Detail oboru

Biomedicínská technika a bioinformatika

FEKTZkratka: A-BTBAk. rok: 2010/2011

Program: Biomedicínská technika a bioinformatika

Délka studia: 3 roky

Profil

Studijní obor Biomedicínská technika a bioinformatika připravuje především prakticky zaměřené absolventy, ale též budoucí studenty navazujících magisterských oborů vysokých škol zaměřených na obory biomedicínského inženýrství, medicínské informatiky a matematické biologie (VUT, ČVUT, UK, MU). Student má získat nejen teoretické znalosti z matematiky, fyziky a chemie, základní z biologie, anatomie a fyziologie člověka, které jsou potřebné pro pochopení základních biologických procesů v lidském organismu, ale také pro komunikaci s lékaři a dalším zdravotnickým personálem. Seznamuje se s principy činnosti a zásadami využití prostředků zdravotnické techniky a medicínské informatiky včetně schopnosti programově komunikovat s těmito prostředky. Získává též informace z oblasti legislativy, které bude umět vhodně aplikovat v praxi. Důraz je kladen i na obecnou i odbornou jazykovou průpravu.

Klíčové výsledky učení

Absolvent studijního oboru Biomedicínská technika a bioinformatika je prakticky zaměřený bakalář s technickým a přírodovědným přehledem v oblasti biomedicínské techniky, zdravotnické informatiky a bioinformačních technologií. Má schopnosti pracovat v odborném týmu, je velmi dobře jazykově připraven v oblasti obecné i odborné, a má předpoklady dále se vzdělávat a rozvíjet v souladu s rozvojem poznání v oblasti biomedicínského inženýrství a bioinformatiky.

Profesní profil absolventů s příklady

Absolvent studijního oboru Biomedicínská technika a bioinformatika je prakticky zaměřený bakalář s technickým a přírodovědným přehledem v oblasti biomedicínské techniky, zdravotnické informatiky a bioinformačních technologií. Má schopnosti pracovat v odborném týmu, je velmi dobře jazykově připraven v oblasti obecné i odborné, a má předpoklady dále se vzdělávat a rozvíjet v souladu s rozvojem poznání v oblasti biomedicínského inženýrství a bioinformatiky.
Absolventi budou schopni v rámci zdravotnických zařízení samostatně pracovat se zdravotnickou přístrojovou technikou, asistovat při diagnostice a terapii s využitím speciální klinické techniky, kontrolovat přístrojovou techniku, zabezpečovat činnosti související s provozem zdravotnické techniky a nemocničního informačního systému, rutině analyzovat bioinformatická data včetně genetických, provádět statistické vyhodnocení medicínských dat, obsluhovat software pro podporu diagnostiky, podílet se na akvizici zdravotnických přístrojů a na školení pracovníků v oblasti obsluhy zdravotnické techniky a bezpečnosti práce.
Absolventi budou schopni spolupracovat v oblasti týmového experimentálního výzkumu a vývoje. Uplatnění dále najdou ve vývojových týmech výzkumných a vzdělávacích institucí, v rámci vývojových a výrobních firem v oboru medicínské techniky a informatiky, firem zabývajících se prodejem a servisem zdravotnické techniky či tvorbou programového vybavení, v biologických a genetických laboratořích.
Absolvent bude mít dobré znalosti z matematiky, fyziky, biochemie, biologie, fyziologie člověka a zdravotnické etiky. Bude seznámen se současnými trendy v oboru zdravotnické techniky a informatiky. Bude schopen aplikovat národní a mezinárodní normy a standardy v oblasti zdravotnické techniky. Znalosti a dovednosti absolventa jsou zaměřeny především na přípravu pro uplatnění v praxi, tj. na zdravotnickém pracovišti a ve výrobních, servisních či obchodních společností. Obecný základ studia však umožňuje i další studium v navazujícím magisterském oboru v rámci VUT, či na jiné vysoké škole.

Garant


Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
ABCHBiochemiecs6zimníPovinnýzá,zkano
AFY1Fyzika 1cs6zimníPovinnýzá,zkano
AFYZFyziologie člověkacs6zimníPovinnýzá,zkano
AMA1Matematika 1cs7zimníPovinnýzá,zkano
AANAZáklady anatomie a histologiecs5zimníPovinnýzá,zkano
AFYSAFyzikální seminářcs2zimníVolitelný všeobecnýne
XTELTělesná výchovacs0zimníVolitelný všeobecnýne
1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
APRGAlgoritmizace a programovánícs, en4letníPovinnýklano
AFY2Fyzika 2cs6letníPovinnýzá,zkano
AMA2Matematika 2cs6letníPovinnýzá,zkano
APFYPatologická fyziologiecs5letníPovinnýzá,zkano
AMOLÚvod do molekulární biologie a genetikycs5letníPovinnýzá,zkano
XAN1Angličtina pro bakaláře- mírně pokročilí 1cs3letníVolitelný všeobecnýzkano
XAN2Angličtina pro bakaláře- mírně pokročilí 2cs3letníVolitelný všeobecnýzkano
XAN3Angličtina pro bakaláře- středně pokročilí 1cs3letníVolitelný všeobecnýzkano
XAN4Angličtina pro bakaláře- středně pokročilí 2cs3letníVolitelný všeobecnýzkano
XTELTělesná výchovacs0letníVolitelný všeobecnýne
2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
ASTABiostatistikacs5zimníPovinnýzá,zkano
AZSOČíslicové zpracování signálů a obrazů cs5zimníPovinnýzá,zkano
AMA3Matematika 3cs5zimníPovinnýzá,zkano
AKMEÚvod do klinické medicínycs6zimníPovinnýzá,zkano
AUMIÚvod do medicínské informatikycs5zimníPovinnýzá,zkano
AZLPZdravotnická legislativa a právocs3zimníPovinnýklano
XAJDAkademické jazykové dovednosti se zaměřením na elektroinženýrství a informatikucs3zimníVolitelný všeobecnýzá,zkano
XJA3Angličtina konverzacecs3zimníVolitelný všeobecnýzá,zkano
XAN1Angličtina pro bakaláře- mírně pokročilí 1cs3zimníVolitelný všeobecnýzkano
XAN2Angličtina pro bakaláře- mírně pokročilí 2cs3zimníVolitelný všeobecnýzkano
XAN3Angličtina pro bakaláře- středně pokročilí 1cs3zimníVolitelný všeobecnýzkano
XAN4Angličtina pro bakaláře- středně pokročilí 2cs3zimníVolitelný všeobecnýzkano
XAEUAngličtina pro Evropucs3zimníVolitelný všeobecnýzkano
XASAAngličtina pro severní Amerikucs3zimníVolitelný všeobecnýzá,zkano
XAREEfektivní čtení odborných anglických textůcs3zimníVolitelný všeobecnýzá,zkano
XEKEEkologie v elektrotechnicecs4zimníVolitelný všeobecnýzá,zkano
AEKZEkologie ve zdravotnictvícs4zimníVolitelný všeobecnýzá,zkne
XIPDInženýrská pedagogika a didaktikacs5zimníVolitelný všeobecnýzkano
XKPTKultura projevu a tvorba textůcs5zimníVolitelný všeobecnýano
XLADLaboratorní didaktikacs0zimníVolitelný všeobecnýano
XAOAObchodní angličtina pro středně pokročiléen, cs3zimníVolitelný všeobecnýzá,zkne
XPSOPedagogická psychologiecs5zimníVolitelný všeobecnýzkano
XPOUPodvojné účetnictvícs4zimníVolitelný všeobecnýzkano
XTELTělesná výchovacs0zimníVolitelný všeobecnýne
2. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
AABSAnalýza biologických signálůcs5letníPovinnýzá,zkano
ABINBioinformatikacs6letníPovinnýzá,zkano
AOBFObecná biofyzikacs6letníPovinnýzá,zkano
ARADRadiologie a nukleární medicínacs7letníPovinnýzá,zkano
ATPRTýmový projektcs3letníPovinnýano
AZSLZobrazovací systémy v lékařstvícs6letníPovinnýzá,zkano
XAJDAkademické jazykové dovednosti se zaměřením na elektroinženýrství a informatikucs3letníVolitelný všeobecnýzá,zkano
XJA3Angličtina konverzacecs3letníVolitelný všeobecnýzá,zkano
XAN1Angličtina pro bakaláře- mírně pokročilí 1cs3letníVolitelný všeobecnýzkano
XAN2Angličtina pro bakaláře- mírně pokročilí 2cs3letníVolitelný všeobecnýzkano
XAN3Angličtina pro bakaláře- středně pokročilí 1cs3letníVolitelný všeobecnýzkano
XAN4Angličtina pro bakaláře- středně pokročilí 2cs3letníVolitelný všeobecnýzkano
XAEUAngličtina pro Evropucs3letníVolitelný všeobecnýzkano
XASAAngličtina pro severní Amerikucs3letníVolitelný všeobecnýzá,zkano
XAREEfektivní čtení odborných anglických textůcs3letníVolitelný všeobecnýzá,zkano
XIPDInženýrská pedagogika a didaktikacs5letníVolitelný všeobecnýzkano
XKPTKultura projevu a tvorba textůcs5letníVolitelný všeobecnýano
XLADLaboratorní didaktikacs0letníVolitelný všeobecnýano
XAOAObchodní angličtina pro středně pokročiléen, cs3letníVolitelný všeobecnýzá,zkne
XPSOPedagogická psychologiecs5letníVolitelný všeobecnýzkano
XPOUPodvojné účetnictvícs4letníVolitelný všeobecnýzkano
XTELTělesná výchovacs0letníVolitelný všeobecnýne
2. ročník, celoroční semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
XJA2Angličtina efektivní čtení anglických textůcs6celoročníVolitelný všeobecnýzá,zkne
XJA7Angličtina nácvik poslechucs4celoročníVolitelný všeobecnýzá,zkne
XJA9Kurs profesní angličtiny pro elektroinženýrství a informatikucs6celoročníVolitelný všeobecnýzá,zkne
XJN5Němčina nádstavbový kurscs6celoročníVolitelný všeobecnýzá,zkano
XJN2Němčina pro mírně pokročilé grundkurs iics6celoročníVolitelný všeobecnýzá,zkano
XJN3Němčina pro pokročilé i fortgeschrittene ics6celoročníVolitelný všeobecnýzá,zkano
XJN1Němčina pro začátečníky grundkurs ics6celoročníVolitelný všeobecnýzá,zkano
AJA4Obchodní angličtinacs6celoročníVolitelný všeobecnýzá,zkne
XJR2Ruština pro mírně pokročilécs6celoročníVolitelný všeobecnýzá,zkano
XJR1Ruština pro začátečníkycs6celoročníVolitelný všeobecnýzá,zkano
XJS2Španělština pro mírně pokročilécs6celoročníVolitelný všeobecnýzá,zkano
XJS1Španělština pro začátečníkycs6celoročníVolitelný všeobecnýzá,zkano
3. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
ABEJBioelektrické jevycs5zimníPovinnýzá,zkano
ABSNBiosenzorycs5zimníPovinnýzá,zkano
ALDTLékařská diagnostická technika cs5zimníPovinnýzá,zkano
ABSESemestrální projektcs2zimníPovinnýklano
AUINUmělá inteligence v medicíněcs5zimníPovinnýzá,zkano
APRPZáklady první pomocics3zimníPovinnýano
AETIZdravotnická etikacs3zimníPovinnýzá,zkano
XAJDAkademické jazykové dovednosti se zaměřením na elektroinženýrství a informatikucs3zimníVolitelný všeobecnýzá,zkano
XAN1Angličtina pro bakaláře- mírně pokročilí 1cs3zimníVolitelný všeobecnýzkano
XAN2Angličtina pro bakaláře- mírně pokročilí 2cs3zimníVolitelný všeobecnýzkano
XAN3Angličtina pro bakaláře- středně pokročilí 1cs3zimníVolitelný všeobecnýzkano
XAN4Angličtina pro bakaláře- středně pokročilí 2cs3zimníVolitelný všeobecnýzkano
XAEUAngličtina pro Evropucs3zimníVolitelný všeobecnýzkano
XASAAngličtina pro severní Amerikucs3zimníVolitelný všeobecnýzá,zkano
XAREEfektivní čtení odborných anglických textůcs3zimníVolitelný všeobecnýzá,zkano
XIPDInženýrská pedagogika a didaktikacs5zimníVolitelný všeobecnýzkano
XKPTKultura projevu a tvorba textůcs5zimníVolitelný všeobecnýano
XLADLaboratorní didaktikacs0zimníVolitelný všeobecnýano
XAOAObchodní angličtina pro středně pokročiléen, cs3zimníVolitelný všeobecnýzá,zkne
XPSOPedagogická psychologiecs5zimníVolitelný všeobecnýzkano
XPOUPodvojné účetnictvícs4zimníVolitelný všeobecnýzkano
XTELTělesná výchovacs0zimníVolitelný všeobecnýne
3. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
ABCEBakalářská prácecs5letníPovinnýano
AMBMMateriály a komponenty pro biomedicínucs5letníPovinnýzá,zkano
AMODModely v biologii a epidemiologiics5letníPovinnýzá,zkano
ASTDStandardizace ve zdravotnictvícs3letníPovinnýzkano
ATPTTerapeutická a protetická technika cs5letníPovinnýzá,zkano
APBIPraktika z bioinformatikycs4letníVolitelný oborovýano
APBTPraktika z biomedicínské a klinické technikycs4letníVolitelný oborovýano
XAJDAkademické jazykové dovednosti se zaměřením na elektroinženýrství a informatikucs3letníVolitelný všeobecnýzá,zkano
XAN1Angličtina pro bakaláře- mírně pokročilí 1cs3letníVolitelný všeobecnýzkano
XAN2Angličtina pro bakaláře- mírně pokročilí 2cs3letníVolitelný všeobecnýzkano
XAN3Angličtina pro bakaláře- středně pokročilí 1cs3letníVolitelný všeobecnýzkano
XASAAngličtina pro severní Amerikucs3letníVolitelný všeobecnýzá,zkano
XELEBezpečná elektrotechnikacs2letníVolitelný všeobecnýzkano
XAREEfektivní čtení odborných anglických textůcs3letníVolitelný všeobecnýzá,zkano
XIPDInženýrská pedagogika a didaktikacs5letníVolitelný všeobecnýzkano
XKPTKultura projevu a tvorba textůcs5letníVolitelný všeobecnýano
XLADLaboratorní didaktikacs0letníVolitelný všeobecnýano
XAOAObchodní angličtina pro středně pokročiléen, cs3letníVolitelný všeobecnýzá,zkne
XPSOPedagogická psychologiecs5letníVolitelný všeobecnýzkano
XPOUPodvojné účetnictvícs4letníVolitelný všeobecnýzkano
XTELTělesná výchovacs0letníVolitelný všeobecnýne
XAN4Angličtina pro bakaláře- středně pokročilí 2cs3letníVolitelný všeobecnýzkA-BTB 3r LS VVV-Angličtinaano
XAEUAngličtina pro Evropucs3letníVolitelný všeobecnýzkA-BTB 3r LS VVV-Angličtinaano
3. ročník, celoroční semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
AXBEOdborná praxecs0celoročníPovinnýano
XJN5Němčina nádstavbový kurscs6celoročníVolitelný všeobecnýzá,zkano
XJN2Němčina pro mírně pokročilé grundkurs iics6celoročníVolitelný všeobecnýzá,zkano
XJN3Němčina pro pokročilé i fortgeschrittene ics6celoročníVolitelný všeobecnýzá,zkano
XJN1Němčina pro začátečníky grundkurs ics6celoročníVolitelný všeobecnýzá,zkano
XJR2Ruština pro mírně pokročilécs6celoročníVolitelný všeobecnýzá,zkano
XJR1Ruština pro začátečníkycs6celoročníVolitelný všeobecnýzá,zkano
XJS2Španělština pro mírně pokročilécs6celoročníVolitelný všeobecnýzá,zkano
XJS1Španělština pro začátečníkycs6celoročníVolitelný všeobecnýzá,zkano
Všechny skupiny volitelných předmětů
Sk. Min. předmětů Předměty
A-BTB 3r LS VVV-Angličtina 1 XAN4, XAEU