• Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

IEEE Xplore Digital Library

přístup k databázi z počítačové sítě VUT

přístup k databázi vzdáleně

producent:
IEEE, IET, Information Handling Services

charakteristika:
Pro oblastni elektroinženýrství a informatiky je to jeden z největších zdrojů informací a plných textů.

popis:
Obsahuje dokumenty od společností  IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) a IET (Institution of Engineering and Technology). Dále to jsou sborníky z konferencí, normy, knihy, kurzy a další. Jedná se o 2 milióny dokumentů. Kompletní pokrytí retrospektivy v IEL sahá do roku 1988, ale vybrané důležité dokumenty jsou pokryty již od roku 1913.

Digitální knihovna obsahuje:

  • časopisy, transakce a dopisy
  • IEEE sborníky
  • IET sborníky z konferencí a seminářů
  • IEEE standardy (!)
  • elektronické dopisy a IET jednání

návody:

Aplikace:dostupnost:

databáze je dostupná na celém VUT v Brně

statistiky využívání:

TOP10 časopisů podle počtu stažených článků:

další informace:

Licenční podmínky pro použití databáze
pro získání dalších informací napište na eiz@lib.vutbr.cz

přístup:

Od roku 2020 je přístup ke zdroji zajišťován prostřednictvím Národního licenčního centra CzechELib, detailní informace budou doplněny po podpisu licenčních smluv.
Přístup v letech udržitelnosti 20182019 hrazen z prostředků VUT v Brně.
Přístup pro období 2013–2017 financován z projektu Informační infrastruktura výzkumu pro techniku - INFO4TECH, registrační číslo: CZ.1.05/3.2.00/12.0226.

logo OP VaVpI

14.04.2021 18:05:46
php 0.07s, sql 0.05s
shreck6, cdbx1