• 2 203

  počet přihlášených uchazečů  do bakalářského studia v roce 2018

 • 1 523

  počet přijatých studentů do bakalářského studia v roce 2018

 • 69%

  úspěšnost přijetí do bakalářského studia v roce 2018

Pokračovat

Důležité termíny

Předchozí Následující

Přijímačky dělat nemusíte, když…

 • jste maturovali v roce 2018 a váš průměr ze střední je do 1,8 nebo 2,1 nebo 2,4 (* podle oboru)

 • jste v roce 2018 maturovali z M nebo FY za 1 nebo 2 nebo jste uspěli v Matematice+

 • jste se v Národních srovnávacích zkouškách v roce 2018 umístili mezi 50 % nejlepších v matematické části

 • jste v roce 2018 získali alespoň 50 % bodů v závěrečném testu přípravného testu z M nebo FY

* průměr do 1,8 platí pro obory Fyzikální inženýrství a nanotechnologie a Matematické inženýrství
průměr do 2,1 platí pro ostatní obory bakalářského programu Aplikované vědy v inženýrství, pro obory Základy strojního inženýrství, Kvalita, spolehlivost a bezpečnost a Výrobní technika
průměr do 2,4 platí pro ostatní (profesní) obory bakalářského programu Strojírenství

Přijímací zkouška

Matematika a fyzika - to bude to, z čeho si vás vyzkoušíme. Přijímačky jsou písemné a budou obsahovat otázky v rozsahu středoškolského učiva. V každé zkoušce budete moci získat maximálně 25 bodů. Pro přijetí pak bude rozhodující součet bodů z obou zkoušek, a to konkrétně:

 • alespoň 25 bodů pro obory Fyzikální inženýrství a nanotechnologie a Matematické inženýrství
 • alespoň 20 bodů pro ostatní bakalářské programy Aplikované vědy v inženýrství, Základy strojního inženýrství, Kvalita, spolehlivost a bezpečnost a Výrobní technika 
 • alespoň 16 bodů pro ostatní (profesní) obory bakalářského programu Strojírenství.

Studium bez bariér

Máte-li nějaké specifické potřeby (zdravotní postižení, poruchy učení atd.) a pomohlo by vám přizpůsobení ať už přijímaček, nebo samotného studia, podívejte se, jaké možnosti nabízí poradenské centrum Alfons.

Přihlaste se on-line

Do 31. března 2019

Podat e-přihlášku

Víte, že…

…top 500 maturantů od nás dostane jednorázové stipendium 6000 Kč?

Přihlaste se on-line

Podat e-přihlášku

Potřebujete s něčím poradit?

Kontaktujte studijní oddělení

+ 420 541 142 135  studium@fme.vutbr.cz