Studijní pobyty

Další možnosti
studia v zahraničí

STUDIUM V EVROPĚ

VYHLEDÁVÁNÍ STUDIJNÍCH GRANTŮ V EU

Evropská unie vytvořila online platformu pro vyhledávání finanční pomoci v rámci studia.

Platforma je určena pro:

 • bakalářské studenty
 • magisterské studenty
 • doktorské studenty

Více informací: 

VISEGRAD FUND

Mezinárodní visegradský fond je mezinárodní donorská organizace založená v roce 2000 vládami zemí visegrádské skupiny - Česka, Maďarska, Polska a Slovenska na podporu regionální spolupráce v rámci Visegrádského regionu  i mezi regionem V4 a dalšími zeměmi, regionem západního Balkánu a Východního partnerství.

 • Země: země V4 (Maďarsko, Polsko, Slovensko), Albánie, Arménie, Ázerbájdžán, Bělorusko, Bosna a Hercegovina,  Gruzie, Kosovo, Severní Makedonie, Moldavsko, Černá Hora, Srbsko, Ukrajina
 • Cílová skupina: Bc., Ma, PhD studenti
 • Zaměření: studijní a výzkumné pobyty
 • Délka pobytu: 1 - 4 semestry
 • Finance: 2 500 EUR/semestr
 • Deadline: 15. 3. daného roku, 12:00
 • Více informací najdete zde

STUDIUM V BAVORSKU

 • Cílová skupina: Ma., Ph.D.
 • Zaměření: studijní pobyt
 • Délka pobytu: 1 rok s možností prodloužení na max. 3 roky
 • Deadline: 1. 12. 2020 pro akademický rok 2020/2021
 • Více informací najdete zde.

STUDIJNÍ POBYTY NA VON KARMANOVĚ ÚSTAVU DYNAMIKY TEKUTIN

 • Deadline: termín vypršel. O dalším termínu budete včas informováni!

STUDIUM MIMO EVROPU

MIRAI PROGRAM

  • V současnosti není k dispozici aktuální nabídka. Budeme Vás informovat o nových výzvách

ROBITSCHEK SCHOLARSHIP

 • Země: USA, University of Nebraska-Lincoln
 • Cílová skupina: studenti Bc. Ma a PhD
 • Přihláška:
  • CV
  • výpis známek
  • esej
  • více informací k přihlášce najdete zde
 • Podmínky: nutná velmi dobrá znalost anglického jazyka, která bude ověřována formou osobního pohovoru v Praze v průběhu března/dubna 2021
 • Finance: program hradí:
  • zpáteční letenku
  • poplatky za studium
  • ubytování
  • náklady na pořízení učebních materiálů
 • Deadline: 1.3. daného roku
 • Více informací najdete zde

Scholarship Bakala Foundation

Deadline: termín vypršel. Budeme Vás informovat, jakmile budou vypsána další stipendia!

FULBRIGHTOVA KOMISE

FULBRIGHT - MASARYKOVO STIPENDIUM

 • Země: univerzity v USA
 • Cílová skupina: PhD studenti, kteří jsou vyjikajícími odborníky ve své vědecké oblasti, ale také aktivní ve veřejném a občanském životě
 • Délka pobytu: 3 - 10 měsíců
 • Finance:
  • je poskytnuto stipendium ve výši 2 000 USD/měsíc
  • je poskytnut příspěvek na výzkum a školné, 
  • je hrazena zpáteční letenka do USA a pojištění
 • Podmínky: anglický jazyk na velmi dobré úrovni - doložit certifikáty TELP nebo TOEFL
 • Přihláška: podává se online. Instrukce k vyplnění přihlášky najdete zde.
 • Deadline: do 1.11. daného roku pro následující akademický rok
 • Další velmi důležité informace včetně FAQ najdete zde.

FULBRIGHTOVA KOMISE - POSTGRADUÁLNÍ STUDIUM

 • Země: univerzity v USA
 • Cílová skupina: Mgr. a PhD studenti
 • Zaměření:
  • studijní pobyt (non degree): jeden akademický rok (4 - 9 měsíců), pobyt nevedoucí k zisku titulu
  • celé studium (degree): absolvování kompletního studijního programu vedoucí k zisku titulu na americké univerzitě, s tím, že stipendium přispívá pouze na první rok studia
  • výzkumný pobyt: práce na samostatném vlastním výzkumném projektu, např. dizertační práci
 • Finance:
  • proplaceny životní náklady ve formě kapesného
  • zpáteční letenka
  • zdravotní pojištění
  • hrazeno školné do maximální výš 15 000 USD (platí pouze pro degree studenty)
 • Podmínky:
  • dokončený minimální bakalářský program v době uzávěrek přihlášek
  • složení jakykového testu TOEFL
 • Přihláška: podává se online, instrukce k přihlášce najdete zde
 • Deadline: do 1.9. daného roku, NOVĚ 1. 2. daného roku (pouze pro výzkumné pobyty)

 • Další důležité ínformace najdete zde.

ASIA EXCHANGE

DUO KOREA

 • stipendijní program založen v roce 2001 s cílem podporovat výměnu mezi Koreou a 30 evropskými zeměmi (výměna jeden student z Asie za studenta z Evropy)
 • Cílová skupina: studenti Bc. a Mgr. studia
 • Podmínky: mezi oběma institucemi (vysokými školami) musí být uzavřena smlouva o spolupráci, vyjíždějícího studenta si vybere fakulta
 • Termín konání: výměnné projekty začínají v srpnu a končí v září následujícího roku
 • Délka pobytu: 1 semestr
 • Výše stipendia: 4 000 EUR za 4 měsíce (1 000 EUR/měsíc)
 • Deadline: přihlášky se podávají od 1. dubna do 10. května daného roku (přihlášku podává korejská univerzita za obě instituce!)
 • Více informací najdete zde.

STUDIUM NA KOREJSKÉ UNIVERZITĚ V SOULU

 • Cílová skupina: studenti (absolventi) Bc. a Mgr. studia
 • Obory studia: Natural Science & Physical Education; Engineering & Art
 • Finance: školné 5 700 – 6 500 EUR za semestr (možnost získat stipendium do výše 65% školného)
 • Požadavky pro udělení stipendia: GPA 3.5 a výše, TOEFL (CBT) 220 a výše, nebo IELTS 6.0 a výše
 • Délka studia: minimálně čtyři semestry
 • Deadline: zimní semestr (2-3 týden v březnu), letní semestr (2-3 týden v září)
 • Více informací najdete zde.

STUDIUM NA RUSKÝCH UNIVERZITÁCH

 • Cílová skupina: Bc., Ma., Ph.D.
 • Zaměření:
  • studijní pobyt
  • krátkodobé studijní stáže (1-10 měsíců)
  • vědecké a výzkumné pobyty (1-10 měsíců)
  • letní škola ruského jazyka (červenec - srpen)
  • vědecké a výzkumné pobyty
 •  Finance:
  • studenti jsou osvobozeni od poplatků za studium
  • studenti obdrží stipendium ve výši 1 400 rublů/měsíc
 • Podmínky: Uchazeči, kteří neumí rusky se nabízí roční přípravný kurz ruského jazyka a odborných předmětů
 • Nabídka studijních programů:
 • Deadline: přihlášku můžete podat do 31. 12. 2020
 • Kontakt:
  • Odbor vědy a školství Ruského střediska vědy a kultury v Praze - p. Veronika Novoselova (nauka@rsvk.cz, tel: +420 721 357 092, web: www.rsvk.cz)
 • Více informací najdete zde a zde.
 • Užitečné informace najdete také v prezentaci.

BEST BRNO

 • BEST = Board of European Students of Technology
 • BEST nabízí mezinárodní akademické kurzy, inženýrské soutěže a jiné vzdělávací akce pro celé Evropě.
 • Studenti se také mohou zapojit do pořádání těchto aktivit na VUT v Brně (např. EBEC, UnIT Brno a další)
 • Webové stránky BESTu
 • Facebook: https://www.facebook.com/bestbrno