• Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Rezervace týmových učeben

Vysoké učení technické v Brně v reakci na mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ruší od 11. března 2020 prezenční výuku, a to do odvolání. Rovněž se uzavírají univerzitní knihovny.

Rezervaci učebny lze uskutečnit minimálně 12 hodin před jejím konáním. Rezervace učebny je možná maximálně na 4 hodiny. Při příchodu do knihovny nejdříve kontaktuje službu u výpůjčního pultu.

Při rezervaci prosím používejte školní e-mail!

10.07.2020 09:46:27
php 0.08s, sql 0.06s
shreck4, cdbx2