 0.08s
shreck7, cdbx2