• Nejsem idol
  • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
  • Výzkumná centra
  • Zvut.cz

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Mezinárodní programy

Univerzita navázala velký počet kontaktů s univerzitami a dalšími institucemi v Evropě, Spojených státech, atd. VUT podporuje internacionalizaci studia prostřednictvím ECTS, účastní se projektů Evropské unie jako např. Tempus, Leonardo, Erasmus, CEEPUS, Aktion, partnerství DAAD, zavedla studium  k získání dvou titulů, organizuje přednášky hostujících profesorů v angličtině a mezinárodní konference.

ECTS Label

ECTS Label

21.01.2017 05:26:12
php 0.04s, sql 0.02s
shreck8, cdbx2