studijní program

Silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika

Fakulta: FEKTZkratka: BKC-SEEAk. rok: 2019/2020

Typ studijního programu: bakalářský

Kód studijního programu: B0713A060001

Udělovaný akademický titul: Bc.

Jazyk výuky: čeština

Akreditace: 22.3.2018 - 21.3.2028

Profil programu

Akademicky zaměřený

Forma studia

Kombinované studium

Standardní doba studia

3 roky

Garant programu

Rada studijního programu

Oblasti vzdělávání

Oblast Téma Podíl [%]
Energetika Bez tematického okruhu 50
Elektrotechnika Bez tematického okruhu 50

Vytváření studijních plánů

Studijní předměty jsou hodnoceny kredity podle ECTS. Kredit vyjadřuje přibližnou týdenní hodinovou zátěž studenta při studiu daného předmětu. Kredity za daný předmět student získá až po jeho předepsaném ukončení, tj. po udělení zápočtu, klasifikovaného zápočtu, případně vykonáním zkoušky za podmínek daných Studijním a zkušebním řádem VUT v Brně, vnitřní normou Pravidla pro organizaci studia na FEKT a skladbou a obsahem individuálně stanovených v každém předmětu.
Ve tříletém bakalářském studiu musí student získat minimálně 180 kreditů ve stanovené kreditové skladbě:
146 kreditů v povinných předmětech,
5 kreditů za vypracování, odevzdání a úspěšnou obhajobu bakalářské práce,
minimálně 16 kreditů ve stanovených skupinách povinně volitelných (PV) předmětů,
minimálně 9 kreditů ve volitelných předmětech.
Povinné předměty absolvuje student zpravidla v semestrech a ročnících tak, jak jsou uvedeny ve studijních plánech. Nezakončí-li student úspěšně povinný předmět předepsaným způsobem, musí jej zapsat znovu hned v následujícím roce svého studia.
Povinně volitelné předměty profilujícího základu (PVA) jsou oborově zaměřené odborné předměty, které profilují studenta do užších oblastí jeho zájmů.
Další povinně volitelné (PVB) předměty jsou další odborné předměty zařazené z nabídek ústavů FEKT VUT. Jejich úkolem je rozšířit odborné znalosti studentů.
PV předměty si pro daný akademický rok volí student sám z aktuální nabídky studijního plánu při respektování pravidel pro jejich výběr uvedených v Informačním systému FEKT VUT. Při výběru těchto předmětů se student řídí svými odbornými zájmy s ohledem na odbornou oblast studovaného programu a anotací předmětu uvedené v charakteristikách předmětů v Informačním systému FEKT VUT. Výběr PV předmětů v jednotlivých semestrech si student volí tak, aby při ukončení svého bakalářského studia dosáhl alespoň předepsané minimum kreditů v každé skupině PV předmětů, přitom nezískání minimálního počtu kreditů v jedné skupině PV předmětů nelze kompenzovat překročením počtu kreditů získaných v jiné skupině PV předmětů.
Během studia musí student absolvovat dva předměty anglického jazyka (Angličtina pro bakaláře, Angličtina pro elektrotechnické inženýrství).
Volitelné předměty rozšiřují všeobecné znalosti studentů. Předměty si volí student sám z celofakultní nabídky (ústavy FEKT) nebo z nabídky ostatních fakult VUT (tzv. svobodné předměty) a může je absolvovat v libovolném ročníku nebo semestru bakalářského studia. Mezi volitelné předměty patří i předmět Tělesná výchova. Neuzavře-li úspěšně student zapsaný volitelný předmět, může, ale nemusí si jej v dalším akademickém roce zapsat znovu.

Dostupnost pro zdravotně postižené

Na FEKT VUT v Brně je v současné době zajištěn bezbariérový přístup do všech výukových místností. Studenti však musí být zdravotně způsobilí pro získání potřebné elektrotechnické kvalifikace. Při prakticky orientované laboratorní výuce musí být schopni samostatné obsluhy měřicích přístrojů a obdobného laboratorního vybavení, aniž by tím ohrožovali sebe nebo své okolí.

Návaznost na další typy studijních programů

Absolventi mohou pokračovat studiem navazujícího magisterského studijního programu.

Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
BKC-EL1Elektrotechnika 1cs5zimníPovinnýzá,zkano
BKC-MA1BMatematika 1cs7zimníPovinnýzá,zkano
BKC-PC1SPočítače a programování 1cs5zimníPovinnýklano
BKC-ISETechnické kreslenícs3zimníPovinnýklano
BKC-UMEÚvod do materiálů pro elektrotechnikucs3zimníPovinnýzá,zkano
BKC-VMPVektorový a maticový početcs5zimníPovinnýzá,zkano
BKC-MASMatematický seminářcs2zimníPovinně volitelnýPVB 1ano
1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
BKC-ESOSElektronické součástky pro SEEcs5letníPovinnýzá,zkano
BKC-EL2Elektrotechnika 2cs6letníPovinnýzá,zkano
BKC-FY1Fyzika 1cs6letníPovinnýzá,zkano
BKC-MA2Matematika 2cs6letníPovinnýzá,zkano
BKC-PC2SPočítače a programování 2cs5letníPovinnýklano
BKC-AN4Angličtina pro bakaláře - středně pokročilí 2cs2letníPovinně volitelnýzkPVB 2ano
BKC-AEIAngličtina pro elektrotechnické inženýrstvícs, en2letníPovinně volitelnýzkPVB 2ano
BPC-FYSFyzikální seminářcs2letníPovinně volitelnýPVB 1ano
2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
BKC-FY2Fyzika 2cs6zimníPovinnýzá,zkano
BKC-MVEMěření v elektrotechnicecs6zimníPovinnýzá,zkano
BKC-SASBSignály a systémy pro SEEcs5zimníPovinnýzkano
BKC-TMBTechnická mechanikacs7zimníPovinnýzá,zkano
BKC-VELVýkonová elektronikacs6zimníPovinnýzá,zkano
2. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
BKC-DEEDistribuce elektrické energiecs6letníPovinnýzá,zkano
BKC-EPRElektrické přístrojecs6letníPovinnýzá,zkano
BKC-ESBElektrické strojecs6letníPovinnýzá,zkano
BKC-TRBTeorie řízenícs6letníPovinnýzá,zkano
BKC-VEEVýroba elektrické energiecs6letníPovinnýzá,zkano
3. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
BKC-EEEEkonomika a ekologie energetikycs5zimníPovinnýzá,zkano
BKC-EPBElektrické pohonycs5zimníPovinnýzá,zkano
BKC-RZBRozvodná zařízenícs7zimníPovinnýzá,zkano
BKC-BPSSemestrální prácecs2zimníPovinnýklano
BKC-SUESpotřeba a užití elektrické energiecs6zimníPovinnýzá,zkano
BKC-AEBAutomobilová elektrotechnikacs5zimníPovinně volitelnýzá,zkPVA 1ne
BKC-JEZJaderně energetická zařízenícs6zimníPovinně volitelnýzá,zkPVA 1ne
BKC-PSDProjektování silových a datových rozvodůcs6zimníPovinně volitelnýzá,zkPVA 1ne
BKC-REBŘídicí elektronikacs6zimníPovinně volitelnýzá,zkPVA 1ano
BKC-ANAAnalogová technikacs6zimníPovinně volitelnýzá,zkPVB 3ano
BKC-EMCElektromagnetická kompatibilitacs5zimníPovinně volitelnýzá,zkPVB 3ano
BKC-KOMKomunikační technologiecs6zimníPovinně volitelnýzá,zkPVB 3ano
BKC-SNISnímačecs7zimníPovinně volitelnýzá,zkPVB 3ano
BKC-ZSGZáklady počítačové sazby a grafikycs5zimníPovinně volitelnýzá,zkPVB 3ano
BKC-ZKZZásady konstrukce elektrotechnických zařízenícs5zimníPovinně volitelnýzá,zkPVB 3ano
3. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
BKC-BCSBakalářská prácecs5letníPovinnýano
BKC-ES2Elektrické stroje 2cs5letníPovinnýzá,zkano
BKC-MTPMikroprocesorová technika v pohonechcs6letníPovinně volitelnýzá,zkPVA 1ne
BKC-PPKPočítačová podpora konstruovánícs6letníPovinně volitelnýklPVA 1ne
BKC-PSDProjektování silových a datových rozvodůcs6letníPovinně volitelnýzá,zkPVA 1ne
BKC-SZEStrojní zařízení elektrárencs5letníPovinně volitelnýzá,zkPVA 1ne
BKC-DIZDiagnostické metody a zkušebnictvícs5letníPovinně volitelnýzá,zkPVB 3ano
BKC-IOTKomunikační systémy pro IoTcs5letníPovinně volitelnýzá,zkPVB 3ano
BKC-MKOMobilní komunikacecs5letníPovinně volitelnýzá,zkPVB 3ano
BKC-OOKOptoelektronika a optické komunikacecs5letníPovinně volitelnýzá,zkPVB 3ne
BKC-PGAProgramovatelné automatycs6letníPovinně volitelnýzá,zkPVB 3ne
Libovolný ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
BKC-AN4Angličtina pro bakaláře - středně pokročilí 2cs2zimníPovinně volitelnýzkano
BKC-AEIAngličtina pro elektrotechnické inženýrstvícs, en2zimníPovinně volitelnýzkano
XPC-CA1CISCO akademie 1 - CCNAcs3zimníVolitelnýzkano
XPC-CA3CISCO akademie 3 - CCNPcs3zimníVolitelnýzkano
XPC-CA5CISCO akademie 5 - CCNPcs3zimníVolitelnýzkano
XPC-EKEEkologie v elektrotechnicecs4zimníVolitelnýzá,zkano
XPC-EPOEtika podnikánícs2zimníVolitelnýano
MPC-MAUManažerské účetnictvícs2zimníVolitelnýne
BPC-OPSOdborná praxecs4zimníVolitelnýano
BPC-MEMPočítačové modelování elektrotechnických zařízení a komponentůcs3zimníVolitelnýklano
XPC-POMPodnikatelské minimumcs4zimníVolitelnýano
XPC-POUPodvojné účetnictvícs4zimníVolitelnýzkano
BPC-VPAVybrané partie z matematiky I.cs5zimníVolitelnýzkano
Libovolný ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
XPC-CASCISCO akademie - CCNA Securitycs3letníVolitelnýzkano
XPC-CA2CISCO akademie 2 - CCNAcs3letníVolitelnýzkano
XPC-CA4CISCO akademie 4 - CCNPcs3letníVolitelnýzkano
XPC-EPOEtika podnikánícs2letníVolitelnýano
XPC-KPTKultura projevu a tvorba textůcs5letníVolitelnýano
MPC-MAUManažerské účetnictvícs2letníVolitelnýne
KOJZOchrany a jištění zařízenícs6letníVolitelnýzá,zkne
XPC-POUPodvojné účetnictvícs4letníVolitelnýzkano
XPC-PZEVybrané partie základů elektrotechniky v angličtiněcs3letníVolitelnýklano
BPC-VPMVybrané partie z matematiky II.cs5letníVolitelnýzkano
Všechny skupiny volitelných předmětů
Sk. Min. kreditů Předměty
PVA 1 5 BKC-AEB, BKC-JEZ, BKC-PSD, BKC-REB, BKC-MTP, BKC-PPK, BKC-PSD, BKC-SZE
PVB 1 4 BKC-MAS, BPC-FYS
PVB 2 4 BKC-AN4, BKC-AEI
PVB 3 5 BKC-ANA, BKC-EMC, BKC-KOM, BKC-SNI, BKC-ZSG, BKC-ZKZ, BKC-DIZ, BKC-IOT, BKC-MKO, BKC-OOK, BKC-PGA