Detail oboru

Informační management

FPZkratka: MGR-IMAk. rok: 2019/2020

Program: Systémové inženýrství a informatika

Délka studia: 2 roky

Akreditace od: 20.12.2013Akreditace do: 31.12.2021

Profil

Dvouletý navazující magisterský studijní obor Informační management na Fakultě podnikatelské VUT v Brně je zaměřen na výchovu inženýra se znalostmi systémového přístupu, vytváření a aplikačního využití informačních a komunikačních technologií se zaměřením na jejich uplatnění v ekonomice a managementu podniku.

Klíčové výsledky učení

Absolventi jsou vybaveni znalostmi vědeckých nástrojů řízení, dovednostmi systémového přístupu a schopnostmi aplikovat moderní informační a komunikační technologie při řešení složitých problémů a návrhu či užívání složitých informačních systémů se zaměřením na ekonomické a řídící procesy. Absolvent je schopen tvůrčím způsobem řídit rozvoj aplikačního softwaru v oblasti analýz, procesního přístupu, projektování a řízení informačních a komunikačních technologií, komunikace s uživateli včetně modelování a simulace složitých podnikových procesů s využitím prostředků umělé inteligence. Získané znalosti, dovednosti a schopnosti absolventa tak umožňují jeho plnou konkurenceschopnost na tuzemském i evropském pracovním trhu. Jeho konkurenční výhodou je souběžná znalost jak problematiky informačních a komunikačních systémů, tak ekonomiky a managementu.
Své teoretické znalosti si student prohlubuje studiem předmětů společného základu z oblasti ekonomie a managementu, dále pak i studiem předmětů jazykových a všeobecně vzdělávacích.

Profesní profil absolventů s příklady

Absolvent magisterského oboru Informační management se uplatní při výzkumu, vývoji, implementaci a provozu moderních informačních a komunikačních technologií v ekonomických a řídících procesech podniku. Může zastávat klíčové řídící a manažerské funkce, ve kterých uplatní své znalosti systémového přístupu a aplikaci informačních a komunikačních technologií v rozhodovacích procesech podniku.

Garant


Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
IfteiPFinanční trhy pro ekonomické informatikycs3zimníPovinnýzá,zkano
IminsPManagement informačních sítícs5zimníPovinnýzá,zkano
IosaPOperační a systémová analýzacs4zimníPovinnýzá,zkano
Ipis2PPodnikové informační systémy 2cs4zimníPovinnýzá,zkano
IpmPProjektový managementcs4zimníPovinnýzá,zkano
IrzcPŘízení životního cyklu IScs4zimníPovinnýzkano
IsmanPStrategický managementcs3zimníPovinnýzá,zkano
Ipa1_1PPraktická angličtina 1en3zimníPovinně volitelnýzá,zkPV1ano
Ipa2_1PPraktická angličtina 2en3zimníPovinně volitelnýzá,zkPV1ano
PAISZPraktické aplikace investičních strategií na finančních trzíchcs0zimníVolitelnýklano
IpccizPPratikum řízení komunikační kritické infrastrukturycs0zimníVolitelnýzkano
1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
IekoPEkonomiecs3letníPovinnýzá,zkano
ImibePManagement informační bezpečnostics5letníPovinnýzkano
ImisPManagement IScs5letníPovinnýzá,zkano
ImePMatematická ekonomiecs4letníPovinnýzá,zkano
IpmrPPokročilé metody v rozhodovánícs5letníPovinnýzá,zkano
IspPSystémy a procesycs5letníPovinnýzá,zkano
IapePAngličtina pro životen3letníPovinně volitelnýzá,zkPV2ne
IkonPConversation through Hot Current Issuesen3letníPovinně volitelnýzá,zkPV2ano
IoaPObchodní angličtinaen3letníPovinně volitelnýzá,zkPV2ne
Ipa2_2PPraktická angličtina 2en3letníPovinně volitelnýzá,zkPV2ano
IISPIntegrace informačních systémů s využitím platformy postrelačních databází cs3letníVolitelnýano
PAISLPraktické aplikace investičních strategií na finančních trzíchcs0letníVolitelnýklano
IpccilPPratikum řízení komunikační kritické infrastrukturycs0letníVolitelnýzkano
2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
IbiPBusiness Intelligencecs5zimníPovinnýzá,zkano
IfmiPFinanční management pro informatikycs3zimníPovinnýklano
masPMetody aplikované statistikycs4zimníPovinnýzá,zkano
IsroPPokročilé metody, techniky a nástroje řízení projektůcs3zimníPovinnýzkano
IsempPSemestrální projektcs6zimníPovinnýano
ItsPTeorie systémůcs5zimníPovinnýzá,zkano
IombPOborové managementy bezpečnosti IScs4zimníPovinně volitelnýzá,zkPV3ano
IpkaPPodnikové kritické aplikacecs4zimníPovinně volitelnýzá,zkPV3ano
IzmPZnalostní managementcs4zimníPovinně volitelnýzá,zkPV3ano
PAISZPraktické aplikace investičních strategií na finančních trzíchcs0zimníVolitelnýklano
2. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
IdsPDiplomní seminářcs12letníPovinnýklano
IrmPRisk managementcs4letníPovinnýzá,zkano
IsmarPStrategický marketingcs3letníPovinnýzá,zkano
IsiPSystémová integracecs5letníPovinnýzkano
IpiPIntegrovaná podniková infrastrukturacs4letníPovinně volitelnýzá,zkPV4ano
mopPMatematické metody optimalizace projektůcs4letníPovinně volitelnýzá,zkPV4ano
ItbPTechnologická bezpečnost ICTcs4letníPovinně volitelnýzá,zkPV4ano
IrjPŘízení jakostics2letníPovinně volitelnýklPV5ano
IsrepPSpolečenská odpovědnost a etika podnikánícs2letníPovinně volitelnýklPV5ano
PAISLPraktické aplikace investičních strategií na finančních trzíchcs0letníVolitelnýklano
Všechny skupiny volitelných předmětů
Sk. Min. předmětů Předměty
PV3 1 IombP, IpkaP, IzmP
PV2 1 IapeP, IkonP, IoaP, Ipa2_2P
PV4 1 IpiP, mopP, ItbP
PV1 1 Ipa1_1P, Ipa2_1P
PV5 1 IrjP, IsrepP