Detail oboru

Informační management

FPZkratka: MGR-IMAk. rok: 2019/2020

Program: Systémové inženýrství a informatika

Délka studia: 2 roky

Akreditace od: 20.12.2013Akreditace do: 31.12.2021

Profil

Dvouletý navazující magisterský studijní obor Informační management na Fakultě podnikatelské VUT v Brně je zaměřen na výchovu inženýra se znalostmi systémového přístupu, vytváření a aplikačního využití informačních a komunikačních technologií se zaměřením na jejich uplatnění v ekonomice a managementu podniku.

Klíčové výsledky učení

Absolventi jsou vybaveni znalostmi vědeckých nástrojů řízení, dovednostmi systémového přístupu a schopnostmi aplikovat moderní informační a komunikační technologie při řešení složitých problémů a návrhu či užívání složitých informačních systémů se zaměřením na ekonomické a řídící procesy. Absolvent je schopen tvůrčím způsobem řídit rozvoj aplikačního softwaru v oblasti analýz, procesního přístupu, projektování a řízení informačních a komunikačních technologií, komunikace s uživateli včetně modelování a simulace složitých podnikových procesů s využitím prostředků umělé inteligence. Získané znalosti, dovednosti a schopnosti absolventa tak umožňují jeho plnou konkurenceschopnost na tuzemském i evropském pracovním trhu. Jeho konkurenční výhodou je souběžná znalost jak problematiky informačních a komunikačních systémů, tak ekonomiky a managementu.
Své teoretické znalosti si student prohlubuje studiem předmětů společného základu z oblasti ekonomie a managementu, dále pak i studiem předmětů jazykových a všeobecně vzdělávacích.

Profesní profil absolventů s příklady

Absolvent magisterského oboru Informační management se uplatní při výzkumu, vývoji, implementaci a provozu moderních informačních a komunikačních technologií v ekonomických a řídících procesech podniku. Může zastávat klíčové řídící a manažerské funkce, ve kterých uplatní své znalosti systémového přístupu a aplikaci informačních a komunikačních technologií v rozhodovacích procesech podniku.

Garant


Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
IfteiPFinanční trhy pro ekonomické informatikycs3Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 13ano
IminsPManagement informačních sítícs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 13ano
IosaPOperační a systémová analýzacs4Povinnýzá,zkP - 13 / C1 - 26ano
Ipis2PPodnikové informační systémy 2cs4Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 13ano
IpmPProjektový managementcs4Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 13ano
IrzcPŘízení životního cyklu IScs4PovinnýzkP - 26ano
IsmanPStrategický managementcs3Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 13ano
Ipa1_1PPraktická angličtina 1en3Povinně volitelnýzá,zkCj - 26PV1ano
Ipa2_1PPraktická angličtina 2en3Povinně volitelnýzá,zkCj - 26PV1ano
PAISZPraktické aplikace investičních strategií na finančních trzíchcs0VolitelnýklC1 - 26 / C1 - 26ano
IpccizPPratikum řízení komunikační kritické infrastrukturycs0VolitelnýzkC1 - 26ano
1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
IekoPEkonomiecs3Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 13ano
ImibePManagement informační bezpečnostics5PovinnýzkP - 26ano
ImisPManagement IScs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
ImePMatematická ekonomiecs4Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
IpmrPPokročilé metody v rozhodovánícs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 13ano
IspPSystémy a procesycs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
IapePAngličtina pro životen3Povinně volitelnýzá,zkCj - 26PV2ne
IkonPConversation through Hot Current Issuesen3Povinně volitelnýzá,zkCj - 26PV2ano
IoaPObchodní angličtinaen3Povinně volitelnýzá,zkCj - 26PV2ne
Ipa2_2PPraktická angličtina 2en3Povinně volitelnýzá,zkCj - 26PV2ano
IISPIntegrace informačních systémů s využitím platformy postrelačních databází cs3VolitelnýC1 - 26ano
PAISLPraktické aplikace investičních strategií na finančních trzíchcs0VolitelnýklC1 - 26 / C1 - 26ano
IpccilPPratikum řízení komunikační kritické infrastrukturycs0VolitelnýzkC1 - 26ano
2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
IbiPBusiness Intelligencecs5Povinnýzá,zkP - 26 / CPP - 26ano
IfmiPFinanční management pro informatikycs3PovinnýklP - 26 / C1 - 13ano
masPMetody aplikované statistikycs4Povinnýzá,zkP - 13 / C1 - 26ano
IsroPPokročilé metody, techniky a nástroje řízení projektůcs3PovinnýzkP - 26ano
IsempPSemestrální projektcs6PovinnýC1 - 26ano
ItsPTeorie systémůcs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
IombPOborové managementy bezpečnosti IScs4Povinně volitelnýzá,zkP - 13 / C1 - 13PV3ano
IpkaPPodnikové kritické aplikacecs4Povinně volitelnýzá,zkP - 13 / C1 - 13PV3ano
IzmPZnalostní managementcs4Povinně volitelnýzá,zkP - 13 / C1 - 13PV3ano
PAISZPraktické aplikace investičních strategií na finančních trzíchcs0VolitelnýklC1 - 26 / C1 - 26ano
2. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
IdsPDiplomní seminářcs12PovinnýklSD - 20ano
IrmPRisk managementcs4Povinnýzá,zkP - 20 / C1 - 10ano
IsmarPStrategický marketingcs3Povinnýzá,zkP - 10 / C1 - 20ano
IsiPSystémová integracecs5PovinnýzkP - 20ano
IpiPIntegrovaná podniková infrastrukturacs4Povinně volitelnýzá,zkP - 10 / C1 - 10PV4ano
mopPMatematické metody optimalizace projektůcs4Povinně volitelnýzá,zkP - 10 / C1 - 10PV4ano
ItbPTechnologická bezpečnost ICTcs4Povinně volitelnýzá,zkP - 10 / C1 - 10PV4ano
IrjPŘízení jakostics2Povinně volitelnýklP - 10 / C1 - 10PV5ano
IsrepPSpolečenská odpovědnost a etika podnikánícs2Povinně volitelnýklP - 10 / C1 - 10PV5ano
PAISLPraktické aplikace investičních strategií na finančních trzíchcs0VolitelnýklC1 - 26 / C1 - 26ano
Všechny skupiny volitelných předmětů
Sk. Min. předmětů Předměty
PV3 1 IombP, IpkaP, IzmP
PV2 1 IapeP, IkonP, IoaP, Ipa2_2P
PV4 1 IpiP, mopP, ItbP
PV1 1 Ipa1_1P, Ipa2_1P
PV5 1 IrjP, IsrepP