• Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Neznám VUT Login ...

NOVĚ PŘIJATÍ STUDENTI: Neznáte VUTlogin nebo své VUTheslo?

 • Pro přístup do Informačního systému VUT (dále jen IS VUT) je nutné používat své přihlašovací údaje - VUTlogin nebo osobní číslo VUT (perid) a VUTheslo. VUTlogin, osobní číslo VUT (perid) a VUTheslo má platnost po celém VUT.
 • Počáteční heslo do aplikace pro vytvoření VUThesla najdete ve své e-přihlášce, případně v doručeném písemném „rozhodnutí o přijetí“. Vytvoření VUThesla pomocí počátečního hesla je možné pouze jednou. Pokud jste byli přijati na více fakult, provádíte vytvoření VUThesla rovněž pouze jednou. Dostanete tedy jen jedno osobní číslo VUT (perid) a jedno VUTheslo. Vytvoření přístupu do IS VsUT provedete následujícím způsobem:
  • na webové stránce http://login.vutbr.cz zadáte své rodné číslo a počáteční heslo. Dále postupujte podle instrukcí uvedených na této stránce.
  • na konci celé transakce budete znát své osobní číslo VUT (perid) a vámi zvolené VUTheslo pro přihlášení do IS VUT. Zvolené VUTheslo si prosím zapamatujte a udržujte jej v tajnosti, aby nemohlo být zneužito jinými osobami. VUT heslo nikdy nikomu nesmíte sdělit, ani posílat elektronickou poštou. Pokud VUTheslo zapomenete, pak budete muset tento problém řešit osobní návštěvou pověřené osoby na vaší fakultě.
 • Pokud již máte funkční celoškolské přihlašovací údaje z dřívějšího studia na VUT, používejte je nadále a počáteční heslo si uchovejte na bezpečném místě. Pokud jste původní VUTLogin a VUTHeslo zapomněli, obraťte se prosím na pověřenou osobu na vaší fakultě. O koho se jedná naleznete v tabulce uvedené níže.

SOUČASNÍ STUDENTI A ZAMĚSTNANCI: Neznáte VUTlogin nebo své VUTheslo?

 1. Zapomněli jste VUTheslo.
  Kontaktujte prosím svého systémového integrátora/pověřenou osobu - o koho se jedná naleznete v přehledu níže.
 2. Zapomněli jste VUTlogin.
  V mnoha aplikacích je možné místo VUTloginu použít osobní číslo VUT (perid). Po přihlášení na portál VUT se Váš VUTlogin, pokud Vám byl vygenerován, objeví v závorce za Vaší jmenovkou (vpravo nahoře).
 3. S loginem a heslem, které běžně používám, se nemohu přihlásit na portál.
  Pravděpodobně se nepřihlašujete pomocí správného loginu (osobní číslo VUT - perid nebo VUTlogin) a VUThesla, ale používáte uživatelská jména a hesla k jiným systémům.
 4. Právě mi byl vytvořen/změněn VUTlogin nebo VUTheslo, stále se nemohu přihlásit.
  Změny přihlašovacích údajů se v některých systémech projeví se zpožděním. Například každou celou hodinu. Pokud tedy změna proběhla např. v 10:15h, projeví se až v 11:01h. V aplikacích jako je např. portál VUT, Student (Studis) a Učitel (Teacher) se změny projeví ihned.

Postupy a kontakty na jednotlivých fakultách

Fakulta architektury

Doc. Ing. Jan Viktorin, CSc.
viktorin@ucit.fa.vutbr.cz
54114 6770

Fakulta stavební

Studenti - počáteční heslo pro první přihlášení do celoškolského informačního systému VUT je součástí Rozhodnutí o přijetí ke studiu.

Zapomenuté heslo si může student FAST (osobně a průkaz studenta s sebou) měnit u příslušné studijní referentky na PVO: http://www.fce.vutbr.cz/o-fakulte/kontakt/pro-studenty

Kontakt na odpovědné osoby

studenti - příslušná studijní referentka 

zaměstnanci - Ing. Miroslav Menšík, Ph.D.
mensik.m@fce.vutbr.cz

Fakulta výtvarných umění

Zapomenuté heslo si může student FaVU (pouze osobně a průkaz studenta s sebou) měnit u V. Balouna.

MgA. Vít Baloun
integrator@ffa.vutbr.cz
54114 6540

Fakulta chemická

Obálka s počátečním heslem byla doručena na kontaktní adresu do vlastních rukou společně s rozhodnutím o přijetí na FCH.

Ing. Jan Brada
brada@fch.vutbr.cz
54114 9333

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií

Pokyny k účtům pro nově přijaté studenty: https://www.fekt.vutbr.cz/pro_studenty/pro_prvaky_pokyny

Pokyny k účtům pro studenty a zaměstnance: http://www.feec.vutbr.cz/OSIS/nefunguje_heslo.php

Kolem účtů nic nevyřizujeme telefonicky ani e-mailem, pouze osobně po prokázaní totožnosti u pracovníků uvedených na předchozích odkazech.

Ing. Radek Pokorný
pokorny@feec.vutbr.cz

Fakulta informačních technologií

Informace naleznete na stránkách fakulty.

Fakulta podnikatelská

Ing. Aleš Klusák
klusak@fbm.vutbr.cz
54114 3780

Fakulta strojního inženýrství

Pro studenty FSI změny VUThesla nebo FSIhesla provádí studentova studijní referentka za osobní účasti studenta s průkazem studenta.

Změny VUThesla pro zaměstnance FSI provádí Ing. Pavel Heriban (Ústav automatizace a informatiky).

Ing. Pavel Heriban
heriban@fme.vutbr.cz
54114 5000

Ústav soudního inženýrství

Ing. Jan Brada
brada@fch.vutbr.cz
54114 9333

Středoevropský technologický institut

Martin Štěpán
martin.stepan@ceitec.vutbr.cz
54114 9625

Rektorát

Platí i pro ICV, CPP, VUTIUM a ÚK.

Ing. Miloš Trávníček
54114 5410
travnicek@ro.vutbr.cz

Koleje a menzy

Ing. Vítězslav Křivánek
krivanek@skm.vutbr.cz
54114 2901