studijní program

Environmentálně vyspělé budovy

Fakulta: FASTZkratka: BPC-EVB (V2)Ak. rok: 2019/2020

Typ studijního programu: bakalářský

Kód studijního programu: B0732A260003

Udělovaný akademický titul: Bc.

Jazyk výuky: čeština

Akreditace: 28.5.2019 - 28.5.2029

Profil programu

Akademicky zaměřený

Forma studia

Prezenční studium

Standardní doba studia

4 roky

Garant programu

Cíle studia

Cílem studia v bakalářském studijním programu Environmentálně vyspělé budovy je zvládnout zpracování návrhu energetického konceptu budovy s téměř nulovou spotřebou energie, naučit se při projekční činnosti propojit návrh konstrukční s návrhem technických zařízení, zvládnout návrh efektivních opatření přinášející významné energetické úspory, získat přehled o možnostech využití obnovitelných zdrojů energie v budovách, naučit se posuzovat vhodnost jednotlivých řešení, schopnost zpracovat průkaz energetické náročnosti budovy (PENB), optimalizovat způsob hospodaření s vodou v budovách, její čištění a recyklaci (šedé vody), orientovat se v právních předpisech ve stavebnictví.

Profil absolventa

Absolvent tohoto bakalářského studijního programu Environmentálně vyspělé budovy je zaměřen na budovy s téměř nulovou spotřebou energie a udržitelné budovy. V průběhu studia získá teoretické i odborné znalosti z oblasti pozemního stavitelství, tepelné techniky, systémů technických zařízení budov, využití obnovitelných a alternativních energetických zdrojů, energetické náročnosti budov, teorie vnitřního prostředí, hospodaření s vodou v budovách, základů počítačových simulací v oblasti problematiky hospodaření s energií.

Charakteristika profesí

Na základě získaných znalostí, dovedností a způsobilostí bude absolvent bakalářského studijního programu Environmentálně vyspělé budovy schopen působit ve stavební praxi v oblastech, kde:
- zvládne zpracování návrhu energetického konceptu budovy s téměř nulovou spotřebou energie,
- při návrhu budov bude schopen zohlednit interakci stavebního řešení a technického zařízení budov,
- pro budovy s téměř nulovou spotřebou energie bude schopen navrhnout energeticky efektivní vytápění, ochlazování a větrání a klimatizace, elektroinstalace objektů podle nároků kladených na vnitřní prostředí,
- dokáže navrhnout a posoudit obálku budovy včetně všech jejích detailů z pohledu stavebního řešení i z pohledu systémů techniky prostředí,
- u změn dokončených staveb bude umět navrhnout efektivní opatření přinášející energetické úspory,
- bude schopen se orientovat v možnostech využití obnovitelných zdrojů energie v budovách včetně energetického posouzení,
- bude schopen zpracovat průkaz energetické náročnosti budovy (PENB),
- bude schopen optimalizovat způsob hospodaření s vodou, její čištění a recyklaci (šedé vody),
- dokáže provést koncepční návrhy využití dešťových vod v budovách,
- bude schopen navrhnout systém odstraňování domovního odpadu s ohledem na požadavky ekologické likvidace,
- bude se orientovat v právních předpisech ve stavebnictví.

Návaznost na další typy studijních programů

Absolventi mohou pokračovat studiem navazujícího magisterského studijního programu.

Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
BBA001Fyzika cs5zimníPovinnýzá,zkano
BAA012Matematika 1cs5zimníPovinnýzá,zkano
BHA001Pozemní stavitelství 1cs7zimníPovinnýzá,zkano
BDA013Stavební mechanika 1cs5zimníPovinnýzá,zkano
BUA007Systémy CAD 1cs3zimníPovinnýano
BHA021Typologie budovcs5zimníPovinnýzá,zkano
1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
BEA027Geodézie a kartografiecs4letníPovinnýzá,zkano
BAA013Konstruktivní geometriecs5letníPovinnýzá,zkano
BAA002Matematika 2cs5letníPovinnýzá,zkano
BHA022Pozemní stavitelství 2cs5letníPovinnýzá,zkano
BDA014Stavební mechanika 2cs5letníPovinnýzá,zkano
BUA008Systémy CAD 2cs2letníPovinnýano
BIB010Aplikace stavebních materiálůcs4letníVolitelnýzá,zk5624ano
BJB025Progresivní stavební materiálycs4letníVolitelnýzá,zk5624ano
2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
BLA019Betonové konstrukce 1 (EVB)cs5zimníPovinnýzá,zkano
BOA016Kovové konstrukce 1 (EVB)cs5zimníPovinnýzá,zkano
BAA003Matematika 3cs5zimníPovinnýzá,zkano
BHA023Pozemní stavitelství 3cs5zimníPovinnýzá,zkano
BHA024Tepelná technika budovcs5zimníPovinnýzá,zkano
BTA013Zdravotně technické instalacecs5zimníPovinnýzá,zkano
2. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
BLA020Betonové konstrukce 2 (EVB)cs5letníPovinnýzá,zkano
BHA008Pozemní stavitelství 4cs5letníPovinnýzá,zkano
BHA026Stavebně fyzikální hodnocení 1cs3letníPovinnýano
BTA015Termomechanika cs5letníPovinnýzá,zkano
BTA014Vytápěnícs5letníPovinnýzá,zkano
BFA012Základy geotechnikycs5letníPovinnýzá,zkano
BUA009Zpracování a analýza datcs2letníPovinnýano
3. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
BHA027Akustika a denní osvětlení (EVB)cs5zimníPovinnýzá,zkano
BOA017Kov a konstrukční sklo v nosných konstrukcích budov cs4zimníPovinnýzá,zkano
BAA004Matematika 4cs5zimníPovinnýzá,zkano
BUA010Projektování BIM 1cs2zimníPovinnýano
BWA012Technologie stavebních procesů cs3zimníPovinnýklano
BTA016Vzduchotechnikacs5zimníPovinnýzá,zkano
BHA028Zásady návrhu obálky energeticky úsporných budovcs4zimníPovinnýzá,zkano
3. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
BYA002Angličtina pro středně pokročilé (zkouška)cs2letníPovinnýzkano
BOA018Dřevěné konstrukce cs4letníPovinnýzá,zkano
BHA029Dřevostavbycs4letníPovinnýzá,zkano
BTA017Elektroinstalacecs5letníPovinnýzá,zkano
BPA015Hospodaření s vodou v budovách cs3letníPovinnýklano
BCA004Chemie prostředí cs4letníPovinnýzá,zkano
BTA018Obnovitelné a alternativní zdroje energie (EVB)cs4letníPovinnýzá,zkano
BHA030Stavebně fyzikální hodnocení 2cs2letníPovinnýano
4. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
BHA031Odborný projekt 1cs2zimníPovinnýano
BTA019Ochlazování budov (EVB)cs5zimníPovinnýzá,zkano
BHA009Požární bezpečnost stavebcs5zimníPovinnýzá,zkano
BHA033Revitalizace budovcs5zimníPovinnýzá,zkano
BHA034Specializovaný seminářcs5zimníPovinnýklano
BHA035Stavebně fyzikální hodnocení 3cs2zimníPovinnýano
BZA010Stavební právocs2zimníPovinnýano
BLA021Vybrané statě z betonových a zděných konstrukcí cs4zimníPovinnýzá,zkano
4. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
BTA020Bakalářský seminář cs5letníPovinnýklano
BTA021Energetické hodnocení budov (EVB)cs5letníPovinnýzá,zkano
BHA036Odborná praxecs2letníPovinnýano
BHA037Odborný projekt 2cs2letníPovinnýano
BUA011Projektování BIM 2cs2letníPovinnýano
BWA013Příprava a realizace staveb cs4letníPovinnýzá,zkano
BVA024Rozpočty ve stavebnictvícs4letníPovinnýzá,zkano
BHA038Stavebně fyzikální hodnocení 4cs2letníPovinnýano
BHB039Ekologické stavebnictvícs4letníVolitelnýzá,zk5632ano
BTB022Vnitřní prostředí budov cs4letníVolitelnýzá,zk5632ano
Všechny skupiny volitelných předmětů
Sk. Min. Předměty
5632 0 BHB039, BTB022
5624 0 BIB010, BJB025