• Události
  • Sem patřím
  • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
  • Výzkumná centra

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Mezinárodní programy

Univerzita navázala velký počet kontaktů s univerzitami a dalšími institucemi v Evropě, Spojených státech, atd. VUT podporuje internacionalizaci studia prostřednictvím ECTS, účastní se projektů Evropské unie jako např. Tempus, Leonardo, Erasmus, CEEPUS, Aktion, partnerství DAAD, zavedla studium  k získání dvou titulů, organizuje přednášky hostujících profesorů v angličtině a mezinárodní konference.

ECTS Label

ECTS Label