• Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

O systému DSpace

Digitální knihovna VUT v Brně běží na open source platformě DSpace, kterou používá více než 1000 institucí po celém světě, především vysoké školy a univerzity coby repozitáře své vědecké produkce. V České republice se VUT tímto systémem řadí po bok Českého Vysokého učení technického, Univerzity Tomáše Bati a necelé desítky dalších.

DSpace umožňuje vytváření, administraci i dlouhodobé uchovávání digitálních sbírek a zároveň je velice jednoduše a přehledně prezentovat přes webové rozhraní. K tomuto je třeba připočítat také plnotextové indexování  a vyhledávání dokumentů a především možnost hromadného vkládání digitálních objektů včetně popisných souborů, která bývá hojně využívána při tvoření sbírek vysokoškolských kvalifikačních prací, což je první a zásadní sbírka Digitální knihovny VUT v Brně.

Systém zároveň podporuje velké množství technologií a standardů, umožňuje doplnění jakýchkoli externích funkcí a je možno jej propojit s jinými částmi informačního systému dané instituce. K výběru právě tohoto systému vedlo také několik konkrétních důvodů:

  • vzhledem k open sourcové povaze je možno systém nastavovat dle právě potřebných kritérií
  • systém svým stylem tvoření a správou sbírek vyhovoval podmínkám, které byly stanoveny jako prioritní pro tvoření Digitální knihovny VUT.
  • VUT v Brně se pořízením systému DSpace stalo součástí rozsáhlé komunity na kterou se může v případě potřeby obrátit o radu či pomoc
18.06.2021 07:02:35
php 0.09s, sql 0.10s
shreck7, cdbx2