Studijní pobyty

Další možnosti
studia v zahraničí

STUDIUM V EVROPĚ

VYHLEDÁVÁNÍ STUDIJNÍCH GRANTŮ V EU

Evropská unie vytvořila online platformu pro vyhledávání finanční pomoci v rámci studia.

Platforma je určena pro:

 • bakalářské studenty
 • magisterské studenty
 • doktorské studenty

Více informací: 

Kontakt:


Studijní stipendium Olomouckého kraje na studium v zahraničí v roce 2020

Rádi bychom Vás informovali o dotačním programu Olomouckého kraje, který umožňuje studentům vybraných studijních oborů vysokých škol na celém území ČR s trvalým pobytem na území Olomouckého kraje získat dotaci na studijní pobyt v zahraničí.

Cílová skupina: Bc. a Mgr. studenti s trvalým pobytem na území Olomouckého kraje

Podmínky:

 • lze žádat o finanční podporu na úhradu cestovních výdajů, nákladů na ubytování či stravování, úhradu nákupu studijních materiálů či školného
 • max. věková hranice uchazeče v době podání žádosti 28 let
 • součástí žádosti o poskytnutí dotace je doložení akceptačního dopisu s vyznačeným termínem počátku a konce studijního pobytu, potvrzení o studiu, doklad potvrzující studijní průměr žadatele, motivační dopis, úřední doklad o trvalém pobytu na území Olomouckého kraje (prostá kopie), prostá kopie dokladu o zřízení běžného bankovního účtu

Finance: maximální výše dotace na jednu akci činí 30 000,- Kč, maximální výše dotace na 1 měsíc pobytu činí 3 000,- Kč

Deadline:

 • 2. kolo příjmu žádostí v termínu od 8. června do 26. června 2020, 12:00

Více informací najdete zde.


VISEGRAD FUND

Mezinárodní visegradský fond je mezinárodní donorská organizace založená v roce 2000 vládami zemí visegrádské skupiny - Česka, Maďarska, Polska a Slovenska na podporu regionální spolupráce v rámci Visegrádského regionu  i mezi regionem V4 a dalšími zeměmi, regionem západního Balkánu a Východního partnerství.

 • Země: země V4 (Maďarsko, Polsko, Slovensko), Albánie, Arménie, Ázerbájdžán, Bělorusko, Bosna a Hercegovina,  Gruzie, Kosovo, Severní Makedonie, Moldavsko, Černá Hora, Srbsko, Ukrajina
 • Cílová skupina: Bc., Ma, PhD studenti
 • Zaměření: studijní a výzkumné pobyty
 • Délka pobytu: 1 - 4 semestry
 • Finance: 2 500 EUR/semestr
 • Deadline: 15. 3. daného roku, 12:00
 • Více informací najdete zde

STUDIUM V BAVORSKU

 • Cílová skupina: Ma., Ph.D.
 • Zaměření: studijní pobyt
 • Délka pobytu: 1 rok s možností prodloužení na max. 3 roky
 • Deadline: již vypršel. Budeme Vás informovat, jakmile budou vypsána další stipendia!
 • Více informací najdete zde: http://www.btha.cz/cs/stipendia/studium-v-bavorsku

STUDIUM MIMO EVROPU

MIRAI PROGRAM

  • V současnosti není k dispozici aktuální nabídka. Budeme Vás informovat o nových výzvách!
  • Země: Japonsko (Tokyo, Hiroshima/Nagasaki)
  • Cílová skupina: studenti Bc. Ma a PhD
  • Zaměření: krátkodobý studijní pobyt v délce trvání 1 týdne
   • 1. skupina: Ekonomie a business
   • Datum konání: 11.12. - 19.12.2019
   • Deadline pro podání přihlášky: termín vypršel, Budeme Vás informovat, jakmile budou vypsána další stipendia!
   • Další podrobné informace najdete zde.

ROBITSCHEK SCHOLARSHIP

 • Země: USA, University of Nebraska-Lincoln
 • Cílová skupina: studenti Bc. Ma a PhD
 • Přihláška:
  • CV
  • výpis známek
  • esej
  • více informací k přihlášce najdete zde
 • Podmínky: nutná velmi dobrá znalost anglického jazyka, která bude ověřována formou osobního pohodovu v Praze v průběhu března/dubna 2018
 • Finance: program hradí:
  • zpáteční letenku
  • poplatky za studium
  • ubytování
  • náklady na pořízení učebních materiálů
 • Deadline: 1.3. daného roku
 • Více informací najdete zde

Scholarship Bakala Foundation

Bakala Foundation podpoří nadané studenty z České republiky, kteří chtějí studovat ucelené bakalářské či magisterské programy na prestižních zahraničních univerzitách.

Stipendium doposud již pomohlo téměř 150 studentům absolvovat obory na prestižních světových univerzitách, díky čemuž se dnes mohou realizovat ve vědě, výzkumu, průmyslu a výuce v ČR a v zahraničí.

Cílová skupina:

 • studenti, kteří v přihlášce prokáží vynikající akademické výsledky a potřebu finanční podpory
 • zájemcům o studium (nebo studentům) ucelených bakalářských nebo magisterských programů na prestižních zahraničních univerzitách
 • mladým lidem hledajícím akademickou zkušenost, která je intelektuálně obohatí a pomůže k dosažení co nejlepšího vzdělání

Podmínky:

 • státní občanství ČR nebo povolení k trvalému pobytu v ČR
 • věk do 33 let (včetně) k poslednímu dni podávání přihlášek (20. dubna 2020)
 • vyplnění online přihlášky včetně jednoho nebo dvou doporučujících dopisů od pedagogů/mentorů

Deadline: termín vypršel, Budeme Vás informovat, jakmile budou vypsána další stipendia!

Více informací najdete na webu, Facebooku


FULBRIGHTOVA KOMISE

FULBRIGHT - MASARYKOVO STIPENDIUM

 • Země: univerzity v USA
 • Cílová skupina: PhD studenti, kteří jsou vyjikajícími odborníky ve své vědecké oblasti, ale také aktivní ve veřejném a občanském životě
 • Délka pobytu: 3 - 10 měsíců
 • Finance:
  • je poskytnuto stipendium ve výši 2 000 USD/měsíc
  • je poskytnut příspěvek na výzkum a školné, 
  • je hrazena zpáteční letenka do USA a pojištění
 • Podmínky: anglický jazyk na velmi dobré úrovni - doložit certifikáty TELP nebo TOEFL
 • Přihláška: podává se online. Instrukce k vyplnění přihlášky najdete zde.
 • Deadline: do 1.11. daného roku pro následující akademický rok
 • Další velmi důležité informace včetně FAQ najdete zde.

FULBRIGHTOVA KOMISE - POSTGRADUÁLNÍ STUDIUM

 • Země: univerzity v USA
 • Cílová skupina: Mgr. a PhD studenti
 • Zaměření:
  • studijní pobyt (non degree): jeden akademický rok (4 - 9 měsíců), pobyt nevedoucí k zisku titulu
  • celé studium (degree): absolvování kompletního studijního programu vedoucí k zisku titulu na americké univerzitě, s tím, že stipendium přispívá pouze na první rok studia
  • výzkumný pobyt: práce na samostatném vlastním výzkumném projektu, např. dizertační práci
 • Finance:
  • proplaceny životní náklady ve formě kapesného
  • zpáteční letenka
  • zdravotní pojištění
  • hrazeno školné do maximální výš 15 000 USD (platí pouze pro degree studenty)
 • Podmínky:
  • dokončený minimální bakalářský program v době uzávěrek přihlášek
  • složení jakykového testu TOEFL
 • Přihláška: podává se online, instrukce k přihlášce najdete zde
 • Deadline: do 1.9. daného roku, NOVĚ 1. 2. daného roku (pouze pro výzkumné pobyty)

 • Další důležité ínformace najdete zde.

ASIA EXCHANGE

BEST BRNO

STUDIUM NA RUSKÝCH UNIVERZITÁCH

 • Cílová skupina: Bc., Ma., Ph.D.
 • Zaměření:
  • studijní pobyt
  • krátkodobé studijní stáže (1-10 měsíců)
  • vědecké a výzkumné pobyty (1-10 měsíců)
  • letní škola ruského jazyka (červenec - srpen)
  • vědecké a výzkumné pobyty
 •  Finance:
  • studenti jsou osvobozeni od poplatků za studium
  • studenti obdrží stipendium ve výši 1 400 rublů/měsíc
 • Podmínky: Uchazeči, kteří neumí rusky se nabízí roční přípravný kurz ruského jazyka a odborných předmětů
 • Nabídka studijních programů:
 • Deadline: přihlášku můžete podat do 31. 12. 2020
 • Kontakt:
  • Více informací vám poskytne také PhDr. Jarmila Jurášová (jurasova@feec.vutbr.cz, tel.: 541 146 105)
  • Odbor vědy a školství Ruského střediska vědy a kultury v Praze - p. Veronika Novoselova (nauka@rsvk.cz, tel: +420 721 357 092, web: www.rsvk.cz)
 • Více informací najdete zde a zde.
 • Užitečné informace najdete také v prezentaci.


DUO - Korea 

 • stipendijní program založen v roce 2001 s cílem podporovat výměnu mezi Koreou a 30 evropskými zeměmi (výměna jeden student z Asie za studenta z Evropy)
 • Cílová skupina: studenti Bc. a Mgr. studia
 • Podmínky: mezi oběma institucemi (vysokými školami) musí být uzavřena smlouva o spolupráci, vyjíždějícího studenta si vybere fakulta
 • Termín konání: výměnné projekty začínají v srpnu a končí v září následujícího roku
 • Délka pobytu: 1 semestr
 • Výše stipendia: 4 000 EUR za 4 měsíce (1 000 EUR/měsíc)
 • Deadline: přihlášky se podávají od 1. dubna do 10. května daného roku (přihlášku podává korejská univerzita za obě instituce!)
 • Více informací najdete zde.

Studium na Korejské univerzitě v Soulu

 • Cílová skupina: studenti (absolventi) Bc. a Mgr. studia
 • Obory studia: Natural Science & Physical Education; Engineering & Art
 • Finance: školné 5 700 – 6 500 EUR za semestr (možnost získat stipendium do výše 65% školného)
 • Požadavky pro udělení stipendia: GPA 3.5 a výše, TOEFL (CBT) 220 a výše, nebo IELTS 6.0 a výše
 • Délka studia: minimálně čtyři semestry
 • Deadline: zimní semestr (2-3 týden v březnu), letní semestr (2-3 týden v září)
 • Více informací najdete zde.