Studijní pobyty

Stipendia Akademické
informační agentury

Kvóty a výběrová řízení (AIA)

OBECNÉ INFORMACE

Kvóty a výběrová řízení nabízí pobyty v délce až 1 akademického roku v zemích s níž má Česká republika mezinárodní smlouvu. V současné době je do tohoto pogramu zapojeno okolo 40 zemí.

TYPY MOBILIT

Bližší informace ohledně kvót a výběrových řízení najdete zde:

PŘIHLÁŠKY A FINANCOVÁNÍ POBYTU

  • přihlášky se podávají v akademickém roce, který předchází roku plánované realizace stipendijního pobytu
  • termíny odevzdání přihlášek do jednotlivých zemí se liší. Zveřejňovány jsou na začátku akademického roku
  • výše stipendia se liší podle cílové země (stipendium by mělo pokrýt životní náklady i školné)
  • možnost žádat školu (Rektorát) o proplacení cestovních nákladů

DALŠÍ INFORMACE