Detail předmětu

CISCO akademie 3 - CCNP

FEKT-XPC-CA3Ak. rok: 2019/2020

Předmět, který je součástí aktuálního a oficiálního Cisco CCNP kurikula, se věnuje praktickým způsobem problémům směrování ve velkých sítích (ISP, WAN), propojování autonomních systémů, redistribuci směrovacích informací a zabezpečenému směrování. Zabývá se také použitím protokolu IPv6 v Internetu.

Výsledky učení předmětu

Absolvent předmětu je schopen:
- srovnat různé směrovací protokoly z hlediska jejich klíčových vlastností,
- zvolit a nakonfigurovat vhodnou směrovací strategii pro danou síť,
- připravit konfiguraci zabezpečeného směrování pro připojení poboček a mobilních účastníků,
- plánovat a implementovat směrování za pomoci různých směrovacích protokolů v komplexních LAN i WAN sítích,
- demonstrovat využití protokolu IPv6 při směrování, konfigurovat směrování s IPv6.
Získané znalosti odpovídají požadavkům certifikační zkoušky Cisco CCNP 642-902 ROUTE.

Prerekvizity

Student, který si zapíše předmět, by měl být schopen: - využívat různé číselné soustavy a převody mezi nimi, - vysvětlit a využívat základní jednotky běžné v oblasti informačních a komunikačních technologií (ICT), např. velikost dat, přenosová rychlost, - využívat základní pojmy z oblasti ICT, např. operační systém, paměť, proces, - popsat architekturu základních síťových modelů, tj. TCP/IP a ISO/OSI, - popsat základní aplikační protokoly pro přenos uživatelských dat ze sady TCP/IP, - konfigurovat směrovací protokoly využívané na lokální úrovni z hlediska znalostí úrovně CCNA. Nutnou prerekvizitou pro registraci je absolvování předmětu CA2 na FEKT, případně platná certifikace CCNA 640-802 či novější nebo úspěšné ukončení kurzu CCNA4 Exploration (WAN Technologies) či novějšího na jiné Cisco Akademii.

Doporučená nebo povinná literatura

Teare, D.: Implementing Cisco IP Routing (ROUTE) Foundation Learning Guide, Cisco press, USA 2010. (EN)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování zahrnují laboratorní cvičení. Předmět využívá e-learning (Moodle).

Způsob a kritéria hodnocení

Až 16 bodů za dílčí testy.
Až 14 bodů za finální teoretický test.
Až 70 bodů za finální praktickou zkoušku.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Úvod do technologií rozlehlých sítí s IPv4 a IPv6.
2. Směrování s EIGRP (úprava metriky, rozdělování zátěže, stub směrování).
3. Směrování s EIGRP (IPv6, pojmenované EIGRP).
4. Směrování s OSPF (jedna a více oblastí, technika virtual link, stub směrování).
5. Směrování s OSPF (případová studie 1), IPv6 tunely přes IPv4 síť.
6. Manipulace se směrovacími zprávami, redistribuce.
7. Implementace mechanizmů Path Control, případová studie 2.
8. Připojení poboček a mobilních účastníků k podnikové síti. Protokol BGP (základní konfigurace, použití atributů).
9. Protokol BGP (použití dalších atributů, úprava metriky, sumarizace, filtrování).
10. Protokol BGP (iBGP, synchronizace, MP-BGP).
11. Zabezpečení řídící roviny směrovače a směrovacích protokolů.
12. Případová studie 3, případová studie 4.
13. Případová studie 5.

Cíl

Cílem předmětu je poskytnout studentům ucelenou orientaci a praktické zkušenosti v technikách směrování v LAN i WAN sítích, konkrétně při implementaci a konfiguraci směrovacích protokolů EIGRP, u OSPF pro více oblastí, při interním a externím BGP, redistribuci a optimalizaci směrování, v problematice IPv6 a základech zabezpečení základních funkcí směrovače.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Laboratorní výuka je povinná, řádné omluvené zmeškané laboratorní cvičení lze po domluvě s vyučujícím nahradit.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program BPC-AUD bakalářský

  specializace AUDB-ZVUK , libovolný ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
  specializace AUDB-TECH , libovolný ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný

 • Program BPC-AMT bakalářský, libovolný ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
 • Program BPC-EKT bakalářský, libovolný ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
 • Program BKC-EKT bakalářský, libovolný ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
 • Program BPC-MET bakalářský, libovolný ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
 • Program BKC-MET bakalářský, libovolný ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
 • Program BKC-SEE bakalářský, libovolný ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
 • Program BPC-SEE bakalářský, libovolný ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
 • Program BPC-TLI bakalářský, libovolný ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
 • Program BKC-TLI bakalářský, libovolný ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
 • Program BPC-IBE bakalářský, 3. ročník, zimní semestr, 3 kredity, povinně volitelný

 • Program MPC-AUD magisterský navazující

  specializace AUDM-TECH , libovolný ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
  specializace AUDM-ZVUK , libovolný ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný

 • Program EEKR-CZV celoživotní vzdělávání (není studentem)

  obor ET-CZV , 1. ročník, zimní semestr, 3 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Laboratorní cvičení

52 hod., povinná

Vyučující / Lektor